www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA AMALAUGARREN
ERAKUSALDIA

 

Noiznai, baña batez ere iñuteriko
azkeneko hiru egunetan eta ostiraletan
Jesus Sakramentatua bisitatzeko modu erraza.

 

        Jarri zaite Jesusen aurrean (Elizara ezin datorkeana jarri diteke bere etxean Eliza dagoan aldera): adora ezazu, eta eskeñi giozkatzu zure egun oetako bisitak, denbora onetan Munduak egiten diozkan eskergabekeria eta bidegabe itsusiak nol-erebait ordaintzeko. Gero begira, nolako eskergabekeriak ekusten dituan Aldareko Sakramentuan. Azkenean egizu Kontriziozko afektoak, bera sarritan ekusteko edo bisitatzeko asmoarekin.

 

Jesus adoratzea

        Sakramento orretan gure amorioz ezkutaturik zauden Jesus maitagarria! Adoratzen zaitut, Jaungoiko ta gizon egiazkoa, Errege guzien Erregea eta Munduaren Salbatzallea. Ezkeintzen dizut oraingo bisit hau egun oetan Munduak egiten dizkitzun txarkeri eta bidegabeen ordaña bezala, eta gisa berean eskeintzen dizkitzut egun oetako nere obra on guziak: eta oekin irabazi ditezkean barkazio edo induljenziak irabazi nai ditut, Aita Santuak adirazten duan fiñerako nere erregu ta lanak egiñaz.

 

Nolako eskergabekeria,
ta bidegabeak ekusten dituan
egun oetan Jesus onak
Aldareko Sakramentuan

        Jesus ona! Etziñan kontentatu gugatik gurutzean bizitza ematearekin; baizik gurekin, edo gure artean bizitzeko geratu nai izan zenduan Aldareko Sakramenduan; ta or zaude gau ta egun, guraso guzien artean onena bezala. Zuekin nago, diozu, ta egongo ere naiz Mundua Mundu dan artean: hau da nere atsegin-kontentua. Baña nola eranzun diogu zure ongiñai ta amorio baztergabe oni? Nola erantzuten dioe Kristau askok egun oetan? Eskergabekeria eta bidegabe itsuakin. Atozea ezperen, nere anima. Zenbat, eta zenbat dira, Jaun hau artzera dijkozenak Judasen eran, edo biotz loiarekin? Zenbat berandutik berandura baizik Jaun hau artu nai ez duenak, eta orduan ere eziñ geiagoan? Zenbat, Jaun hau arte ondoan Elizatik igesi dijoazenak? Zenbat, Elizan bertan eta Jaunaren begietan federik, begiramentu edo errespetorik gabe daudenak? Eta hau guzia gutxi baliz bezala, egun oetan utzitzen due Jesus beraren ume edo adiskideen eran bizitu diranak ere, askok beintzat. Elkarren leian eta eiara dijoaz Munduko zorakerietara eta bekatuaren bide eta perilletara. Hitz batean, egun oetan ura bezala edaten da bekatua eta kezkarik gabe berriro gurutzefikatzen da Jesus. Zer geiago? Lotsatzen dirala, dirudi Kristauak Jesus egun oetan bisitatzeaz eta adoratzeaz. Emen zaude denbora pixka batean gauz oek gogoan erabilliaz.

        Nere anima, ekusten dezu, nolako eskergabekeria ta bide-gabeak ekusten dituan Jesusek Aldareko Sakrementuan, batez ere egun oetan? Eta hau ezaguturik ere, utziko dezu Jesus bakar-bakarrik, eta joango zera Munduaren zorakerietara? Hau jakin, eta ez diozkatzu zure agur umillak egingo? Ez diozkatzu egungo zere agertutxoak edo bisitak? Eta hau ezin badezu, etxetik bederik ez dezu adoratuko? Asko dira oraindañoko eskergabekeriak. Atozte, dio Jesusek; atozte nigana neketan zautenak. O Jesus onginai ta amorio neurririk eta mugarik gabea! Damu det, Jesus, zure kontra egin ditudan eskergabekeria guziaz. Artzen det asmo osoa Zu emendik aurrera sarritan adoratzeko eta bisitatzeko, etxetik bederik batez ere iñuteriko zorakerien denboran. Hiru Aita gure, hiru Abe Maria, eta hiru Gloria.

 

aurrekoa hurrengoa