www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruz


| kronologikoki: XVI - XVII - XVIII - XIX - XX |
XVI. mendea

Bernard Etxepare

Linguae Vasconum Primitiae —1545—

Joan Perez de Lazarraga, «Lazarraga»

Eskuizkribua —1567—

Joanes Leizarraga

ABC edo Kristinoen instrukzionea —1571—

Joanes Leizarraga

Iesus Krist Gure Iaunaren Testamentu Berria —1571—

Joanes Leizarraga

Kalendrera —1571—

Joanes Leizarraga

Katexismea —1571—

Joanes Leizarraga

Konfesionea —1571—

Joanes Leizarraga

Othoitza eklesiastikoen forma —1571—

Betolaza

Doktrina Kristiana —1596—

XVII. mendea (lehen erdia) Orrialdearen hasiera

Estebe Materre

Dotrina kristiana —1617, 1623—

Voltoire

Dialogoak —1620—

Juan Beriain

Tratazen da nola enzun bear den meza —1621—

Juan Beriain

Dotrina kristioarena euskaras —1626—

Joanes Etxeberri, «Etxeberri Ziburukoa»

Manual debozionezkoa —1627, 1669—

Joanes Etxeberri, «Etxeberri Ziburukoa»

Noelak —1630, 1645—

Joanes Haranburu

Debozino eskuarra —1635—

Joanes Etxeberri, «Etxeberri Ziburukoa»

Elizara erabiltzeko liburua —1636, 1665—

Pedro Agerre, «Axular»

Gero —1643—

XVII. mendea (bigarren erdia) Orrialdearen hasiera

Jean Pierre Xabalgoiti

Laborarien abisua —XVII. mendea—

Martin Otxoa Kapanaga

Dotrinea —1656; 1893—

Silvain Pouvreau

Giristinoaren dotrina —1656—

Arnaud Oihenart

O.ten gaztaroa neurtitzetan —1657—

Martin Iturbe

Kuartetak —1657—

Kristobal Harizmendi

Ama birjinaren ofizioa —1658, 1901—

Silvain Pouvreau

Filotea —1664—

Pierre Argaiņaratz

Deboten brebiarioa —1665, 1910—

Silvain Pouvreau

Gudu espirituala —1665—

Juan Tartas

Onsa hilzeko bidia —1666—

Silvain Pouvreau

Iesusen imitazionea —1669—

Juan Tartas

Arima penitentearen okupazione debotak —1672—

Arnauld Franįois Maitie

Otoitzak —1676, 1874—

Piarres Etxeberri, «Etxeberri Dorre»

Itxasoko Nabigazionekoa —1677—

Aranbillaga

Jesu Kristoren Imitazionea —1684—

Bernard Gazteluzar

Egia katholikak —1686—

Nikolas Zubia

Doktrina kristiana —1691—

Mongongo Dasanza

Laborarien abisua —1692?—

Athanase Belapeire

Katexima labürra —1696, 1983—

Silvain Pouvreau

Obra txipiak —c. 1648-1659; 1892—

XVIII. mendea (lehen erdia) Orrialdearen hasiera

Joanes Etxeberri, «Etxeberri Sarakoa»

Lau-Urduri gomendiozko karta, edo guthuna —(1718)—

Pedro Ignazio Barrutia

Gabonetarako ikuskizuna —XVIII. mendea, 1897—

Jose Otxoa Arin

Doktrina kristianaren explikazioa —1713—

Joanes Etxeberri, «Etxeberri Sarakoa»

Eskual-Herriko gazteriari —(c. 1718)—

Joanes Etxeberri, «Etxeberri Sarakoa»

