www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXXV. KAPITÜLIA

 

Tentazioniaren kuntre segürantzarik, bizitze huntan.

 

        1. Ene semia, etzira seküla segür izanen mündü huntan; bena bizi zireno, zelüko armen beharra ükhenen düzü bethiere.

        Etsaien artian zaude, eta exker eta esküñ atakatzen zütie.

        Ezpazira arren pazentziaren armaz lekhü orotarik zerbütxatzen, etzira lüzaz egonen, zauririk hartü gabe.

        Besthalte; nitan zure bihotza, ihurat baztertü gabe, ezpadüzü ezarten, boronthate xahü bateki gaiza ororen ene amurekatik soferitzeko, eztirozü hen süyaren bizitarzüna süstenga, ez-etare hel ahal zelüko ekhoiliarren khoruala.

        Behar düzü arren korajuski, gaiza horien ororen artetik, igaren, eta indar azkar batez zure kuntre diren gaizak garhaitü.

        Ezi garhaitzaliaren düzü mana: herabeztiaren aldiz, eztüzü baratzen hanitx miseria baizik.

 

        2. Mündü huntan txerkhatzen badüzü phausia, nula ordian heltüren zira phausü eternaliala?

        Eztüzüla orai nahi ükhen phausü hanitx, bena bai pazentzia handi bat.

        Txerkha ezazü egiazko bakia, ez lürren gañen, bena zelian, ez gizonetan, ez beste kreatüretan, bena Jinkuatan beraurtan.

        Jinkuaren amurekatik behar düzü gogo hunez gaiza orori suña pharatü, erran nahi beita, triballier, eta dolorer, tentazioner, eskerniuer, erreustarzüner, beharrüner, flakezier, goitzarrener, mardaller, aküsantxer, ümiliazioner, ahalker, gaztigier, eta mesperetxier.

        Horik oro berthütiaren hun dira, horiek Jesü Kristen aperendiza zertako den borogatzen die; horiek zelüko khoruaren phezak alkhargana, jüntatzen dütie.

        Nik emanen düt phakü eternal bat, triballü llabür batentako, eta gloria müga gabea bat ahalke bertan igaraiten den batentako.

 

        3. Uste düzia, zelüko konsolazioniak bethi ükhenen dütüzüla, zure nahiaren arauiala.

        Etzitizie hala ükhen ene saintiek bethiere, bena bai destorbiak handirik, eta hanitx gisatako tentazioniak, eta eskernio handiak.

        Bena pazentziareki bere büriak süstengatü zitizien; Jinkuatan haboro fidatü izan beitziren, eziez beraurietan, zakielarik mündü huntako soferitzek etziela aski photere, gloria eternalaren merexitzeko.

        Nahi zünükia zük berhala ükhen, beste hanitxek bortxa hanitx nigarren unduan, eta triballü handiez geroz, ükhen ziena.

        Egürükazü Jinko Jauna, gizonki maneia zite, koraje har ezazü, etzitiala mesfida, ez-etare hebentik aparta; bena ere eztüzüla dolürik zure khorpitzari, eta arimari, bihuatz zer nahi beita thürbürarzünetara eñhe gabe Jinkuaren gloriagatik.

        Nik ezinago gizenki ordaria emanen dit; ni zureki nükezü, zure thürbürarzün orotan.

 

aurrekoa hurrengoa