www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu-Kristoren imitazionea
Mixel Xurio
1720

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Christoren imitacionea, Michel Chourio (faksimilea). Hordago, 1978

 

 

aurrekoa hurrengoa

VI. KAPITULUA

 

Nola amudioa eztagoen atsegiñ espiritualetan; baiñan bai gudutan leial izatean.

 

JESU-KRISTOK

        1. Ene semea, ez nauzu aski borthizki, eta aski prudenki oraiño maitatzen.

 

ARIMAK

        Nola bada ene Jauna?

 

JESU-KRISTOK

        Zeren den kontrestarik xumenak utzarazten baitarotzu hasi duzun gauza, eta sobra lehiarekiñ baiztabiltza konsolazioneen bilha.

        Ni zin-zinez maite nauena fermu dago tentazioneen erdian, eta eztute haiña etsaiaren agintzek enganatzen.

        Eta maite banau ene ontasunez bethetzen dudanean, ez nau gutiago maite atsekabeez frogatzen dudanean.

 

        2. Amudio argituak eztio behatzen hanbat dohaiñaren balioari, nola emaillearen amudioari.

        Amudio heren eredura prezatzen tu emaitzak, ez hetarik heldu zaion progotxuaren arabera: eta bere maitea baiño beherago ematen tu haren emaitza guziak.

        Amudio jenerosak ene baithan ematen du bere bozkarioa, eta e eneganik dituen onetan, eta on hek guziak baiño gorago ni altxatzen nau.

        Halere eztuzu uste behar galdu zarela ez baduzu batzuetan enetzat, edo ene sainduentzat nahi zindukeen bezanbat berotasun sentitzen.

        Noizik behiñ sentitzen duzun samurtasun ezti hura ene grazia zure baithan denaren efetu bat da, eta oraidanik parabisuko bozkarioen dastatze suerte bat; baiñan etzaitezela hartan sobra pausa; ezen gustu horiek heldu dire, eta badoaz lauster nik nahi dudan bezala.

        Baiñan berthute egiazko, eta merezimendu handi baten seiñalea da gure bihotzeko gutizia gaixtoei kontra egitea, eta deabruak eman nahi darozkigun enganioen arbuiatzea.

 

        3. Etzaitzatela beraz altara zure espiriturat heldu diren imagina banoek, zer nahi den gisetakoak ahal ditezen.

        Zaude fermu zure deliberazione onetan, eta zure xedea xuxen idekazu Jainkoaren alderat.

        Zure burua sentitzen duzunean betan zeruraiño altxatua, eta handik berehala erortzen bazare zure espirituzko flakezia, eta imajinazione banotara; eztuzu hrgatik uste behar llilluramenduzko, eta enganiozko estatuan zarela.

        Ezen eztire horiek zure nahitik heldu, aitzitik gogoaren bortxa pairatzen ditutzu; bada gaitzesten tutzuiño, eta kontra egiten diozuteiño merezimendukotz ditutzu, eta ez zure galtzeko.

 

        4. Orhoit zaite zure etsai zaharrak bere ahal guziak egiten dituela zure gutizia onen debekatzeko eta obra on guzietarik zu gibelatzeko: hala nola baitire, sainduen ohoratzea ene pasionea maiz gogoan erabiltzea, zure bekhatuez urrikirekiñ orhoitzea, zure bihotzaren goardian egotea, eta berthutean aitziñatzeko deliberazionean fermuki irautea.

        Erraintzen tu zure espirituan gogoeta gaixtoak zuri deskustu, eta higuintza emateko, eta zu othoitzetik, eta liburu sainduen irakurtzetik gibelatzeko.

        Higuindu xoill zure bekhatuez egiten duzun aithor humilla; eta (ahal balegi) gibela zintzake alde batera komunione saindutik.

        Eztzazula sinhets, eta, eztuzun hartaz ansiarik, maiz arteak hedatzen badarozkitzu ere.

        Egoratzu harenganat heldu zaizkitzun gogoeta gaixtoak, eta errozu:.

        Hoa espiritu lizuna; ahalka adi dohakabea.

        Hagitz behar haiz lohia horlako haskeriak ene gogorat ekhartzeko.

        Aparta akit enganari gaixtoa, eztuk ene gaiñean deus irabaziko. Ez niauk Jesusek utziko, ene alde gudu egiñen dik, eta laidorekiñ geldituko aiz.

        Nahiago tiat sofritu supliziorik handienak, eta heriotzea ere ezen ez hire nahi gaixtora erori.

        Ago ixillik, ez akidala mintza gehiago, ezen ez haut hemendik harat adituko zer nahi erranik ere.

        Jauna da ene argi, eta ene salbamendua noren beldur niteke.

        Etsaiezko oste bat ene kontra altxa baledi ere ezlite izi ene bihotza.

        Jainkoa da ene habea, eta ene salbatzaillea.

 

        5. Gudu egizu soldadu fexo batek bezala, eta noizik behiñ flakeziaz erortzen bazarte, altxa zaite lehen baiño indar gehiagorekiñ, seguraturik grazia sendoago batez lagunduko zarela, guziz begira zaite konplazenzia banotik, eta orgilleriatik.

        Handik hañitz presuna erortzen dire enganiorat, eta hurren eziñ sendatuzko itsutasun batetarat.

        Halako supherbioen, eta bere baithan erhoki fidatzen direnen erorikoa balia bekizu humillago, eta goardiakorrago izateko.

 

aurrekoa hurrengoa