www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzItxasoko Nabigazionekoa
Piarres Etxeberri, «Etxeberri Dorre»
1677

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Ixasoco nabigacionecoa, Etxeberri Dorre (Faksimilea). Txertoa, 1985

 

aurrekoa hurrengoa

Segidan dire Espaiñiako portutako entrada hasten zarela igeretik eta Calixeraiño

 

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Hondarrabiako Igeren muillazazu 9 brasetan eta deskubrizazu Ospitalea eta ethorriko zaitzu amuisko puntaren Irlaren gaiñetik noroesta.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Pasaien es hurbil sobere uesteko leihorrari zergatik baita baxa bat estalia zeiña baita entradaren aitziñean eta bada bertze baxa bat barneko aldean Istiborretik eta eginen duzu guardia hekiengatik erran den bezala eta ioanen tzare muillatzerat gastelubaren barreneko alderat.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Donostian sartzaite erditik eta iraganen zaisko hurbil noroesteko puntari eta nahi baduzu, kaiean barrena sarthu egonen zare baxamarean ensekean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Getharian eta baldin baduzu haizea, bendebala ez hurbil sobera Santantongo irlariharik eta hiriaren punta deskubritu artean eta izaren tzare orduan irlaren trebesean zeiña orduban sarthuko baitzare barnat.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu mustrikun ieuziko duzu arrokak istriborreko aldetik uesteko partetik eta sar tzaite barnatharik eta arrokak hurz hegin artean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu ondrroako arradan muillzazu 13 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Bermaiun muillzazu 16 brasetan eta handik ageriko da mundako arroka.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu machicaco arradan etkarri behar duzu nort noroesta machicaco puntaren gaiñetik eta muillatuko duzu 10 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Plazenzian ioanen zare ahalik eta istriborrenerat santua deskubritu artean eta etxatuko zaitu northerat eta muillazazu uest noroesta puntaren gaiñetik duzunean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Portugalletako baieran muillazazu 10 brasetan crastoko Santanton estalzean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu craston eta baldin baduzu haizeal bendebala egiñen diozu amor Santanako Irlari kable erdi bates eta ioanen zare plaza deskubritu artean ahalik leihorrena eta muillatuko duzu 5 brasetan zuri dagotzu guardia egitea kablei zergatik hañitz lekutan baitire arrokak.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Zeintoñan muillatuko duzu Froidearen trebesean, 10 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu ioan larredorat guardia emazu nordesteko puntari eta muillazazu 5 brasetan zarratzen duzula punta Zeintoñarekin.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Santandrezen utzazu arroka magredeizen dutena nahis istriborretik edo aborretik hala nola baituzu haizea eta ioanen tzare baiaren erditik eta guardia egizu es khanaletik apartatzetik.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Chardiñeron muillazazu harearen trebesean 10 brasetan eta nahi baduzu muillatu Sen Martin de Larrenatik besterat muillazazu 13 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu San Vicente de la Barqueran utzazu irla istriborretik eta zoas irlaren arras eta muillatuko duzu pausandatubak direnen trebesean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Arriba de Seillasen idukazu esteko partearekin zerengatik uesteko partea urak usten baitu.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Castasonesen muillazazu 13 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Torresen muillazazu 15 brasetan gastaiñadiaren trebesean eta ethorriko zaitzu noroesta puntaren gaiñetik.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu cap de penaren gerisean muillazazu harearen trebesean, 12 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu pabrieko arrada baduzu arroka bat erdian eta idukazu esteko partearekin eta muillatuko duzu dorrearen aldean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu arderon barna eta baldin heltzen bazare bendebalarekin noroestarekin izanen duzu Reblaia sartzeko hartu behar duzu norta eta guardia emazu ezobra hurbizeas uesteko parteari zergatik baxa bat baita barnean eta muilatuko duzu leihor gorri baten trebesean zeiña baita uesteko partetik eta muillazazu 5 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu luarcan barna utzazu eliza ababorretik eta muillazazu 5 brasetan eta guardia emanen diozu arroka bati zeiña baita baiaren erdian.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Arribidauxen aparta zaisko uesteko leihorrari eta ioanen zare hareara bezala eta gero trebesatuko duzu uesteko parterat amor ekiten diozula punta halto denari eta muiollatuko duzu Sen Michelgo puntaren trebesean 5 edo 6 brasetan eta orduban izaren zare leku segurean.

