www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

X. GARREN KAPITULUA

Nola Komunione saindutik
esten gibelatu behar
sujet lejitimo bat gabe

 

IESU KRISTOK

        Zure pasione eta bizio guzietarik sendatua, eta deabruaren tentazione eta artifizio guzien kontra borthistua zarentzat, eneganat graziaren eta miserikordiaren, ontasunaren eta garbitasunaren ithurrirat bezala, behar duzu izan zure errekorsua.

        Nola deabruak baitaki Komunione sakratuan, fruktu eta erremedio hagitz handiak direla, bere egiñ ahalaz entsajatzen da, arima fidel eta egiasko Iainkotiarrak handik gibelatzerat.

        Handik heldu da, batzuek Komunione saindurat bere buruak preparatzerat, disposatzen direla Satanen tentazione borthitzagoak, eta gaistoagoak sofritzen baikituste.

        Maleziaz betherikako ispiritu gaisto hura, Iainkoaren semeen artean kausitzen da, Job sainduaren liburuan eskribatua den bezala, eta bere ordinariosko maleziaz trublatzen ditu, beldurti eta erresoluzionerik gabe errendatzen dituela, manera huntan hekien afekzioneen hosteko, eta duten fedearen sentimendu guziak khentzeko, sekidan behiñere mahaiñ saindurat hurbil estaitezen, edo egiten badire ere epheltasunekiñ.

        Baiñan ispiritu gaisto haren artisizioez; eta presentatzen daroskitzun fantomez ahalkagarriak eta harrigarriak izan arren, estuzu axolarik behar izan; baiñan kontrarat hari berari hekien abominazione eta harrigarritasuna etxatu behar diozu.

        Mesprezatu behar da ispiritu dohakabe hura, eta hartaz hirri egiñ, eta arima atakatu, eta haren baithan zenbait mobimendu altxatu arren, hargatik estuzu Komunione saindutik gibelatu behar.

        Maiz halaber presa handirekien debozionerat bere buruaren exzitatzea, eta konfesatzeko khexadura, debeku batzuek dire akzione saindu harentzat.

        Segi zazu beraz zuhurren konseillua; eskrupula eta inkietamendu banoak urrun zatzu, zeren Iainkoaren grazia debekatzen, eta arimako pietate egiaskoa desegiten baitute.

        Etzazula uts Komunione saindua truble xume, edo ispirituko pisutasun batengatik, baiñan zoas berehala konfesatzerat zure kontra egiñ ditusten ofensa guziak bihotz onez barkha diotzotzute.

        Zuk zerorek norbait ofensatu baduzu, barkhamendu humilki galdegiozu, eta Iainkoak zure hoben guziak barkhatuko daroskitzu.

        Zer progotxu da zuretzat, konfesionearen luzatzea eta halaber komunionearen gibelatzea?

        Lehen bai lehen xahu zazu zeure arima: eta etxa zazu kanporat, hura eritzen duen pozoiña, hartzazu fite salbamenduko erremedioa, eta hobeki izaren zare, ezen ez denbora luzez egotu izan baziñe hartaz baliatu gabe.

        Egun, arrazoiñ batengatik komuniatzerat luzatzen baduzu, menturaz bihar, handiagoa arribatuko zaitzu.

        Hargatik komuniatzerat, denbora luza ziñezake, eta segidan disposizionerik gabe zeure burua kausi.

        Lehen bai lehen langiadura eta pena horietarik ilki zaite, zeren espaita deusik irabasten manera hortako inkietamendutan bere buruaren entretenitzeaz, bere trubleen nahasteaz, eta egunetik egunerat Sakramendu hortarik separatzeko, debeku berriak kausitzeaz.

        Kontrarat denbora handia komunionearen luzatzeak, arimari kalte handia egiten dio, zeren ordinarioski osoki lothan balago bezala errendatzen baitu.

        O dolorea! badire presuna batzuek haiñ laxoak eta neglijenziaz betherikakoak, non raroki konfesatzeaz, eta bere konunioneak luzatzeaz, bere arimen artha handiagoarekien goardatzerat obligatuak estitezentzat, atsegiñ hartzen baitute.

        Helas! ala halako jendeek amudio eta debozione guti baitute, zeiñak haiñ erreiski komunione saindutik gibelatzen baitire.

        Ala haiña dohatsu baita, eta Iainkoari miragarri, zeiña halako maneraz bizi baita; non bere konszienzia bethi garbi baitaduka, eta egun guziez komuniatzeko permis balitzaio, disposatua bailiteke, egiñ ahal baleza, bertzeak ez bezalakotzat bere burua iragan gabe.

        Baldiñ giristiño bat humilitatez, edo zenbeit debekatzen duen bertze arrazoiñez, gibelatzen bada Sakramendu Saindu hunen errezibitzetik, laudatua behar du izan huni ekhartzen dioen errespetua dela kausa.

        Baiñan uste badu epheltasunerat, baratxe baratxe eroria dela, berak bere burua exzitatu, eta bere baithan duena egiñ behar du; eta Iainkoak duen borondate onaren hedaduraren arabera, zeiñari partikularki gure laguntzeko begiratzen baitio, bere nahian fagoratuko du.

        Zenbeit arrazoiñek komunionetik gibelatzen badu, gustiarekiñ barneko nahi, eta intenzione saindu batez ispirituan egiñ behar du, eta orduan errezibituko du Sakramenduaren efektua.

        Ezen egiaski debot dena, egun eta oren guziez nihork debekatu gabe Iesu Kristoren komunione ispiritual eta hagitz progotxuskorat hurbil deiteke.

        Gustiarekiñ egun, eta denbora suerte batzuetan, bere salbatzaillearen gorphutz sakratua, afekzione errespetuz betherikako batekien deboki errezibitu behar du, eta halako akzione saindu batean lehen Iainkoaren gloria, ezen ez bere konsolazione propioa, bilhatu behar da.

        Ezen zenbatetan arimak mistikoki komuniatzen, eta ageri esten maneran egiasko naurrimendu ispirituala errezibitzen baitu, hanbatetan Iesusen Inkarnazioneko misterioa, eta pasione sakratua bere ispirituan sainduki iragaten du, eta haren amudioan sustatzen da.

        Norere komunione saindurat hurbiltzen baita, zeren besta bat hurbiltzen den, edo zeren usantza den, maiz gaiski prepatatua izaren da.

        Ala haiña dohatsua baita, zeiña Iainkoari sakrifizio bat bezala, misterio saindu hori zelebratzen duenean, edo komuniatzen denean, ofrendatzen baitzaio.

        Meza erraten duzunean, etzaren ez luze ez labur, baiñan haiñen usantza ona, segi zazu zeiñekien bizi baitzare.

        Estuzu nekhagarri izan behar, baiñan zure Aitek segitu duten bide komuna itxiki behar duzu, eta lehen bertzeak satisfatu behar ditutzu, ezen ez zure inklinazione edo debozione partikularra.

 

aurrekoa hurrengoa