www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXV. KAPITÜLIA

 

Zertan daguen bihotzeko bake osua, eta egiazko arimaren profeitia.

 

        1. Ene semia, nik erran dit, bakia eizten deiziet, ene bakia emaiten deiziet: bena ez mündiak emaiten dian bezala.

        Orok bakia desiratzen die; bena orok egiazko bakiari so daudian gaizetzaz, eztie arranküra hartzen.

        Ene bakia dago, bihotzetik ezti, eta ünble direneki, zure bakia aldiz izanen düzü pazentzia handi batetan.

        Eni behatzen, eta ene botzari jarraikiten bazira, bake handi batez gozatüren ahal zira.

        Zer eginen düt arren?

        Gaiza orotan gogua emazü. Zer egiten, edo erraiten düzün, eta zure intenzionia oro eni nihauri plazer egitera erakharzü, eta nitzaz kanpo, eztezazüla deus desira, ez txerkha.

        Eztezazüla orano besteren erranez, edo eginez jüjamentü temeraririk egin, eta zuri fidatü ezteitzien egitekuetan etzitiala sar; eta hala etzira hanitx, ez ardüra nahasiren.

 

        2. Bena thürbürarzünik seküla ez senditzia, eta bihotzeko, edo khorpitzeko errustarzünik batere ez ükheitia, ezta mündü huntan ihurk ükheiten ahal dian gaiza bat, bena bai phausü eternalian.

        Eztüzüla arren uste, egiazko bakia ediren düzüla, phenarik batere senditzen eztüzülakoz; ez oro untsa duatzala ihur zure kuntre eztelakoz; ez-etare ezin hobeki zirela, gaizak oro zure gogara heltzen direlakoz.

        Eztezazüla orano sinhesterik har, zerbait handirik badüzüla, edo berheziki maithatia zirela, debozione, eta eztitarzün handi batetan zirelakoz; zeren eta gaiza horiek ezpeitie ezagüt erazitzen egiazko berthütiaren maithazalia, eta hetan ezpeitago gizonaren profeitia, eta huntarzüna.

 

        3. Zertan arren Jauna.

        Zure büriaren bihotz osoz Jinkuaren boronthatiari eskentzian, eta zure diren gaizen, badira txipi, badira handi badira oraiko, badira eternirateko, ez txerkatzian.

        Gisa batez nun khanbiamentürik batere gabe, hunak, eta gaitzak oro phezü beraurtan phezatzen dütüzülarik, eni eskerren emaiten bethiere egon zitian.

        Hañbeste indar, eta pazentzia esparantxan badüzü, nun barnetiko konsolazioniaren gal unduan, zure bihotza handiagorik soferitzera adela dezazün, eta zihauren büria hañ xahü etxekiten ezpadüzü, nun uste zünian hañ gaiza handirik etzünükiala behar soferitü.

        Bena ni, nik egiten dütüdan gaiza orotan, jüsto, eta saintü bezala laidatzen banaizü: ordian ebiliren zira, egiazko bakiaren bide xüxenian, eta esparantxa segür bat badükezü ikhusiren düzüla ene begithartia alagrantzian.

        Heltzen ahal balin bazira, zure büriaren osoki mesperetxaziala drano; jakin ezazü ezi ordian, zure hebeko izatiak ükheiten ahal dian bezañ bake oso batez, gozatüren zirela.

 

aurrekoa hurrengoa