        Sen Saurianen utzazu Irla ababorretik eta muillatuko duzu plazer duzun lekuan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu biberoko arradan haizea nordestarekin muillazazu harearen trebesean 10 edo 12 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu San Iuan de Cobasen deskubrizazu Elizako leihoak eta muillazazu 5 edo 6 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Basteladeren uesteko aldetik sar ahal zaiteske Coneieros barnetik.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Baitesen muillazazu arrantzalleen kabanen trebesean 10 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Santa Marten hartuko tutzu marearen biherenak eta eginen diozu amor istiborreko aldeari kable baten inguruba zerengatik ensekatzen baita gustia eta hartuko tutzu markatzat barnean diren baluzak eta ioanen tzare khanalean zeiña baitaitza nordest & suduest eta izanen da urhilletako plemarean 2 edo 3 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu cideron entrada d'Arza noroest & suest eta entradaren erditik deskubrituko duzu anctazoiña eta bada arroka bat zeiña marea biherenetan estaltzen baita eta utziko duzu baxa istiborreko aldetik eta ioanen tzaren ababorreko leihorraren kontra eta muillatuko duzu harearen trebesean 4 brasetan karratzen duzula nordesteko punta noroesteko puntuarekin.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Ferrolen harearen trebesean izanen duzu geruize uesta eta suduesta.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Ferrolen sar zaite erditik Castabal de Molinsen trebeseraiño eta hurbi zakisko northeko leihorrari eta muillazazu 8 edo 9 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu nahi baduzu berantcosko baian guardia emozu baxa bati zeiña baita erdian eta hurbil zakisko istriborreko leihorrari eta muillatuko duzu 5 edo 6 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu griñan barrena eginen diozu amor Santantongo Irlari eta muillatuko duzu plazer duzun lekuan, edo 6 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu en Malpicon sar zaite barnat 25 brasetaraino eta izaren tzare, cicergaren gerizean eta nahi baduzu ioan handik hesteko parterat etzare sobera leihortuko zeren leihorrean baitire baxak.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu comesen guardia egizu barneko baxei zeiñak baitaunza noroesterat zabalsko.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu nahi baduzu mungian barnat hiriko khanaletik guardia egizu baxa bati zeiña baitatza uest noroest bi kable eta utzazu baxahura ababorretik eta es hurbil lehenbiziko puntari eta noizere iragaten baituzu pontu zarra zaite ahalik gehiena leihorat harik eta deskubritu artean Santa Mariako Elizako theillak eta zoas kosteondo susuduestean muillazazu 7 edo 8 brasetan eta emanen duzu Santa Mariako Eliza uest noroestean eta guardia egizu sobera etzoazen suestera zerengatik baita baxa bat ancrazoiñas suesterat.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu mungian turrianeko karrosatik ekarriko duzu deskubrituba turriane cap de Ventrerekin galea baten luzetazuna harik eta Santa Maria mungiakoa deskubritu artean eta gero zoas ancrazoinerat lehen erran dudan bezala.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Kabuan edo cap de Finesterran ioanen zare harea deskubritu artean zeiña baitatxeko berari harik eta pasatu artean zentol zergatik baita baxa bat Zentol hartas norterat gero bihurruko zare harik eta Santa-Mariako puntaraino eta muillazazu 15 edo 16 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu concorrionen zoas xuxen aborreko bururat zeiñetan baita baxa bata baiaren erdian eta utzazu istriborretik eta emanen diozu amor puntari kable baten inguruba eta ioanen tzare barnat konkorbion aitziñerat 9 edo 10 brasetarat.

