www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA ZORTZIGARREN
ERAKUSALDIA

 

Goizeko jaiera, Dotrinako liburutxoan
ipiñi zan eran.

 

        Ekusi dezu, nere arima, nola aldegin bear dezun bekatutik, eta egin bese dituzun zure estadu, eta bizi moduan obra onak, betiko bizitza doatsua ititsi nai badezu. Ekusi edo aditu dituzu leneko Erakusaldietan asko neurri edo bide eder zure egiteko andi eta bakar onetan lagunduko dizuenak. Orain aditzera eman nai dizkitzut, euskaldun onak egiñ oi dituen zenbait obra on. Batzuek dira egun orokoak, besteak aste oro, ill oro, urte oro, eta urteko denbora batzuetan egiten diranak. Asi gaitezen goizeko jaieratik.

        Janzi zaite goizean modestia eta onestidadearekin, Aita gurea, Abe Maria, Kredoa edo beste orarioren batzuek esanaz. Jarri zaite Jaunaren aurrean, oroitzen zerala, nola begira dagokizun. Adora ezazu umiltasun eta errespeto guziarekin. Eman giozkatzu eskerrak, eta eskeñi giozkatzu zure pensamentu, hitz eta lan guziak era onetan.

 

Jauna adoratzea

        Nere Jaun eta Jaungoikoa! Zu zera gauza guzien Asiera eta Iturburua, eta guzien Iraupena eta Muga edo Fiña; eta ni naiz nerez ezereza, eta dedan izate hau zure esku ongilleak emana da. Ala ezagutzen eta aitortzen det, eta adoratzen zaitut umiltasun eta errespeto guziarekin.

 

Jaunari Eskerrak ematea

        Milla esker, Jauna, oraindaño egin dizkidatzun mesede guziak gatik. Milla esker, zeren ezerezetik egin ninduzun, eta egin zu emen, ezagutzeko, amatzeko, serbitzeko, eta gero betikotasun guzian zurekin batean Zeruan doatsu izateko. Milla esker, zeren zure Seme Jesusen odol preziotsuarekin Adanen bekatuaren mendetik atera, eta zure Elizaren ume Bataioan egin ninduzun. Milla esker, atzenean, zeren igaro dan gau onetan bizitzea gorde didazun.

 

Jaunari pensamentu, hitz,
eta obrak eskeintzea

        Eskeintzen dizkitzut, ]auna, gaurko nere pensamentu, hitz eta obrak. Betor, Jauna, zure lagunta eta grazia, egin ditzadan nik gaurko nere lanak zuk nai dezun eran, eta zure onra ta gloriarako: Artzen det, gaurko obrakin irabazi ditzakedan, barkazio guziak irabazteko asmoa, eta izan bitez nere erregu eta obra onak Aita Santuak onetarako adirazirik daukan fiñerako.

 

Betarik ez danean,
hau guzia laburtu diteke era onetan

        Nere Jaun eta Jaungoikoa! Adoratzen zaitut umiltasun eta errespeto guziarekin. Milla esker, Jauna, oraindaño egin dizkidatzun mesede guziak gatik, eta zeren igaro dan gau onetan bizitza gorde didazun. Eskeintzen dizkitzut nere pensamentu, hitz eta obrak. Betor, Jauna, zure lagunza eta grazia, egin ditzadan nik gaurko nere lanak zuk nai dezun eran, eta zure onra ta gloriarako. Artzen det, gaurko obrakin irabazi ditzakedan barkazio guziak irabazteko asmoa, eta izan bitez nere erregu eta obra onak Aita Santuak onetarako adirazirik daukan fiñerako = Purgatorioko animenzat irabazi nai badituzu barkazioak, arrezazu asmoa, norentzat nai dezun, harentzat izan ditezen induljenziak.

 

Examina,
eta egun guzirako asmo onak

        Oroi zaite emen denbora pixka batean; lenbizia, zer utsegite egin dezun bartdanik onera. Bigarrena, zer Mandamentu geiena autsi oi dezun. Seigarrena, zure griña txarren artean, zein dan nagusi edo indarsuena. Eska giozu Espiritu Santuari bere lagunza ta grazia, esaten dazula gis onetan.

        Atoz, o Espiritu Santua, atoz beartsuen gurasoa: atoz doaien emallea: argi ezazu nere adimentua, nik nere utsegiteak ezagutzeko. Mugi ezazu nere biotza oen gañean damutzeko.

        Zaude orain gutxi batean zure utsegiteak, eta oen sustraiak gogora ekartzen ixillik::: egizu asmo osoa aldegiteko bekatutik eta bekatuaren bideetatik, batez ere arako geiena egiñ oi dezun bekatu artatik. Arrezazu asmo sendo bat eskuratzeko eta ezitzeko orrako zure griña eta jenio txar ori. Arrezazu zure Bitartekotzat Birjiña guziz Santa, Zure Aingeru guardakoa, S. Jose eta zure izeneko Santua::: Egitzu orain Fede, Esperanza, Karidade eta Kontriziozko afektoak Hirugarren Partean ipiñi dirai eran (Arratseko jaieran ere ipiñiko dira bereala).

 

aurrekoa hurrengoa