www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XI. KAPITÜLIA

 

Bakiaren jardietsiaz, eta profeitatzeko zeluaz.

 

        1. Bake handi batez goza ahal ginteke, ezpagünü nahi bestek erraiten, eta egiten dütien gaizetzaz, eta guri so eztaudianetzaz bihotza oküpatürik etxeki.

        Nula thenpora lüzaz bakian egoiten ahal da, besteren egitekuetan sartzen dena kanpotiko horrat-hunatzak txerkhatzen dütiana? aphür edo bekhanki bere beithan sartzen dena?

        Dohatsü dira sinpliak, zeren bake handi bat ükhenen beitie.

        Nulaz saintietarik zunbait hañ debozionian barna, eta zelüko gaizen hañ ikhuste hun izan dira?

        Zeren eta iseiatü izan beitira lürreko desirkünte orotarik nekez bada nekez bere bürien soltatzera eta hartakoz bihotz osoz Jinkuari jüntatürik zaudialarik, bere kontzentziari so zaudian gaizer threbükürik gabe gogua eman ükhen ahal beitie.

        Gü gihauren pasionetzaz sobera arranküratzen gira, eta gaiza igaraiten diren eli batez, sobera phenatan jarten.

        Bekhanki orano bizio bakhoitxak osoki garhaitzen dügü, eta egün oroz profeitü zunbaiten egiteko sürik eztügü hartzen hartakoz ephel eta hotz baratzen gira.

 

        3. Osoki gure bürier hil baginte, eta bihotzian ezpagünü nahaskürarik batere: ordian gintzake zelüko gaizak goza ahal: eta ezpiritia heganat goititürik etxekitia, zer den, zerbait gisaz boroga.

        Gure berhaztapogürik handiena, eta oro da: zeren ezkiren pasionetarik, eta nahiküntetarik soltatzen, eta zeren ezkiren iseiatzen, saintien bide hunian ebiltera.

        Nahi eztügün zunbait gaiza txipi ere heltzen zaikünian, sobera sarri korajia galtzen, eta mündüko konsolazionetarat gogua ützültzen dügü.

 

        4. Güdükan egoitera gizon kurajus eli bat bezala iseia baginte: Jinkuaren sokhorria gütan gaña zelütik jaisten, düda gabe, baroga giniro.

        Ezi Jinkua, zuñek gihauri gerla egiteko bidiak emaiten beiteizkü; garhait ditzagün amurekatik; prest da, bere bürier gerla egiten, eta haren grazian esparantxa ezarri dianen ajütatzera.

        Kanpitiko gaizen eta zeremonien begiratzian baizik, gure errelijioniaren profeitia ezarten ezpadügü; gure debozionia sarri akabiren da.

        Bena, eskritürak dioian bezala, dügün egotx zañiala axkora kolpia, amurekatik gure pasionetarik xahatürik arimaren bakia goza dezagün.

 

        5. Urthe oroz bizio bakhotx bat zañetarik idoki bageneza, sarri konplitü gertha ginteke.

        Bena orai kontrariua ardüra borogatzen dügü, gisa batez nun, hunialat ützültzen hasten girenian, hobiago, eta xahiago edireiten beikira, eziez hanitx urthe debozionian igaren unduan.

        Emendatü behar lüke egün oroz gü beithan debozioniaren, eta profeitiaren süyak: bena orai hanitx üdüritzen zaikü dela; nurbaitek lehen sü hartarik begiratzen ahal badü aphür bat.

        Bortxa aphür bat hatsarrian gure bürier egin bageneza, gero gaizak oro ehiki eta alageraki egin ahal gintzake.

 

        6. Gaiza üsatien eitztia greu zaikü bena greuago da orano, bere boronthatiari bühürtzia.

        Bena gaiza txipiak, eta ehiak goitzen ezpadütüzü; nuiz goithüren dütüzü gaitzaguak.

        Bortxa ezazü hatsarrian zure enjogidüra, eta ahatz ezazü zure kostüma gaxtua: beldürrez gida zitzan emeki emeki nekezia handiago batetara.

        O ezagüt bazeneza zuñen bake handia zihauri, eta bester zuñen alagrantzia eman ziniruan, zure büriaren untsa gobernatzez: uste dit, profeitü ezpiritualaren arranküra haboro bazünükiala.

 

aurrekoa hurrengoa