        Iakiteko duzu nahi baduzu ioan cap de Finesterratik amurusat luersko Carrosatik Carrosa dauntza noroest esuest eta ekarriko duzu Zentol noroesterat eta kurrizazu suestean eta noizere deskubrituko baituzu senadia ioanen tzare ababorreko leihorra bezala eta muillazazu amurusko hiriaren aitziñean 7 edo 8 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu amursen barrena nordest & suduest datzan khanaletik utziko duzu loberes ababorretik eta emanen duzu montellero nordestean harik eta haren beraren trebeserat artean, eta baldin bazoas lujetan lariarat guardia emozu baxa bati zeiñari baitaritza labaie zeiña baitatza Montebroren trebesean suesteko partetik khanalaren erdian aphur bat hegoatik leihorrerat eta noizere doblatzen baituzu baxa leku ona dire guzietan eta ioanen tzare lehen erran dudan bezala murusat.

        Iakiteko duzu nahi baduzu ioan Naiarat ioanen zare xuxen zibreko irlarat eta biziko duzu irla ababorretik eta ioanen tzare plazer duzun lukurrat zeren guzietan leku ona baita.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu S Salbareko Irlan haizea northarekin utzazu Irla ababorretik eta deskubrizazu arranzailleen kabinak eta gero muiliatuko duzu 10 edo 12 bras.

        Iakiteko duzu nahi baduzu ioan de l'Isle alapubelerat iakiteko duzu baxa gaistoak direla eta arrokak parte gustietarik baiñan nezesitatean zoas nort nordestean zeren hartan baita khanala.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu punta berako errioan sar zaite erditik eta ioanen tzare aitziñat dobesko Irla usten duzula ababorretik eta ioanen tzare muillatzerat laturde mine Irlakoaren trebeserat norteko haizearekin.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu en la ria de Gangon northeko haizearekin guardia emozu baxa bati zeiña baita aborteko aldetik eta ioanen tzare aitziñat eta muillatuko duzu 15 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Baionako Irletan sarthuko zare nahi baduzu alde guzietarik eta erabilliko duzu zunda punta guzietan eta ioanen tzare muillatzerat Ermitaren aitziñerat zeiña baita irlan eta ioanen tzare aphur bat norteratxeago eta muillatuko duzu, 10 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Baionan konportako entradatik hartzazu marea biherenak eta baxamarean da brasea bat ur eta sarthuko sate erditik hurbil zertaneko puntako irlatik zeiña baita enzekean eta ioanen tzare Baiona aitzinerat, 4 edo 5 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Baionan barna bendebalarekin emanen diozu aphur bat amor Cap de Paum kalleri eta ioanen tzare estean nordestean laurdenean zerengatik hala baitatza khanala eta estuzu beldur behar leihorrarenzat eta deskubrituko duzu errebala eta bada baxa bat zeiñetarik guardatuko baitzare eta muillatuko duzu lehen erran bezala.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu cap de Canianen muillazazu northeko buruban zerengatik hegoako partetik guzia ensekatzen baita.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu bianan northeko partetik muillazazu hiriaren trebesean 15 brasetan eta nahi baduzu sarthu barnat hartuko duzu Itsaso ederra marea ona.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Villa de Condeko arradan muillatuko duzu kanpoan 13 brasetan eta da marea kontusko portuba.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu edo muillatu lexonesen iakinzazu northetik lekoa bat entradatik direla 3 edo 4. Irlatxo eta eginen diozute irlatxo hei amor kable baten luzetazuna eta ioanen tzare muillatzerat 8 edo 9 brasetan eta emanen duzu punta northean gero nahi baduzu porturat ioan hartzazu marea.

