www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzAsti-orduetako bertsozko lanak
Felipe Arrese Beitia
1902

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Asti-orduetako bertsozko lanak, Felipe Arres ta Beitia. José Astuy-ren moldiztegia, 1902.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Andra Mari Begoñakoari
bere koroñaziñoko egunerako

 

Kantau beioez gura dabenak

Lur oni beko gloriak,

Kantau beioe aberatsenak

Bizkaiak daukaz mendiak,

Kantau beioe berdetasunez

Dirala eurak jantziak,

Kantau zeiñ baño zeiñ ederrago

Dirala buruz jagiak,

Emon gurarik legez geroko

Egun obien barriak,

Gagozalako gaur iragoten

Illun ta negargarriak.

 

Kantau beioe badaukazala

Beste milla bat onari,

Zelan Gernikan daukan Aretx bat

Askoren bisitagarri,

Zelan dukazan osagarrizko

Iturri onak ugari,

Bai eta kantau bere itxasoak

Guztizko mesedegarri,

Direalako erdaldun asko

Ona oi dala etorri,

Uda aldia egite arren

Bertan irago egoki.

 

Kantau beioe ta eskribidu

Luma obea daukenak,

Eta zerutik nik baño doe

Geiago artu dabenak,

Euskal-legeak izan zirala

Lege danetan onenak,

Ta kantau eurak erakartea

Atzera gura leukeenak,

Dirala danak erritar onak,

Semez euskaldun zarrenak,

Zerren poztuten ez gaituezan

Oitura erdaldunenak.

 

Kantau beioez gloria orreik

Kantari jaiotakoak

Direalako danak egiak

Guztiak benetakoak;

Baña nik kantau gura nitukez

Oraiñdik goragokoak,

Beiñ diralako lur gauzak baño

Izarren anditikoak,

Direalako espirituko

Edo Jaungoikotikoak,

Direalako betiko edo

Ill bere ez egitekoak.

 

Orretarako zatoze baña

Zerutar egari taldak,

Aingeru galant onak astindu

Ego lumatsu zabalak,

Zuen laguntza baldin ezpadu

Ni lako gizon argalak,

Zelan billatu? nun topau leikez

Berba egoki diranak,

Entzun dagizan poz pozik zuen

Erregiña andi laztanak,

Atarakotzat guretzat bere

Gaur ipintea nai danak?

 

Bai, Artagan-go Rakel ederra,

Jaungoiko baten maitea,

Etzara ez, zu izarrak baño

Beragotiko gauzea,

Motzik badaukat esku onetan

Orain daukadan lumea,

Zuretzat berau litzate bere

Balitz zorrotz ta obea,

Zarealako Bizkaiko Andra,

Erregiña ta Jaubea,

Zarealako gure Poztasun,

Gloria eta Ondrea.

 

Noztik daukazun baneki barriz

Or dozun jazartokia,

Nozkoa dozun, Euskal-usoa

Baneki orko abia,

Asiera andik emon da kantau

Eingo neuskizu gloria,

Zeinbat gizaldi oneitan ortxe

Zarean agurgarria,

Ez jakiñ arren, baña badakit

O! gure Agintaria!

Zu zareala antxiñetako

Begoñako Andra Maria.

 

Zarelako antxiñetako

Euskaldun Andra entzuna,

Gizaldi asko onetan zara

Bizkaitar danen kutuna,

Alan itxasoz zeinda leorrez

Zara agertu dozuna,

Zu zareala Emakume bat

Bardiñik ez daukazuna,

Eta gañera Jaunaz ostean

Guztia aldaikezuna,

Zarealako bere urrengo

Zeruko nausitasuna.

 

Zarealako goi ta beietan

Bakarrik Etxanderea,

Ai! zeinbat bidar agiri izan dan

Au dala egi betea;

Erakusteko ekatxen kontra

Daukazun alizatea,

Olatupean larri dagonak

Deitzean «Ama neurea»

Otsoturiko itxasoari

Zuk ezarrita katea,

Sarritan ez da jazo ontzia

Bakez kalara eltzea?

 

Orretariko mirari asko

Egiaztuak zu zara,

Mindun, geiso ta elbarrietan

Beste ainbeste etzara?

Pitean beiñ zuk darakuskuzu

Gizonak ezin ebana,

Zu zareala osatuteko

Sendatzallea bakarra,

Zure bitartez jatsi zalako

Osasungiña gu gana,

Geixotasuna bere mendean

Azpiraturik daukana.

 

Olatutzarra atxa jotean

Gelditzen bada triskaurik,

Zelan iruntsi arek al gaikez

Zu gogorrago izanik?

Zeiñ gatxek, Ama, etorri arren

Asarrez amorraturik

Dragoetzar bat dirudiala

Erpa zorrotzak zabalik,

Nondik ta nora ak gu arrapau

Zuk ez istera bakarrik,

Bagiña legez ez daukagunak

Zugaz gurasotasunik?

 

Guraso baño gurasoago

Zaitugulako, Maria,

Zure mesedez gañez egiñik

Daukagu Euskal erria,

Dazaugulako guri deuskuzun

Larregiko ardura andia,

Bidezkoa zan gomutetea

Egin dan legez Bizkaia,

Alan artuizu abegi onaz

Beronen ordaingarria,

Ederragoa bere zergaitik

Daukazun irabazia.

 

Goazen, bai, goazen bizkaitar danok

Artaganera gaur ariñ,

Aberats, pobre, andi ta txiki

Guztiok daigun alegin;

Ango Maria gure aurrean

Koroez jantzi gaur dedin,

Erregepean bestek jarteaz

Len bagenduan artu miñ,

Erregiñatzat Amau jartean

Dogulako artzen atsegiñ,

Begoñatarra serbitze arren

Nai dogulako ill egin.

 

O! Begoñatar Andra andia!

Betiko gure ongiña,

Zarelako bear zatxakuz

Izan aurrera Erregiña,

Zu eregiten egiña gaitik

Lengoak euren lagiña,

Gaurkuok arei artzea gura

Dogu aurrea ta gaina,

Orregaitiño nai izan gure

Koroia urrez egiña,

Diamantez bai, egingo jatzun

Aldunak izan bagiña.

 

aurrekoa hurrengoa