www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

8. IRAKURTZA

 

Juanek erakusten dala, Jesus dala
Jangoikoaren Azuria, ta au enzunik
jarraituten deutse San Pedro ta San Andresek.

 

San Juanek cap. 1. v. 29-42.

 

        Biaramonean Juanek ikusi eban Jesus beragana etorrela, ta esan eban: Aramen Jangoikoaren Azuria; aramen munduko bekatua kenduten dabena.

        Au da, zein gaiti esan neutsuen: nire ostean dator gizon bat, ni baño len zana: zerren ni baño lenagokoa dan.

        Eta nik ez neban ezagututen; baña Israelen agertu dedin, orregaiti ni etorri nintzan urean bateatuten.

        Eta Juanek emon eban testimonioa, esanik: ikusi neban zerutik jasten Espiritua usoaren irudinan, ta bere ganean jarri zan.

        Eta nik ez nazauan: baña uretan bateatutera biraldu ninduanak, esan eustan: A bera zeinen ganean ikusten dozun Espiritua jatsi ta ifinten dala, au berau da, Espiritu Santuan bateatuten dabena.

        Eta nik ikusi neban: ta erakutsi neban, berau dala Jangoikoaren Semea.

        Urrengo egunean bestebein egoan Juan, ta beste bere diszipulu bi,

        Eta begiraturik Jesusi igarotean, esan eban: Aramen Jangoikoaren Azuria.

        Eta enzun eutsen diszipulu biak jarraitu eutsen Jesusi.

        Eta biurturik Jesus, ta ikusirik jarraioela, esan eutsen: Zeren billa zabiltze? Eurak esan eutsen: Rabbi, zeinek esan gura dau Maixua, non bizi zara?

        Esan eutsen: erdue, ta ikusi egizue. Eurak joan zirian, ta ikusi eben non bizi zan eta egun atan beragaz gelditu zirian: orduan zirian amarrak legez.

        Eta Andres Simon Pedroren anajea zan, Juani au esaten enzun, ta Jesusi jarraitu eutsenetarik bata.

        Onek lenengo Simon bere anajeari berba egin eutsan, esanik: Idoro dogu Mesias, Kristo esan gura dabena.

        Eta Jesusgana eroan eban. Eta begiratu eutsan Jesusek, ta esan eban: Zu zara Simon Jonaren semea: zu deituko zara Zefas, Pedro esan gura dabena.

 

aurrekoa hurrengoa