www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA LAUGARREN
ERAKUSALDIA

 

Obra on eta Zerurako irabaziak
egin nai baditugu, prest egon bear degu
Jaunaren borondatea egiteko,
eta borondate onekin gurea
bat egin bear degu.

 

        Egin ginduan Jaunak emen beraren borondate Santua egiteko, eta gero betikotasun guzian berarekin batean Zeruan doatsu izareko. Jainkoaren Semea bera Zerutik jatxi zan, berak esaten digun bezala, Jaunaren borondatea egiten guri erakusteko. eta erakutsi zigun txit ederki, ala hitzez, nola obraz. Aita, esaten zion Jetsemaniko baratzan: Aita, al baditeke igaro bedi nik edan gabe pasioko neke oñazeen Kaliz hau; baña egin bedi zuk nai dezuna, eta nai dezun eran. Ona nola prest zegoan Jesus bere Aitaren naia egiteko. Etzan prest egotearekin kontentatu, baizik beraren borondatea egiteagatik igaro zituan pasioko neke-oñazeak, eta eman zuan gurutzean bizitza. Hau bera egin bear du bada obra on, edo Zerurako irabaziak egin nai dituanak: prest egon bear du beñik-beiñ Jaunaren borondatea egiteko, eta borondate hau agertzen dioe amar Aginte edo Mandamentuak, Eliz Ama Santaren bostak eta bakoitzak bere estaduan dituan egin-bideak. Agertzen dioe gañera Jaunaren borondatea gurasoen, eta buru diranen aginduak eta, berez edo bestez gure onerako Jaunak prestatzen dituan neke, gurutze eta samintasunak. Emendik atera ezazu, nere anima, ez dezula obra on eta Zerurako irabazirik batere egingo, prest ezpazaude Jaunaren borondatea egiteko, gauza larri edo pisuetan bederik, zeren sasoi gaisto onetan zauden bitartean Jaunaren grazian etzauden. Atera ezazu bigarrena, obra onak edo Zerurako irabaziak ugari egin nai badituzu, Jaunaren borondatea egin bear dezula, gauz andietan ezezik txikietan ere, ez bekatu larria dalako gauza txikietan utsegitea, baizik zeren onela ezaguera ta borondate osoz sarritan utsegiteak galerazten dituan asko obra on, eta amilderazo oi duan gutxika bekatu larrian. Atera ezazu azkenean, prest bizi bear dezula Jaunaren borondatea egiteko, emengo neke, gurutze eta samintasunak ekiten dizuenean ere.

        Era onetan prest egoteaz gañera, obra on edo Zerurako irabaziak egiñ nai dituanak, ekin bear die lan onai Jaunaren naia egiteagatik, edo berbera dana, bere borondatea bat egin bear du Jaunaren naiarekin. Emendik dator askoren lan, neke eta obra onak iduri utsak izatea, eta esan oi dan bezala itxura bai, ta kemenik ez. Zergatik ote? Zeren egiten ez dituan Jaunaren borondateari begiraturik, baizik beren griña edo jenioa serbitzeagatik, edo Munduaren begietan argi emateagatik.

        Nere anima, zaude prest gauza guzietan Jaunaren borondatea egiteko; eta borondate hau izan bedi zure giiari. Zure lan eta obretan zure borondatea uni ezazu, edo bat egin Jaunarenarekin, dala gurasoen aginduak egitean dala beste gauzetan. Hau erakutsi zigun Jesu-Kristok. Hau bera egizu Jaunagandik edo lagun urkoetatik datozkitzun neke eta naigabeetan esan giozu sarritan Jaunari: Egin bedi, Jauna, zuk nai dezuna, eta zuk nai dezun eran. Indazu zure lagunza, neke hau zure izenean igarotzeko.

 

aurrekoa hurrengoa