www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

26. IRAKURTZA

 

Jesusek oraziño egiten irakasteko dakartz Juez,
ta emakume alargun baten antz-adigarriak,
ta Fariseo, ta Bekatari agiri batena.

 

San Lukasek cap. 18. v. 1-14.

 

        Baitabere zirautsen irudin au, zerren beti, beinbere uts egin baga oraziño egin bear dan,

        Ziñoala: Erri baten egoan Juez bat; ez Jangoikoari bildurrik ez gizonai lotsarik ez eutsena;

        Eta erri atan bertan egoan andra alargun bat, beragana etorri, ta esaten eutsana: Bengau nagizu neure kontrakorraganik.

        Ta denpora luzea igaro zan egin gura ezik. Baña arik ara esan eban bere artean: Nik ezpadot bere Jangoikoaren bildurrik, ez gizonen lotsarik;

        Baña barriz alargun onek daragoidalako, bengatuko dot, ainbeste bider etorri eztakidan gogaerazoten.

        Eta Jaunak esan eban: Enzuzue zer diñoan Juez justizia bageak.

        Enda bada Jangoikoak bereak dirianakaz, gau ta egun berari kexetan dirianakaz, benganza egingo eztau? ta pazienzia eukiko dau euretan?

        Dirautsuet, laster egingo dabela euren benganza. Eta gizonaren Semea juzgetara datorrenean, uste dozue fede asko idoroko dabela lurrean?

        Eta esan eban irudintza au bere, euretan fiatzen zirian batzuei, justuak bailitzan legez, ta besteak desprezietan zituezan.

        Gizon bik igo eben Tenplura, oraziño egitera: Fariseoa bata, ta bestea Bekatari-agiria.

        Fariseoak zutik egoala, bere artean oraziño egiten eban onela: Esker-onak emoten deutsudaz, Jangoikoa ez nasalako ni beste gizon lapur, justutasun bage, adulteroak legez, ta Bekatari Publikano au legez.

        Astean birritan barau egiten dot; dodan guztiaren amarrenak emoten dodaz.

        Baña Bekatari-agiriak urrin egoala, begiak bere jaso gura ezik zerura: baña bai joten eban bere bularra, ziñoala: Nire Jangoikoa, parkatu eidazu arren bekatari oni.

        Dirautsuet, au jatsi zala, baña a ez, justuturik bere etxera: zerren goratuten dan guztia, humilduko da: ta humilduten dana, izango da goratua.

 

aurrekoa hurrengoa