Eskuararen hatsapenak —(c. 1718)—

Mixel Xurio

Jesu-Kristoren imitazionea —1720—

Martin Arzadun

Doktrina kristianeen explikazinoa —1731—

Franzisko Elizalde

Apezendako dotrina kistiana uskaraz —1735; 1994—

Juan Irazusta

Doktrina kristiana —1739, 1797—

Joanes Haraneder

Jesu Kristoren ebanjelio saindua —1740, 1990—

Agustin Kardaberaz

Kristabaren bizitza (1. arg.) —1744—

Pierre Urte

Ethorkia eta Ilkhitzea —c. 1700; 1894—

XVIII. mendea (bigarren erdia) Orrialdearen hasiera

Juan Antonio Mogel

Konfesio ta komunioko sakramentuen gaņean erakasteak —XVIII. mendea, 1800—

Juan Antonio Mogel

Paskalen gogamenak —XVIII. mendea, 1899—

Manuel Larramendi

Euskal testuak —1729-1763, 1990—

Sebastian Mendiburu

Festegunetarako irakurraldiak —1740-1767, 1982—

Sebastian Mendiburu

Jesusen Bihotzaren Debozioa —1747, 1751—

Juan Bautista Gamiz

Euskal olerkiak —1748-1773—

Joanes Haraneder

Gudu izpirituala —1750, 1827—

Joseph Mikelestorena

Zerura nai duenak ar dezaken bide erraza —1751—

Sebastian Mendiburu

Jesusen Bihotzaren Kongregazioko reglak —1751—

Sebastian Mendiburu

Kristauaren doktrina —1757, 1982—

Martin Maister

Jesü-Kristen imitazionia —1757—

Jean Robin

Koplak —1758-1821—

Sebastian Mendiburu

Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitzgai (I) —1759, 1904—

Agustin Basterretxea

Jesu-Kristo gure Jaunaren pasioa —1760, 1777—

Sebastian Mendiburu

Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitzgai (II) —1760, 1904—

Sebastian Mendiburu

Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitzgai (III) —1760, 1905—

Agustin Kardaberaz

Kristabaren bizitza (2. arg.) —1760—

Agustin Kardaberaz

Ejerzizioak-I —1761—

Agustin Kardaberaz

Ejerzizioak-II —1761—

Agustin Kardaberaz

Euskeraren berri onak —1761—

Agustin Kardaberaz

Ejerzizioak-III —1762—

Agustin Kardaberaz

Kristiņau dotrinea —1762—

Franzisko Xabier Munibe, «Peņafloridako Kondea»

Gabon sariak —1762—

Sebastian Mendiburu

Euskaldun onaren biziera —1762—

Bartolome Olaetxea

Dotrina Kistianea —1763—

Agustin Kardaberaz

Jesus Maria eta Joseren debozioa —1764, 1824—

Agustin Kardaberaz

Deboziņo batzuk —1764—

Agustin Kardaberaz

Justuen Ispillu argia —1764—

Franzisko Xabier Munibe, «Peņafloridako Kondea»

El borracho burlado —1764—

Agustin Kardaberaz

Ejerzizioak-IV —1765—

Agustin Kardaberaz

Senar emazte santuak —1766—

Anonimoa

Jaun Dauphinen errelazionea —1766—

Agustin Kardaberaz

Aita San Ignazioren bizitza laburra —1767, 1901—

Sebastian Mendiburu

Igande eta festegunetarako irakurraldiak —1767-1782, 1982—

Sebastian Mendiburu

Franzisko Xabierren bederatziurrena —1769, 1982—

Agustin Kardaberaz

Ama beneragarri Josefaren bizitza —176?, 1882—

Agustin Kardaberaz

Meza eta komunioa —176?, 18??—

Joakin Lizarraga

Sermoiak —1771-1800, 2004—

Bernard Larregi

Testamen zaharreko historioa —1775-1777—

Bernard Larregi

Testamen berriko historioa —1777—

Bernard Larregi

Zenbeit sainduen bizitzea —1777—

Alexander Mihura

Andredena Mariaren imitazionea —1778—

Andre Baraziart

Giristinoki bizitzeko eta hiltzeko moldea —1784—

Juan Antonio Ubillos

Kristau berri-ekarlea —1785—

Jusef Egiategi

Filosofo Huskaldunaren ekheia —1785—

Joakin Lizarraga

Zenbait sanduen biziak asteaz datozinak —1793-1813, 1994—

Joakin Lizarraga

Koplak —1793-1821, 1983—

Juan Antonio Mogel

Peru Abarka —1802, 1881—

Juan Antonio Mogel

Konfesino ona —1803—

Beņat Mardo

Koplak —XVIII-XIX. mendeak—

Juan Antonio Mogel

Kristaubaren ikasbidea —XVIII.mendea, 1987—

Juan Antonio Mogel

Ipuinak —XVIII.mendea, 1995—

Juan Antonio Mogel

Kristau Erakasle Euskalduna —XVIII.mendea, 2004—

Agustin Kardaberaz

Kristauaren doktrina —c. 1762—

Joakin Lizarraga

Jesu Kristoren eta Ama Birjinaren bizitzak —c. 1793, 1994—

Joakin Lizarraga

Sanduen bizitzak —c. 1793, 1994—

Joakin Lizarraga

Beste zenbait itzulpen —c. 1821, 2004—

XIX. mendea (lehen erdia) Orrialdearen hasiera

Jean Baptiste Larralde, «Bordaxuri»

Koplak —XIX. mendea—

Jose Bizente Etxagarai

Festara (euskaraz.net-en) —XIX. mendea—

Juan Etxamendi, «Bordel»