        Iakiteko duzu nahi baduzu nezesitates sarthu daberoko arradan hartuko duzu ezagutzatzat arradarrentzat harea puiubelz batzuek eta haltoak bi lekoa entradatik hegoatarago eta entradan dire hirur masta burus goiti eta emanen tutzu geiak elkarrekin batean eta ioanen tzare xuxen hetarat eta izanen duzu baxa-marean 3 brasa eta gero hetarat hurbiltzen zarenean muillatuko duzu laster zeren goaia handia baitabilla.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu en mondego muillazazu 8 edo 9 brasetan Elizaren trebesean eta noroesta ethorriko zaitzu puntarik.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu nahi baduzu Selixen zeiña baitaunza Senlixko arrada eta Berlingako farrillon est uest eta dira batetik bertzera 4 lekoa eta deskubrizazu entrada eta iakinzazu aborreko puntan badela dorre xume bat zaharra eta hegoako partetik badela ermita bat eta sar zaite northeko leihorraren aldetik eta muillazazu laster kontxa deskubritzen duzunean zeiña baita hertzia eta da baxamarean barnean, 2 brasa.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu edo muillatu Berlingan muillatuko duzu 12 brasetan ermitas hegoatikan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Dagiongo Caliberneko buruban muillazazu 8 edo 9 brasetan baiñan ezta sobera garbia.

        Iakiteko duzu nahi baduzu mullatu Cascaillesen muillatuko duzu hiriaren aitziñean 13 brasetan baiñean aphur bat lixunskoa da.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Lichibonan Seingango khanaletik loaren zare Costeondo eta emanen diozu amor Seingango puntari eta guardia emozu gaxopori zeiña baita hurbil eta ioanen zare arras Santa Maria de Belim aitziñerat 5 edo 6 brasetara.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Lichibonan khanal handitik deskubrituko duzu Lazite Lichibonako eta harea ioanen zare Sein-Guango puntarat harik eta harea añertzen duzuiño Sen-Ianen nordestetik zergatik khanala han baita eta ekarriko duzu zunda dalmadekoa zeiña baita 7 edo 8 brasa gaxopoko aldetik dire 3 brasa eta gero guardia emozu gaxopori gero ioanen tzare muillatzera lehen erran dudan bezala.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu cap Despichisko lehenbiziko senadian buruba iraganik muillazazu, 15 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu sotuballen deskubrituko duzu despixisko punta derabideko puntarekin eskifa baten luzetazuna eta ioanen tzare fazoin hortan handikan gero ikuziko duzu pokaleko entradan dorre zahar bat gero ikusten duzunean dorrea ioanen tzare hartarat eta gero ioanen tzare barnat, eta gero muillatuko duzu lehenbiziko harean arbolen trebesean, 10 brasetan ta sartzeko barnat behar duzu marea erdi gero ez beldur ioaterat arradart eta egiñen diozu amor aphur bat nordesteko puntari eta gero hurbil zakisko nordesteko Elizari eta gero handia harat lekugeiak onak dire eta garbiak.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu cap de Sen Vizenten lebantean muillazazu harearen trebesean, 18 edo 20 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu cap de sen Vizenten muillazazu 15 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Lagosen muillazazu 8 edo 9 brasetan, eta ethorriko zaitzu suduesta puntaren gaiñetik.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu silbesen hartuko duzu marea biherenak eta hurbilduko zaisko esteko burubari eta ioanen tzare Ialtaren gibelerat gero hurbilduko zaisko Ialtarri eta muillatuko duzu pasatzen duzula harea hura northeko partetik, 5 edo 6 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Dalfaroko arradan muillatuko duzu pasatu ondoan Santamariako punta lehenbiziko xilhoan, 6 brasetan eta gero hartuko duzu Itsasoa eder eta marea ona barnat zartzeko.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Talirako arradan muillazazu xilhoaren trebesean, 5 brasetan eta barnatzartzeko hartzazu Itsasoa eder marea ona.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Genodianeko arradan ioanen tzare leihorretik kabal zeiña baxek hagitz atherat ilkitzen baitire muillatuko duzu 8 brasetan aphur bat entradas estetik Eliza baten trebesean zeiña baita mendi batean.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu saltesen muillatu behar duzu 5 brasetan Crobin eta Castot balonekoa Santa Mariako Eliza Babidekoaren eta zuzenzeagatik entrada emanen duzu Palosko Sen-Sebastian northean eta muilla 5 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Seint Lucas de Barramenden iakin behar tutzu marka segidan direnak, iakiteko duzu Sent Lucasko entradarik hoberena datzala est suest edo uest noroest hurbil zaite barramede aldearekin hirur brasa eta erditarat ioanen tzare barramedeko Santa Mariarat bezala eta erebilliko duzu zunda ababorreko aldetik eta kausituko duzu baxa-marean khanalean mendreena 3 brasa eta noizere baitzare arbola lodi baten trebesean apartatuko zaisko leihorrari zeren han baita punta eta hala ioanen tzare muillatzera, eta noizere emanen baituzu Seint Iaquesko Eliza Saint Lucasko Kathedraleko Elizarekin bat, ioanen tzare Seint Lucasko hiriaren alderat guardatzegatik Ialtaren ganik eta noizere uste baituzu altarren gaiñean ikusiko duzu Hautsia Santa Maria barramedekoa leihorrari aparta akio zergati Santa Mariaren trebesean eta handik goiti arroka gaisto batzuek baitire eta ioanen zare muillatzera northean eta muillatuko duzu 8 edo 9 brasetan.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Seint LUcasen itsaso handiarekin khanal zaharretik hartuko duzu marea erdi eta dire markak segidan direnak khanal huntan, piachon eta lostial utzi behar tutzu aborretik eta noizere baitzare chipioneren trebesean ioanen tzare costeando zunda erabilzen duzula hobegiago goardatzeagatik deskubrizazu Santa Maria Iesuseko Eliza Seint Espriteko puntatik eta hala handik deskubrizazu errebala puntarik eta noizere deskubritzen baituzu arranzalleen etxea zeiña baita bertze guzies gorago, kurrizazu nordestean xuxen harea mendi baterat zergatik bertze aldeari egin behar baitzaio amor zeiña baita barremende eta hala ioanen tzare nordestean handik aitziñat, gero deskubrituko duzu Seint Iaquesko Eliza nordesteko partetik Katredalleko Elizatik hurbil zakisko Seint Lucasko leihorrari eta ioanen tzare ankrazoiñerat lehen erran dudan bezala khanala d'Atza, nodest & suduest eta da ura baxa-marean 3 brasa.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu chipionen lebantean goardia emozu salmedinari zeiña baitatza est uest Iogleko Santa Mariarekin eta utziko duzu lehor aldetik salmedine leku sanoa da itsaso aldetik eta noizere iragan baituzu salmedine ioanen tzare muillatzera chipione aitziñerat, 7 edo 8 brasetarat.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu Callixen lebanteko haizearekin iakin behar duzu ezagutzen segidan diren markak han den baxa batetarik guardatzeko zeiñari baitaritza eldiamante.

