www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXXII. KAPITÜLIA

 

Bere büriaren eiztiaz, eta desirkünte gaixto orotarik bilaiztiaz.

 

        1. Eztirokezü, ene semia, libertate erras hun den bat goza, zure büria osoki eizten ezpadüzü.

        Bürdüñak huñetan beilütie bezala dütüzü, bere büriez phakü, eta hen maithazale direnak, nahiküntez, eta berri ikhasi beharrez betherik daudianak, horrat hunat juailiak, zuñek beretako garratz eztiren gaizak txerkhatzen beitütia, eta ez Jesü Kristenak, heltüren ezten gaiza ardüra bere beithan ajargatzen, eta konpostatzen dielarik.

        Ezi Jinkuaganik jalkiten eztiren gaizak oro galdiak izanen dira.

        Orhit zite, hitz llabür ezinago konplitü den hunez; eitz itzazü oro, eta edirenen dütüzü oro, dereza ezazü inbeia, eta ükhenen düzü phausia.

        Egia hori ardüra ezpiritian erabil ezazü, eta konplitü dükezünian, enthelegatüren dütüzü gaizak oro.

 

        2. Jauna, eztüzü hori egün baten lana, ez haur txipien txosteta bat; bena hitz llabür hortan diagozü, fraiderik hobenen izaterik saintiena.

        Ene semia, saintien bidia zuñ den ezagüt unduan, eztüzü behar hantik gibeltü, ez-etare deskorajatü; bena lehenago behar düzü therritatü izan, gaizarik hobenen egitera, edo gütienetik desiratü zure hasperenetzaz, heganat hüllantzia.

        Nahi nikezü hala lizan zureki, eta heltü zinen zure büriaren ez maithazale izateko phüntiala, eta ene, eta nik aitatako eman deizüdanaren boronthatiari xahüki egon zintian: ordian ezinago ene gogara zinanteke, eta zure bizitzia bakian, eta boztariuan igaren litezü.

        Badüzü orano hanitx gaiza eizteko, zuñ ezpadeiztatzü osoki emaiten, ezpeitüzü galthatzen düzüna jardietsiren.

        Konseillatzen zütüt, eros dizadazün ürrhe süz bethia, aberats zitian amurekatik, eran nahi beita zelüko zühützia, lürreko gaizak oro huñ petan ezarten dütiana.

        Eitzazü gibelialat lürreko zühürtzia; gizonen eta zihauren düzün balakü ororeki.

 

        3. Erran deizüt, erosi behar züntiala gaizarik xarrenak; preziatü eta balius, gizonen jüjementian, direnen plazan.

        Ezi üdüri düzü, egiazko zelüko zühürtzia erras xar, txipi, eta kasi ahatzerik dela: harek eztizü goratarzüna, ez lürrian handi izatia txerkhatzen: ala beitira hanitx, haren ahoz laidazaliak, bena hareganik hürrün dago hen bizitzia, hura da orotra ere, harri preziatü hanitxi gorderik daguena.

 

aurrekoa hurrengoa