Bordel bertsularia —XIX. mendea—

Salvat Monho

Olerkiak —XIX. mendea—

Pedro Antonio Aņibarro

Esku-liburua —1802, 1821—

Juan Bautista Agirre

Konfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak —1803, 1823—

Pedro Antonio Aņibarro

Lora sorta espirituala —1803—

Bizenta Mogel

Ipui onak —1804—

Jose Ignazio Gerriko

Kristau doktriņa guztiaren esplikazioaren saiakera (1) —1805, 1858—

Jose Ignazio Gerriko

Kristau doktriņa guztiaren esplikazioaren saiakera (2) —1805, 1858—

Frai Bartolome

Ogeta bost lezinoe ta sermoe bat —1807—

Juan Bautista Agirre

Zazpi sakramentuen gaņean erakusaldiak —1808, 1850—

Martin Duhalde

Meditazioneak gei premiatsuenen gainean —1809—

Juan Bautista Agirre

Jaungoikoaren legeko amar aginteen gaņean erakusaldiak —1814, 1850—

Juan Mateo Zabala

Sermoiak-I —1816-1833, 1996—

Juan Mateo Zabala

Sermoiak-II —1816-1833, 2000—

Juan Jose Mogel

Baserritar nekezaleentzako eskolia —1816—

Frai Bartolome

Euskal Errijetako olgeeta ta dantzeen neurrizko gatz-ozpinduba —1816—

Frai Bartolome

Jaungoikoaren amar agindubeetako lenengo bosteen ikasikizunak —1816—

Juan Bautista Agirre

Jesu-Kristo, eta Birjiņa txit santaren misterioen, eta beste zenbait gauzen gaņean erakusaldiak —1817, 1850—

Frai Bartolome

Jaungoikoaren amar agindubeetako azkeneko bosteen ikasikizunak —1817—

Pedro Astarloa

Urteko domeka gustijetarako berbaldi ikasbidekuak (II) —1818—

Frai Bartolome

Eleisako zazpi sakramentuben ikasikizuna —1819—

Pedro Antonio Aņibarro

Geroko Gero —(c. 1820), 1923—

Juan Jose Mogel

Egunoroko lan-on ta erregubak —1820—

Jose Kruz Etxeberria

Ongi bizitzeko —1824—

Juan Ignazio Iztueta

Gipuzkoako dantza gogoangarrien kondaira —1824—

Anonimoa

Kristiņau doktrinia - Laudio —1828—

Bertrand Goienetxe

Marexalen liburia —1830—

Jean Baptiste Kamusarri

Bertsoak —1834-1842—

Juan Mateo Zabala

Fábulas en dialecto vizcaino —(-1840), 1907—

Agustin Paskual Iturriaga

Euskal dialogoak —1842—

Agustin Paskual Iturriaga

Ipuinak —1842—

Juan Ignazio Iztueta

Olerkiak —(-1845)—

Jean Martin Hiribarren

Iruņeko bestak 1845 —1845, 2001—

Juan Jose Mogel

Baserritaar jakitunaren etxeko eskolia —1845; 1991—

Juan Ignazio Iztueta

Gipuzkoako probintziaren kondaira —1847—

Jakes Oihenarte

Kaniko eta Belxitina —1848, 1971—

Jean Baptiste Arxu

La Fontainaren Aleghia berheziak neurt-hitzez —1848—

Pierre Topet, «Etxahun»

Bertsoak eta kantak —(-1862), 1946—

Pedro Antonio Aņibarro

Jesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik —c. 1804-1821, 1991—

XIX. mendea (bigarren erdia) Orrialdearen hasiera

Marzelino Soroa

Baratzan (euskaraz.net-en) —XIX. mendea—

Ramon Artola

Ipuiak edo kontutxoak (euskaraz.net-en) —XIX. mendea—

Ramon Artola

Sagardoaren graziya (euskaraz.net-en) —XIX. mendea—

Anonimoa

Kristiņeu Dotrinien Lau Partiak eskuizkribua —XIX. mendea—

Anonimoa

Ruth-en liburua —XIX. mendea—

Antonio Arzak

Idazlan sorta (euskaraz.net-en) —(-1804), 1995—

Jean Pierre Duvoisin

Telemake —(c. 1833)—

Agosti Xaho

Azti-begia eta beste izkribu zenbait —1834-1852—

Jose Mari Iparragirre

Olerkiak eta eresiak —1839-1881, 1987—

Jose Antonio Uriarte

Marijaren illa —1850—

Joanes Otxalde

Koplak —1851-1894—

Gratien Adema, «Zaldubi»