        Iakiteko duzu sartzen baldin bazare Bolte Gaudon medineko hegoako partetik bada arroka biguillu bat San Anton Gethariako Irla dirudiela bada bertze mendi biribil bat arroka hartas estetik: iakiteko duzu noizere ematen baituzu mendi xume hura mndi biribil harekin zeiña baita bata baiño bertzea esteratago eta Santa Mariako Eliza zeiña baita hirias kanpotik eskerreko puntarekin bat orduban izanen ais baxaren kontra baxa-marean estuzuaren gaiñean braza bat eta erdi ur baizen eta noizere baitzare         Santa Mariako puntan erabilzatzu marka horiok idokiak bata bertzea ganik eta noizere deskubritzen baituzu hiriko dorreak baxa izanen duzu itsaso aldetik eta muillatuko duzu handik harat plazer duzun lekuban.

        Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu edo muillatu uesteko haizearekin ioanen zare estean suestean laurdenean zeren hala baitatza, baia gero ioanen zare arroka handiaren alderat zeiña baita ageria, haren ondoan baduzu ura 6 edo 7 brasa, eta utziko duzu baxa alde batetik edo bertzetik eta baldin usten baduzu ababorretik etzaisko sobera hurbilduko leihorrari harik eta deskubritzen duzun artean dorreko leihoa eta gero zoas ahalik leihorrena 5 edo 6 brasetaraino.

        Iakiteko duzu nahi baduzu muillatu Santa Catallinan muillazazu 5 brasetan arroka deskubritzen duzula zabal bi kablen inguruba.

 

aurrekoa hurrengoa