www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

12. IRAKURTZA

 

Judeguak arrika egin gura eutsen Jesusi,
esan ebalako Jangoikoaren Semea zala:
Au jakinik Jaunak, aldegiten da eurakganik ermura.

 

San Juanek cap. 10. v. 22-42.

 

        Eta Jerusalenen gordeten zan Barritzako jaia: ta negua zan.

        Eta Jesus ebillan Tenpluan Salomonen atartean.

        Judeguak bada inguratu eben, ta esan eutsen: Nos artean gure arimea eroango dozu? Kristo bazara, esaiguzu argiro.

        Jesusek eranzun eutsen: Dirautsuet, ta sinisten ezteustazue: nire Aitaren izenean egiten dodazan obra eurak nire testimonioa emoten dabe:

        Baña zuek sinistuten eztozue, nire ardietarikoak etzarealako.

        Nire ardiak nire boza danzue: ta nik dazaudaz, ta darraide: Eta nik beti betiko bizitza emoten deutset, ta iños galduko eztira, ta nire eskutik iñosbere iñok ostuko eztitu.

        Nire Aitak emon eustana, gauza guztien ganean da: ta nire Aitaren eskutik iñok iños ostu ezin leiz.

        Nire Aita, ta ni gauza bat gara.

        Orduan Judeguak arriak artu zituezan berari arrika egiteko.

        Jesusek eranzun eutsen: Nire Aitaren gauza on asko erakutsi deutsuedaz, euretarik ze obra gaiti arrika egiten deustazue?

        Judeguak eranzun eben: Arrika egiten ezteutsugue egite ona gaiti, ezpada biraoa gaiti: ta zu gizona izanik, zeu Jangoiko egiten zarealako.

        Jesusek eranzun eutsen: Zuen legean eskribidurik eztago: Nik esan neban, Jangoikoak zaree zuek?

        Bada Jangoikoak deituten baditu aek, zeintzuei Jangoikoaren berba egin jaken, ta Eskritureak ezin uts egin lei:

        Niri Aitak santutu, ta mundura biraldu ninduan oni, zuek diraustazue: Biraoa diñodala: esan dodalako, Jangoikoaren Semea nas?

        Neure Aitaren obrak baldin egiten ezpadodaz, sinistu ez eidazue.

        Baña egiten baditut, niri sinistu gura ezpadeustazue bere, obrai sinistu egiezue; ezagutu, ta sinistu daizuen, Aita nigan dagoala, ta ni Aitagan.

        Eta eurak preso artu gura eben: baña euren esku artetik urten eban.

        Eta joan zan osterabere Jordaneko beste aldera, ara bertara non Juan egoan lenengoan bateatuten: ta an gelditu zan.

        Eta asko beragana etorri zirian ta ziñoen: Egiaz Juanek milagrorik egin ez eban.

        Baña Juanek onegaiti esan zituan gauza guztiak dira egiazkoak. Ta askok beragan sinistu eben.

 

aurrekoa hurrengoa