Kantikak eta neurtitzak —1851-1901, 1991—

Leonce Goietxe

Fableak edo Alegiak —1852—

Jean Pierre Duvoisin

Beste zenbat itzulpen —1853-1864, 2004—

Jean Martin Hiribarren

Eskaldunak —1853—

Jean Martin Hiribarren

Montebideoko berriak —1853—

Jean Baptiste Elizanburu

Koplak —1855-1867—

Francisco Ignacio Lardizabal

Testamentu Berriko Kondaira —1855—

Francisco Ignacio Lardizabal

Testamentu zarreko kondaira —1855—

Pedro Prudenzio Hualde Maio

Gore Jeinaren Ebanjelio Saintiua —1855—

Jean Martin Hiribarren

Napoleon Lehena —1856, 2004—

Jean Baptiste Arxu

Beste zenbait itzulpen —1856-1869, 2004—

Jean Pierre Duvoisin

Liburu ederra —1856—

Emanuel Intxauspe

Iturriagaren Elhestaldiak —1857, 2004—

Jean Pierre Duvoisin

Iturriagaren Solastaldiak —1857, 2004—

Jose Antonio Uriarte

Iturriagaren Berbaldijak —1857, 2004—

Emanuel Intxauspe

Beste zenbat itzulpen —1857-1859, 2004—

Jose Antonio Uriarte

Beste zenbat itzulpen —1857-1866, 2004—

Jose Antonio Uriarte

Biblia (1) —1858-1859, 2004—

Jose Antonio Uriarte

Biblia (2) —1858-1859, 2004—

Jose Antonio Uriarte

Biblia (3) —1858-1859, 2004—

Jean Martin Hiribarren

Eskaraz egia —1858—

Jean Pierre Duvoisin

Laborantzako liburua —1858—

Anonimoa

Kristiņeu Dotrinien Lau Partiak —1858—

Jean Pierre Duvoisin

Bible Saindua (I) - Testament Zaharra, 1. zathia —1859-1865—

Jean Pierre Duvoisin

Bible Saindua (II) - Testament Zaharra, 2. zathia —1859-1865—

Jean Pierre Duvoisin

Bible Saindua (III) - Testament Berria —1859-1865—

Udarregi

Bertsoak —1862-1894, 1966—

Klaudio Otaegi

Beste zenbat itzulpen —1863-1867, 2004—

Jose Mendiage

Kantak —1863-1913—

Anonimoa

Eskualdun kozinera —1864—

Pedro Prudenzio Hualde Maio

Kristiaiņaren Doktrinaren Introduzionia —1866, 2004—

Franzisko Laphitz

Bi Saindu Heskualdunen Bizia —1867—

Xenpelar

Bertsoak —(-1869)—

Piarres Ibarrart

Koplak —1869-1895—

Jean Baptiste Daskonagerre

Atheka gaitzeko oihartzunak —1870—

Jose Ignazio Arana

Liburutxoa —1870—

Jose Ignazio Arana

Ofizio laburra —1872—

Jose Ignazio Arana

San Ignazio Loiolakoaren bizitza laburtua —1872—

Anonimoa

Ruth-en liburua Llodio-ko euskeran —1872—

Serafin Baroja

Gazi-gezak (euskaraz.net-en) —1875—

Bilintx

Bertso guztiak —(-1876)—

Gratien Adema, «Zaldubi»

