www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

6. IRAKURTZA

 

Ezteguetako bardintza gaz adirazoten deutse
Jesusek Judeguai, eurok Zerutik
kanporatuak izango ziriala; ta euren lekuan
Jentil fede bageak artuko ziriala.

 

San Mateok cap. 22. v. 1-14.

 

        Eta Jesusek eragoiola bere berba egiteari, bestebein barriro zirautsen irudinetan:

        Zeruetako Erreinuak dirudi, bere seme bati ezteguak egin eutsazan gizon Errege bati.

        Eta bere otseñak biraldu zituan deitutera eztegura konbidaturik egozanai, ta etorri gura ez eben:

        Barriro beste serbitzari batzuk biraldu zituan, bere partez esatera deituai: Jakin egizue prestaturik daukadala jataldi bat, illik dagoz zezenak, ta gizenduten euki dodazan egaztiak, prest dago guztia: erdue ezteguetara.

        Baña eurak despreziatu eben: ta joan zirian, bata bere landa-etxera; ta bestea bere saldu-erosietara:

        Eta besteak esetsi eutsen serbitzariai, ta galantak emon ezkero, il zituezan.

        Errege au enzunik, aserratu zan: ta bere soldaduak biraldurik, apurtu zituan aek gizon-iltzalleak, ta erre eban euroen Erria.

        Orduan esan eutsen bere ogipekoai: Ezteguak prestaturik dagoz baña konbidauak diñak etzirian.

        Zoaze bada bide urteeratara, ta idoroten dozuezan guztiai deitu eiezue ezteguetara.

        Eta urtenik serbitzariak bideetara, batu zituezan arkitu zituezan guztiak, onak, ta deungak: ta bete zirian ezteguak maian jarri zirian jenteakaz.

        Eta Erregea sartu zan ikustera maian egozanak, ta ikusi eban an gizon bat ezteguko janziera ez eukana.

        Ta esan eutsan: Adiskidea, zelan emen sartu zara ez eukirik ezteguzko soñekoa? Baña berak ez eban txitik egin.

        Orduan Erregek esan eutsen bere Ministroai: Estu egizue ori oin, ta eskuz, ta bota egizue kanpoko iluntasunetara: an izango da negarra, ta agin karraskada.

        Bada asko dira deituak, ta gitxi autuak.

 

aurrekoa hurrengoa