www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

6. IRAKURTZA

 

Lapurren eskuetan jausi zan gizonaz,
Samaritanoak egin eban errukitasunaz,
erakusten dau Jesusek lagun urkoak maitetuten.

 

San Lukasek cap. 10. v. 25-37.

 

        Eta legeko Letradun bat jagi zan, ta tentaurea gaiti esan eutsan: Maixua, zer egingo dot betiko bizitzea irabazteko?

        Eta berak esan eutsan: Zer dago legean eskribiturik? Zelan irakurten dozu?

        Berak eranzun eutsan, esanik: Zeure Jaun Jangoikoa maitetuko dozu zeure biotz guztiaz, zeure arima guztiaz, ta zeure indar guztiakaz, ta zeure adimentu guztiaz: ta zeure lagun-urkoa zeure burua legez.

        Jesusek esan eutsan: ondo eranzun dozu: Ori egizu, ta biziko zara.

        Baña berak justutu gura izanik bere burua, Jesusi esan eutsan: ta nor da nire projimu, edo lagun urkoa?

        Eta Jesusek irudintza bat arturik, esan eban: Gizon bat Jerusalendik Jerikora jatsi zan, ta emon eban lapur batzukaz, zeintzuk billostu eben; ta llagaz bete ezkero, erdi illik itxi eben, ta joan zirian.

        Jazo zan gero, Sazerdote bat bide atan igarotea: ta ikusi ebanean, aurrera joan zan.

        Eta bardin Lebita bat, a lekuaren ondora eldurik, ta bera ikusirik, joan zan aurrera.

        Eta bidez joian Samaritano bat eldu zan bere ondora: ta ikusi ebanean, errukitu zan.

        Eta urreraturik estu eutsazan llagak, euretan orioa, ta ardaoa botaten ebala: eta asto ganean ifinirik, ostatura eroan eban, ta zaindu eban.

        Eta biaramonean atera diru bi, ta emon eutsazan ostatariari, zirautsala: onen kontu euki egizu, ta geiago gastetan badozu, biurtuten nasanean kitutuko deutsut.

        Zein iruroktarik uste dozu dala lapurreetan jausi zanaren projimua?

        Letradunak eranzun eban: aren errukia euki ebana. Zoaz bada, esan eutsan Jesusek, ta orixe egizu.

 

aurrekoa hurrengoa