Eskualdun pelegrinaren bidaltzailea —1877—

Wentworth Webster

Euskal ipuinak —1877—

Arturo Kanpion

Euskal lanak —1878-1909—

Marzelino Soroa

Yriyarena (euskaraz.net-en) —1878—

Serafin Baroja

Pudente (euskaraz.net-en) —1878—

Alfonso Maria Zabala

Gabon zar bat eta beste ipui asko —1880-1889, 1962—

Ramos Azkarate

Galtzaundi eta beste bertso asko —1880-1904, 1962—

Felipe Arrese Beitia

Aldizkarietan argitaratuak eta beste —1880-1905, 1999—

Damaso Legaz

Kristauaren ikasbidea —1880—

Marzelino Soroa

Gabon (euskaraz.net-en) —1880—

Pepe Artola

Ustez laguna detan (euskaraz.net-en) —1882-1889, 1961—

Marzelino Soroa

Anton Kaiku (euskaraz.net-en) —1882—

Jean Pierre Duvoisin

Baigorriko zazpi liliak —1884-1885, 1987—

Marzelino Soroa

Au Ostatuba! (euskaraz.net-en) —1884—

Pedro Migel Urruzuno

Ur-zale baten ipuiak —1885-1919, 1965—

Gregorio Arrue

Santa Genobebaren bizitza —1885—

Krispin Beobide

Asisko loria —1885—

Krispin Beobide

Jesus Aurraren bederatzi-urrena —1885—

Marzelino Soroa

Alkate berriya (euskaraz.net-en) —1885—

Jean Pierre Harispe

Karmela —1886—

Arnaud Abbadie

Laborarier —1887-1903—

Bazilio Joanategi

San Benoaten bizitzea —1887—

Jean Pierre Arbelbide

Bokazionea —1887—

Marzelino Soroa

Urrutiko intxaurrak (euskaraz.net-en) —1887—

Jose Ignazio Arana

Bai, pekatu da liberalkeriya —1888—

Jose Ignazio Arana

Loiolako oroitza txiki bat —1888—

Toribio Altzaga

Aterako Gera! (euskaraz.net-en) —1888—

Gregorio Arrue

Maietzeko illa —1889—

Jean Baptiste Elizanburu

Piarres Adame —1889—

Jose Maria Larroka

Esku liburua (euskaraz.net-en) —1889—

Marzelino Soroa

Ezer ez eta festa (euskaraz.net-en) —1889—

Mixel Elizanburu

Lehenagoko Eskualdunak zer ziren —1889—

Domingo Agirre

Olerki guztiak —1890-1918, 1995—

Antero Apaolaza

Patxiko Txerren —1890—

Arnaud Abbadie

Aphezak soldado —1890—

Bazilio Joanategi

Sainduen bizitzea —1890—

Jean Pierre Arbelbide

Erlisionea —1890—

Laurent Diharasarri

Aphezen dretxoak eta eginbideak eletzionetan —1890—

Laurent Diharasarri

Erlisionearen ixtorioa —1890—

Mixel Elizanburu

Frantziako hirur errepubliken ixtorioa laburzki —1890—

Resurreccion Maria Azkue

Bein da betiko —1890—

Jean Hiriart Urruti

Gontzetarik jalgiaraziak —1891-1914, 1995—

Etiene Lapeire

Credo edo Sinhesten dut esplikatua —1891—

Jean Hiriart Urruti

Mintzaira, aurpegia, gizon —1892-1912, 1971—

Jean Hiriart Urruti

Zezenak errepublikan —1892-1912, 1972—

Laurent Diharasarri

Giristino legea laburzki —1892—

Sabino Arana Goiri

Olerkijak —1894-1903, 1919—

Emanuel Intxauspe

Maria birjinaren hilabetia —1894—

Marzelino Soroa

Abek ixtillubak (euskaraz.net-en) —1894—

Marzelino Soroa

Gorgonioren estuasunak (euskaraz.net-en) —1894—

Toribio Altzaga

San Tomasko Feriya (euskaraz.net-en) —1894—

Jean Pierre Arbelbide

Igandea edo Jaunaren eguna —1895—

Resurreccion Maria Azkue

Vizcaytik Bizkaira —1895—

Eusebio Maria Azkue

Parnasorako bidea —1896—

Frantzisko Lopez Alen

Joxetxo (euskaraz.net-en) —1896—

Juan Ignazio Uranga

Aritzaren zumo gozua —1896—

Charles Bordes

Üskal noelen lilia —1897—

Laurent Diharasarri

San Antonio Paduakoa —1897—

Resurreccion Maria Azkue

Batxi Guzur —1897—

Domingo Agirre

Auņemendiko lorea —1898—

Pepe Artola

Legorreko arrantzalia (euskaraz.net-en) —1898—

Juan Kruz Zapirain

Brabanteko Jenobeba —1899, 1929—

Andres Iturzaeta

Ikasbide kristinaukorraren azalduera laburrak —1899—

Domingo Agirre

Ioan-etorri bat Erromara —1899—

Martin Aranburu

Erriko jendeentzat osasun legeak —1899—

Pillipa Zugatzaga, «J.L. Zutagape»

Matxin mungiarra —1899—

Felipe Arrese Beitia

Ama euskeriaren liburu kantaria —1900—

Jean Baptiste Althabe

Ziberuko botanika edo lantharen jakitatia —1900—

Pedro Mari Otaņo

Artzai mutilla —1900—

Felipe Arrese Beitia

Asti-orduetako bertsozko lanak —1902—

Paulo Zamarripa

Firi-firi —1935—

Klaudio Otaegi

Eguren Jaunaren Metodoa —c. 1867, 2004—

Anonimoa

Irakasdearen eskugarria —c. 1868, 2004—

XX. mendea (lehen erdia) Orrialdearen hasiera

Pello Errota

Jarritako bertsoak —1879-1919, 1963—

Biktoriano Iraola

Au poza senti det (euskaraz.net-en) —1880-1916, 1997—

Txirrita

Bertso jarri guztiak —1886-1936, 1971—

Kaietano Sanchez Irure

Bizi bedi euskera (euskaraz.net-en) —1893-1916, 2004—

Pedro Mari Otaņo

Beste bertsoak —1895-1910, 1994—

Andres Astiz, «Goldarazko bersolaria»

Kontu eta bersoak —1895-1922, 1960—

Manex Etxamendi

Bertsuak —1895-1954, 1972—

Pedro Mari Otaņo

Zerbait —1895—

Pedro Migel Urruzuno

Sasiletrau baten ziria, eta abar —1897-1923, 1973—

Domingo Agirre

Sermoiak —1898-1916, 2000—

Pedro Migel Urruzuno

Euskalerritik zerura eta beste ipui batzuk —1898-1917, 1961—

Pedro Migel Urruzuno

Iru ziri —1899-1922, 1965—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

Bi gogorrak —XX. mendea—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

Ixtorio eta ipuinak —XX. mendea—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

