www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

VII. GARREN KAPITULUA

Nola bake humil bat
konserbatu behar den
arimaren agortasunetan

 

JESU KRISTOK

        Ene semea, edo allaba estal zatzu bethiere zure debozione eta zure desira saiñdu guziak, etzaitezela behiñ ere goiti altxa, goardia zure mintzoari, eta pensa zazu guti.

        Esta zuretzat progotxu handiagorik eta seguragorik, manera huntan zeure burua mesprezatzea, eta errezibitu duzun grazias beldur izatea baiño, inkapable izan arren, grazia hura eman izatu zaitzunas geros.

        Estuzu zure bihotseko disposizionea presentzeoenetan sobra fidatu behar, fazilki kontrakorat hura pasa ahal deitekenas geros.

        Konsidera zazu graziak zure ariman distiatzen dueiño, zenbat pobre eta miserable kausitzen zaren, hura erretiratzen den pontutik.

        Bizitze ispiritualaren perfekzionea estago graziaren dulzetasuna bethiere gustatzeas, baiñan bai hartas gabetua izatean, pazienzia eta bere buruarenganako mesprezio batekiñ. Halako maneras bai, non espaikitutzu orduan orazione eta desira Saiñduak utzi behar, baiñan zure egiñ ahala eta kapable zaren bezanbat hetan enplegatu behar duzu, arima truble, inkietamendu eta agortasunean pulunpatua izan arren.

        Hainits badire, bere desira onentzat zenbeit kontrariosko gauza kausitzen badute, berehala inpazientatzen baitire.

        Baiñan gizonaren bidea esta bethi gizonaren eskuan, Iainkoari dagoka bere graziaren ematea, eta plazer duenari graziaren gustua, plazer duenean, plazer duen maneran eta plazer duen neurriaren araberat.

        Prudent estiren batzuek debozionearen berotasunes galdu izan dire, zeren egiñ ahal zezaketen baiño gehiago egiñ nahi izan baitute eta aski konsideratzen etzutela, zenbat gauza proporzionerik etzutenak hekien flakeziarekien entreprenitzen zuten, bihotzeko khar edo zeloa lehenago bere gidan segitu izan dute, ezen ez arrazoiñaren argia.

        Eta nola Iainkoari plazer zitzaion baiño gauza handiagoetarat presunzione izan baitute, berehala errezibitu zuten grazia galdu izan dute.

        Berehala pobrezia eta beheratasunerat erori izan dire hek berak, zeiñek arranoek bezala bere ohatzea zeruraiño eman nahi izan baitute, agien beheititurik ikhasiko dutela estutela indarrik, ni naizen lekhuraiño bere buruen altxatzeko, eta bolatzeko, baiñan bere esperantza guzia ene hegalen itzal eta sustenguan eman behar zutela.

        Jaunaren bidean oraiño berri eta esperienzia gabe direnak erreiski galduko dire, baldiñ esperienzia eta argia dutenen konzeillus baliatzen espadire.

        Bere sensu propioen abisua hobeki sinhesten badute, ezen ez presuna argi gehiago dutenena, hekien salbamendua hirrisku handitan izaren da, baldiñ Jainkoak ematen espadiote grazia bere sentimendu propioei ukho ekiteko.

        Gauza raroa da bere burua zuhur dadukatenak bertzeen gidas humilki goberna deitezen.

        Hobeago da argi gutiago izanik ere humil izatea, ezen ez zuhurtziaren tresor guziak bere buruaren konplazenzia bano batekien poseditzea.

        Donu mendre batek geiago balio du, ezen ez handi batek, baldiñ handiagoarekien superbios errendatzen bazare.

        Arima indiskreta da, osoki boskarioari abandonatzen zaiona, ahansten zaiola bere lehenagoko pobrezia, eta beldurtasun garbi eta errespetusko hura, zeiña ikharan baitzagoen errezibitu zuen grazia galtzeas.

        Halaber flakezia eta eskas handia da bere burua trublatzeas, eta errenkuntra faxusethan sobra abatitua ikateas orduan berean konstanzia fermu bates izateas ene sustenguan eta ontasunean.

        Sobera segur dena bakhean, laxo eta beldurti izaren da gerlako denboran.

        Baldiñ zeure begien aitziñean, humil eta xume egoteko artha bazindu, hala nola zure ispirituko mobimenduak moderazione justu batean idukitzeko, haiñ mais tentazione eta bekhaturat etzinteske eror ispirituko berotasunean kausitzen zarenean, progotxu handia zinduke, baldiñ pensatzen bazindu zer egiñen duzun denboa dohatsu hura pasatzen zaitzunean.

        Eta ilhuntasun eta agortasunean kausituko zarenean, orduan konsideratu behar duzu ene graziaten argia berris ethor ahal deitekela, zu zeure buruaren goardian ungi egonarasteagatik, eta niri zor zaitan laudorio eta gloria errendatzeagatik, denbora batetako xoilki khendu darotzudanas geros.

        Froga hori progotxu eta abantailatuago da zuretzat, ezen es bake desiratzen duzun bethiereko bat baziñdu.

        Ezen arimaren merezimendua estago Jainkosko bisione edo konsolazione geiagoen izatean, eskritura saiñduan argituago izatean edo ohore eta dignitatetan altxatua izatean; baiñan humilitate sinzero eta egiazko batean borthitzago izatean, Jainkoaren amudioas betheago izatean.

        Haren gloria xoila intenzione garbi eta xuxenago bates bilhatzean; bere baithan bere burua perfekiago eta beherago esteus errendatzean, eta fiñean menosprezioan plazer gehiago hartzean, ezen es gizonen estimu eta laudoriotan.

 

aurrekoa hurrengoa