www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XVIII. KAPITÜLIA

 

Mündü huntako miseriek, behar diela pazentzia ezti bateki, soferitü Jesü Kristen exenpliala.

 

        1. Ene semia, ni zure salbamentiagatik zelütik jaitsi nüzü, zure miserietzaz kargatü izan nüzü, ez bortxaz, bena amurioz, amurekatik pazentzia ükheiten ikhas zenezan, eta mündü hunatko miseriak, maugrenaie gabe, soferi zintzan.

        Ezi ene lehen sortzepenaren orenaz geroz, khürütxian hil artio, eztitazü doloriaren soferitziaz hütsik egin.

        Gaiza thenporaletarik ments handirik ükhen dit, hanitx plañü nitzaz ardüra entzün dit, ahlkiak, eta laiduak eztiki soferitü zitit, ene hunki-eginen esker gaixtua, ene miraküllien blasfemiuak, eta ene erakuste hunen, aküsantxa falsiak ükhen zitit.

 

        2. Jauna, zure mentian pazient izan zirenen gañen, orotan gainti, zure aitaren maniaren konplitzian; jüsto düzü, ni bezlako bekatore miserable batek, zure boronthatiaren araur pazientki bere büria soferi dezan: eta zük plazer düzün artio, bizitze gastatü hunen karga, bere salbamentiagatik kharreia dezan.

        Ezi zunbat ere oraiko bizitziaren karga phezü ihurk senditzen beitü, haregatik orogatik zure graziaren photeriaz, mereximentü handitako gerthatü düzü, eta flakien ere, zure exenpliari, eta zure saintien hatzer jarraikiten direlarik, süstengagarriago, eta baliusago.

        Hanitxez ere konsolagarriago düzü, eziez nuizpait beitzen lege zaharrian, nuizere zelüko bortha zerratürik beitzaguen, eta zelialako bidia ere ülhünago üdüri beitzen, hañ jente aphürrek hanko erresomaren txerkhatzeko arranküra hartzen zienen gañen.

        Ordian jüsto zirenak ere, etzitakezün salba, zure pasionia beno lehen, eta etzitakezün sar ahal zelüko erresoman, zük zure heriotze saintia konpli artio.

 

        3. O zunbat esker ezteizüt zuri eman behar, zeren ükhen düzün huntarzüna, eni, eta arima fidel orori, erakusteko hañ bide xüxen bat, eta hun bat, zure eternitateko erresomalat juaiteko.

        Ezi zure bizitzia, gure bidia düzü, eta pazentzia saintiaren moianez, juaiten gütüzü zureganat, zuñ beitzira gure khorua.

        Aitzinetik exenplia eman, eta erakutsi ezpazeneizü, nurk lüke zuri jarraikiteko arranküra?

        Elas zunbat lirateke, hürrün, eta gibelian bara litakianak, ikhus ezpalitze zure exenplü ederrak.

        Haregatik orogatik ephel giaudetzü, hañbeste miraküllüren eta pherediküren entzün unduan; zer lizate, ezpagünü hañ argi handi bat zuri jarraikiteko?

 

aurrekoa hurrengoa