Metsikorat —XX. mendea—

Juan Ignazio Uranga

Manu —1901—

Manuel Antonio Antia

San Frantzisko Asiskoaren bizitza —1901—

Martin Aranburu

Erari espirituzkoak —1901—

Jean Baptiste Althabe

Hunkailü berrien enthelegia Ziberuko laborarier —1904—

Pedro Mari Otaņo

Alkar —1904—

Biktoriano Iraola

Oroitzak (euskaraz.net-en) —1906-1908, 1962—

Domingo Agirre

Kresala —1906—

Franzisko Goņi

Ama Birjiņaren agertziak —1906—

Marzelino Soroa

Baņan zein naiz ni (euskaraz.net-en) —1907—

Pedro Mari Otaņo

Lora —1907—

Juan Ignazio Uranga

Bakarrizketak —1908-1917—

Abelino Barriola

Meza berriya (euskaraz.net-en) —1908—

Resurreccion Maria Azkue

Ortzuri —1909-1910—

Abelino Barriola

Zorigaiztoko eguna (euskaraz.net-en) —1909—

Jose Manuel Etxeita

Josetxo —1909—

Juan Ignazio Uranga

Neska jakinzaleai iru bakarizketa —1909—

Jean Etxepare Bidegorri

Buruxkak —1910, 1936—

Jose Manuel Etxeita

Jaioterri maitia —1910, 1988—

Abelino Barriola

Aldiz aldiz (euskaraz.net-en) —1910—

Etienne Decrept

Maitena —1910—

Jean Baptiste Constantin

Don Juan eta bere adixkidiak —1910—

Alfonso Maria Zabala

Periyaren zalapartak —1911, 1963—

Resurreccion Maria Azkue

Urlo —1911-1912—

Abelino Barriola

Zulo madarikatuak (euskaraz.net-en) —1911—

Abelino Barriola

Lagun txar bat (euskaraz.net-en) —1912—

Alfonso Maria Zabala

Jauregi errotako astoa —1912—

Domingo Agirre

Garoa —1912—

Ignazio K. Nuņez Arizmendi

Porru salda —1912—

Jose Elizondo

Alkate ona (euskaraz.net-en) —1912—

Antonio Arruti

Lukainka —1913, 1998—

Antonio Arruti

Olerki galduak —1913-1919, 1998—

Ebaristo Bustintza, «Kirikiņo»

Edo geuk edo iņok ez —1913-1928, 1984—

Emeterio Arrese

Nere bidean —1913—

Emeterio Arrese

Zara —1913—

Jose Manuel Etxeita

Au, ori ta bestia —1913—

Jose Eizagirre

Basotarrak —1913—

Pepe Artola

Motxa erriyan —1913—

Juan Bautista Bilbao, «Batxi»

Hau mundu arrano hau —1914-1916, 1997—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

57a gerlan —(c. 1914-1940), 1995—

Etienne Decrept

Amatxi —1914—

Kandido Basabe

Andra-Mariaren ezkutua —1914—

Toribio Altzaga

Axentxi eta Kontxexi (euskaraz.net-en) —1914—

Kaietano Sanchez Irure

Azken beltza (euskaraz.net-en) —1915, 2004—

Abelino Barriola

Gai dagonaren indarra (euskaraz.net-en) —1915—

Ignazio K. Nuņez Arizmendi

Ebaisto —1915—

Marzelino Soroa

Barrenean arra (euskaraz.net-en) —1915—

Toribio Altzaga

Bernaino'ren larriyak (euskaraz.net-en) —1915—

Pablo Fermin Irigarai, «Larreko»

Lekukotasuna —1916-1936, 1992—

Pablo Fermin Irigarai, «Larreko»

Nafarroatik —1916-1936, 1992—

Katalina Eleizegi

Garbiņe (euskaraz.net-en) —1916—

Etienne Decrept

Semetxia —1917, 1923—

Luis Gonzalez, «Bingen Aizkibel»

Ipuin aberkoyak —1917—

Alfonso Maria Zabala

Melitonaren bi senarrak —1918, 1963—

Alfonso Maria Zabala

Urruti-izketa —1918—

Ebaristo Bustintza, «Kirikiņo»

Abarrak —1918—

Luis Gonzalez, «Bingen Aizkibel»

Urretxinddorra —1918—

Resurreccion Maria Azkue

Ardi galdua —1918—

Toribio Altzaga

Txibiribiri (euskaraz.net-en) —1918—

Federiko Belaustegigoitia

Andoni deunaren bizitza —1919—

Gregorio Mujika

Utzi bearko (euskaraz.net-en) —1919—

Xabier Iratzeder

Pindar eta lano —1920-1941—

Antonio Amundarain

Zirt edo zart (euskaraz.net-en) —1920—

Toribio Altzaga

Andre Joxepa Tronpeta (euskaraz.net-en) —1920—

Toribio Altzaga

Ramuntxo (euskaraz.net-en) —1920—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

Artho-xuritzetan —1921-1922—

Juan Iruretagoiena

Gau-ostatua, eta beste —1921-1957, 2001—

Antonio Maria Labaien

Txinparta buruzagi —1921—

Bitor Garitaonandia

Aitona ta billoba (euskaraz.net-en) —1921—

Gabirel Manterola

Goi-izpiak —1921—

Pierre Lhande

Yolanda —1921—

Xabier Lizardi

Euskera aundiki-soņekoz —1922-1933, 1995—

Bitor Garitaonandia

Ipuin laburrak —1922—

Bitor Garitaonandia

Ongillearen sariya (euskaraz.net-en) —1922—

Toribio Altzaga

Arpuxa kalian (euskaraz.net-en) —1922—

Toribio Altzaga

Bost urtian (euskaraz.net-en) —1922—

Abelino Barriola

Maitasunak (euskaraz.net-en) —1923—

Nemesio Etxaniz

Arraldea —1923—

Toribio Altzaga

Etxietan (euskaraz.net-en) —1923—

Toribio Altzaga

Neskazar (euskaraz.net-en) —1923—

Jean Barbier

Supazter xokoan —1924—

Toribio Altzaga

Amantxi (euskaraz.net-en) —1924—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Poema solteak —1925-1937, 1974—

