www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

18. IRAKURTZA

 

Komuniño santua baño len jagiten da
Jesus afal-maitik, ta garbituten ditu
bere dizipuluen oñak.

 

San Juanek cap. 13. v. 1-17.

 

        Pazkoako jaieguna baño lenago, jakinik Jesusek, etorri zala mundu onetarik bere Aitagana igaroteko bere ordua: maitetu izan ezkero munduan egozan bereak, maitetu zituan azkenegiño.

        Eta afaria eginik, deabruak ifini ezkero Judas Simon Iskariotesen semearen biotzean, saldu egiala:

        Jesusek jakinik Aitak gauza guztiak bere eskuetan ifini zituala, ta Jangoikoaganik urten ebala, ta Jangoikoagana joiala:

        Afaritik jagi zan, ta bere soñekoak kendu zituan, ta esku-zamau bat arturik, ingurutu eban garritik.

        Bota eban gero ura ur-ontzi baten, ta asi zan garbituten bere dizipuluen oñak, ta leortuten inguraturik eukan esku-zamauaz.

        Etorri zan bada Simon Pedrogana. Ta Pedrok dirautso: Jauna, zuk niri oñak garbituten deustazuz?

        Jesusek eranzun eutsan, esanik: Orain zuk eztakizu, nik egiten dodana, baña gero jakingo dozu.

        Pedrok dirautso: Sekula oñik garbituko ezteustazu. Jesusek eranzun eutsan: Garbituten ezpazaitut, eztozu nigan parterik eukiko.

        Simon Pedrok dirautso: Jauna, ez bakarrik nire oñak, baita bere eskuak, ta burua.

        Jesusek dirautso: Garbi dagoanak, oñak garbitutea baño besterik bear eztau, bada guztia dago garbirik. Ta zuek garbi zagoze, baña ez guztiak.

        Ekialako nok salduko eban, orregaiti esan eban: Ez zagoze guztiak garbi.

        Eta euren oñak garbitu ezkero, bere soñekoak arturik, ta barriro maian jarririk, esan eutsen: Bakizue zer egin dodan zuekaz?

        Zuek deituten deustazue Maixua, ta Jauna: ta ondo diñozue: alantxe nas.

        Bada nik zuen Jaun, ta Maixu onek garbitu badeutsuedaz oñak: zuek bere batak besteari oñak garbitu bear deutsazuez.

        Jarraibidea bada emon deutsuet, nik zuekaz egin dodan legez, zuek bere egin daizuen.

        Egi egiaz dirautsuet: eztala otseña bere Ugazaba baño geiago: ez eta biraldua bere ezta biraldu dabena baño andiago.

        Baldin au badakizue, zorionekoak izango zaree, egiten badozue.

 

aurrekoa hurrengoa