Alejandro Tapia Perurena

Olerki-lan guztiak —1925-1956—

Gregorio Mujika

Pernando Amezketarra —1925—

Jules Moulier, «Oxobi»

Lan orhoitgarri zonbait —1926, 1966—

Jean Barbier

Piarres I —1926, 1992—

Federiko Garralda

Aurrendako dostatzia —1926—

Jean Baptiste Constantin

Haritxabalet Jaun apezaren gainen —1926—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Poema itzuliak —1927-1931, 1974—

Alejandro Bilbao, «Erramun Maruri»

Biotza abeslari —1927—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Euskal literaturaren atze edo edesti laburra —1927—

Paulo Zamarripa

Gora begira —1927—

Alejandro Bilbao, «Erramun Maruri»

Lili-txingar —1928, 1965—

Enrike Zubiri, «Manezaundi»

Artikulu bilduma —1928-1936, 1990—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

Azkaine gure sorterria —1928-1957, 1985—

Emeterio Arrese

Txindor —1928—

Alejandro Bilbao, «Erramun Maruri»

Txomin Arlote —1929—

Jean Barbier

Ixtorio-mixterio —1929—

Jean Barbier

Piarres II —1929—

Leon Leon

Jesu-Kristoren imitazionea —1929—

Luis Jauregi, «Jautarkol»

Biozkadak —1929—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Santa Kruz apaiza —1929—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Tormesko itsu-mutila —1929—

Paulo Zamarripa

Anaiak gara —1929—

Toribio Altzaga

Biozberak (euskaraz.net-en) —1929—

Loramendi

Olerkiak —1930-1933, 1960—

Jose Agerre, «Gurbindo»

Kazetari lanak —1930-1936—

Antonio Maria Labaien

Ostegun gizena —1930—

Ebaristo Bustintza, «Kirikiņo»

Bigarrengo abarrak —1930—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Mireio —1930—

Paulo Zamarripa

Kili-kili —1930—

Toribio Altzaga

Kaxka gogorra (euskaraz.net-en) —1930—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Azalpenak —1931-1935, 1982—

Antonio Maria Labaien

Euskal-eguna —1931—

Augustin Anabitarte

Usauri —1931—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Asarre-aldija —1931—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Bide barrijak —1931—

Jean Etxepare Bidegorri

Beribilez —1931—

Toribio Altzaga

Burruntziya (euskaraz.net-en) —1931—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Azalpenak eta beste 1932 —1932, 1991—

Txomin Arruti, «Mendi-Lauta»

Loretxo —1932-1937—

Antonio Maria Labaien

Mateo Txistu —1932—

Antonio Maria Labaien

Maya —1932—

Antonio Amundarain

Lore bat loitan (euskaraz.net-en) —1932—

Augustin Anabitarte

Donostia —1932—

Bernardo Maria Garro, «Otxolua»

Bertolda eta Bertoldin —1932—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Balbia —1932—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Epaya —1932—

Joseba Zubimendi

Aberri oyuak —1932—

Xabier Lizardi

Bi ahizpak —1932—

Xabier Lizardi

Biotz-begietan —1932—

Xabier Lizardi

Laino eta Izar —1932—

Antonio Maria Labaien

Iparragirre —1933—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Iru gudari —1933—

Tomas Agirre, «Barrensoro»

Gazigozoak —1933—

Piarres Lafitte

Euskal literaturaz —1934-1967 ,1990—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Barne muinetan —1934—

Polikarpo Iraizozkoa

Yesu Kristo gure Yaunaren bizia —1934—

Toribio Altzaga

Biyak bat (euskaraz.net-en) —1934—

Xabier Lizardi

Itz-lauz —1934—

Xabier Lizardi

Umezurtz olerkiak —1934—

Gurutz Sarasola, «Lotsati»

Poemak —1935-1936, 2004—

Abelino Barriola

Goi argi (euskaraz.net-en) —1935—

Antonio Maria Labaien

Galtzaundi —1935—

Antonio Maria Labaien

Gizon bizarpeituti eta emazte bizartsuti... —1935—

Estepan Urkiaga, «Lauaxeta»

Arrats Beran —1935—

Joseba Zubimendi

Zumalakarregi —1935—

Juan Bautista Eguzkitza

Gizarte auzia —1935—

Manuel Lekuona

Eun dukat —1935—

Polikarpo Iraizozkoa

Lapurren menpean —1935—

Toribio Altzaga

Txingurri (euskaraz.net-en) —1935—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Euskaldunak —1936, 1950—

Jean Elizalde, «Zerbitzari»

Banhar deitu salbaiak —1936—

Tomas Agirre, «Barrensoro»

Uztaro —1937—

Xabier Lizardi

Ezkondu ezin ziteken mutila —193?, 1953—

Xabier Iratzeder

Zeru-menditik —1941-1946—

Piarres Lafitte

Murtuts eta bertze —1945—

Jose Eizagirre

Ekaitzpean —1948—

Salbatore Mitxelena

Arantzazu —1949—

Jon Andoni Irazusta

Bizia garratza da —1950, 1991—

Resurreccion Maria Azkue

Latsibi —c. 1920, 1989—

XX. mendea (bigarren erdia) Orrialdearen hasiera

Piarres Larzabal

Ipuin eta ixtorio —1930-1964—

Salbatore Mitxelena

Beste olerkiak —1933-1955, 1977—

Piarres Larzabal

Antzerki laburrak —1934-1966—

Antonio Maria Labaien

Iruņxeme —1935—

Xabier Iratzeder

Argiz argi —1947 -1957—

Errose Bustintza

Euskalerriko ipuņak —1950-1952, 1990—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Kiton arrebarekin —1950-1954—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Olerkiak —1950-1954—

Jon Mirande

Poemak —1950-1966, 1992—

Jon Mirande

Artikuluak —1951-1962, 1999—

Jon Mirande

Narrazioak —1951-1963, 1999—

Paul Gilsou

Petan Mihiku —1951—

Piarres Larzabal

Etxahun —1951—

Emeterio Arrese

Olerki berrizte —1952—

Piarres Larzabal

Bordaxuri —1952—

Antonio Maria Labaien

Muga —1954—

Piarres Larzabal

Portu Txoko —1954—

Piarres Larzabal

Hitzaldi eta mintzaldi —1955-1988—

Antonio Maria Labaien

Lurrikara —1955—

Salbatore Mitxelena

Arraun ta amets —1955—

Antonio Maria Labaien

Jostuna —1956—

Antonio Maria Labaien

Petrikillo —1956—

Nikolas Ormaetxea, «Orixe»

Augustiņ Gurenaren aitorkizunak —1956—

Piarres Larzabal

Herriko botzak —1956—

Piarres Larzabal

Hiru ziren —1957—

Xabier Iratzeder

Uhaineri nausi —1958 -1971—

Salbatore Mitxelena

Erri bat guruzbidean —1958-1962, 1977—

Augustin Anabitarte

Poli —1958—

Eusebio Erkiaga

Arranegi —1958—

Nemesio Etxaniz

Gabak zekarren eguna —1958—

Nemesio Etxaniz

Gabon-zauria —1958—

Nemesio Etxaniz

Maite ere... neurriz —1958—

Nemesio Etxaniz

Zotzean bizia —1958—

Salbatore Mitxelena

Unamuno ta Abendats —1958—

Joxe Manuel Estonba

Izartxo —1959—

Piarres Larzabal

Mugari tiro —1959—

Antonio Maria Labaien

Jokua ez da errenta —1960—

Augustin Anabitarte

Aprikako basamortuan —1961—

Julene Azpeitia

Amandriaren altzoan —1961—

Jean Etxepare Landerretxe

Mendekoste gereziak —1962, 1991—

Antonio Maria Labaien

Malentxo alargun —1962—

Eusebio Erkiaga

Araibar zalduna —1962—

Eusebio Erkiaga

Batetik bestera —1962—

Mariano Izeta

Dirua galgarri —1962—

Jose Maria Etxaburu, «Kamiņazpi»

Neure lau urteko ibillerak —1963, 1989—

Joan Inazio Goikoetxea, «Gaztelu»

Musika ixilla —1963—

Piarres Larzabal

Pastorala antzeko antzerkiak —1964-1974—

Alejandro Bilbao, «Erramun Maruri»

Txindor-egadak —1964—

Piarres Larzabal

Paper mende —1964—

Piarres Larzabal

Sarako lorea —1964—

Piarres Larzabal

Senperen gertatua —1964—

Antonio Maria Labaien

Domenjon de Andia —1965—

Piarres Larzabal

Lana eri —1965—

Piarres Larzabal

Suedako neskatxa —1965—

Antonio Maria Labaien

Kalifornia ku-ku —1967—

Antonio Maria Labaien

Pestaburu —1967—

Nemesio Etxaniz

Lur berri billa —1967—

Piarres Larzabal

Ibaņeta —1968—

Piarres Larzabal

Matalas —1968—

Jon Mirande

Aur besoetakoa —1970, 1987—

Antonio Maria Labaien

Agarren seme... Ismael —1970—

Jon Mirande

Haur besoetakoa —1970—

Piarres Larzabal

Roxali —1970—

Xabier Iratzeder

Jaunaren hegala —1972 -1980—

Martin Ugarte, «Saletxe»

On egiņaren obaria —1972—

Josemari Satrustegi

Ekaitza —1973—

Piarres Larzabal

Angles ginelarik —1973—

Piarres Larzabal

Otsoak artaldean —1973—

Piarres Larzabal

Oroitzapenak —1979-1821, 1998—

Piarres Larzabal

Nork hil du Oihanalde? —c. 1950—

Piarres Larzabal

Xirristi-mirrixti —c. 1950—

Piarres Larzabal

Berterretx —c. 1955—

Piarres Larzabal

Hila espos —c. 1955—

Piarres Larzabal

Basabeltz —c. 1966—

Piarres Larzabal

Ihauteriak —c. 1966—

Piarres Larzabal

Nor da hobenduna? —c. 1968—