www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzFilotea
Silvain Pouvreau
1664

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: San Frances de Sales Genevako Ipizpicuaren Philothea, Silvain Pouvreau. Paris, 1664

 

 

aurrekoa hurrengoa

Hamargarren meditazionea.
Bizitze debotaren hautatzeko kontuan bezala

 

HEMEZORTZIGARREN KAPITULUA

 

Preparazionea.

1. Iar zaite Iainkoaren presenzian.

2. Beheitizaite haren begien aitzinean, eta othoitz egiozu lagun dakizula.

 

Konsiderazioneak

        1. Iduri bekizu berriz landa zabal eta ordoki batetan zarela, zure Angeru begiralearekin bakharrik, eta ezkerreko aldean ikusten duzula Deabrua Tronu handi batean gora iarririk, eta hainitz Ifernuko espiritu daudela haren aldean, eta haren inguruan mundukoen saldo handi bat, guziek burua agerturik, xapelak erauntzirik, hura Iaun etsten dutela, eta agur egiten diotela, batak bekhatu batez, bertzeak bertze batez. Mira zazu Errege madarikatu haren Kurtisano dohakabe guzien erremangua; beha zazu nola batak errabiatzen diren herraz, inbidiaz eta koleraz; bertzeek elkhar hiltzen duten, bertzeak gogoetatsu daudezin, eta gero khexa dabiltzan aberatstasunak bildu nahiz, bertzeak banaloriari darraizkon, plazerik eztutela bat ere ezpada alferrik eta ezdeusetakorik; bertzeak lizundurik, galdurik, usteldurik bere urdezko maitarasunetan. Ikusazu nola diren errepausurik, ordenanzarik eta erremangurik gabe; nola batak bertzea mesprezatzen duten eta eztuten elkhar maite itxura falsoz eta gezur-mainaz baizen. Finean ikusiko duzu Errege madarikatu hark nausiturik darabillan erresuma galdu bat eta urrikalduko zaitzuna.

        2. Eskuineko aldean ikusazu nola Iesus gurutzean iosia bihotzeko amudio batez othoitz dagoen deabrutu gaizo hekin gatik, hekin atheratzeko tiranotasun hartarik, eta nola bere gana deitzen dituen. Ikusazu haren inguruan bere angeruekin dauden deboten tropela handia, zagotza debozioneko Erresuma haren edertasunare beha. Zein eder egiten duten, ala gizon, ala emaste Birjina hek! Andre Dana Maria arrosa baino xuriago dira. Zein eder diren berriz mortifikazione sainduaz eta humiltasun barrenaz betheak diren Alhargun hek! Ikusazu hainitz presuna ezkonturen arrimua; hain eztiki bizi dira elkharrekin elkharganako errespeturekin, non ezin baititeke karitate handi bat gabe. Mira zazu nola arima debot hekl bere kanpoko etxeaz duten arthaz ezkontza saindu bat egiten duten barrenekoaz dadukaten artharekin, senharraren amorioaz zeruko esposaren amorioarekin. Beha zazu jeneralki alde guzietara, guziak ikusikotutzu erremangu saindu, eme, eta onetsgarri batetan, gure Salbatzaillearen enzuten daudezila, eta hura guziek nahi luketela bere bihotzaren erdian landatu.

        Bozten dira bainan bozkario graziatsu, begitartetsu, karitatetsu, eta ongi ordenatu batez, maitatzen dute elkhar, bainan maitarasun sakratuaz eta garbienaz. Poblu debot hartan aflikzionerik dutenak eztira hargatik hagitz khexatzen eta eztora añdaratzem bat ere. Finean ikusazu nola gure Salbatzailleak konsolatzen dituen bere begiez eta nola hek ere guziek elkharrekin bere gogoak dituzten haren gana.

        3. Utzi duzu gaurgero Sathana bere tropela itsusi eta zori gaixtozko harekin, hartu ditutzun gogo onez, eta halarik etzara oraino etorri Iesus Errege gana, etzara oraino sartu haren deboten konpainia doatsuan eta sainduan, bainan egon zara bethi bataren eta bertzearen artean.

        4. Munduan bizi zian diren Birjina sainduek, Sain Iosefek, Sain Luisek, Santa Monikak eta bertze ehun millak zure deia dute, eta bihotz emaiten derautzute.

        5. Errege gurutzatuak deitzen zaitu zure izenaz: zato, ene maitea, zato khoroa zaitzadan.

 

Hautua

        1. O madarikatzeko tropela, O mundua, ez, sekulan enauk ikusiko hire banderaren azpian. Utzitiat sekulakotz hire gaixtakeriak eta banaloriak. O Errege urguillua, inkontru gaitzezko Erregea, Ifernuko espiritua, arnegatze diat hitaz hire banaloriazko ponpiresunekin; madarikatze aut, eta hire obra guziak.

        2. Zure gana, ene Iesus eztia, zure gana, ene Errege doatsua, eta sekulako loria, itzulten naiz, besarkatzen zaitut ene arimako indar guziez, adoratzen zaitut ene bihotz osoaz. Hautatzen zaitut orai eta sekulakotz ene Erregetzat, eta ene ezin hautsizko fideltasunaz emaiten natzaitzu, sekulan neure eskuko ezin iar naitekeien bezala, bethiere zure lege eta ordenanza sainduen obedienziaren azpian nagoela.

        3. O Birjina saindua, ene Andre maitea, hautatzen zaitut ene gidaritzat, iarten naiz zure banderaren azpian, prometatzen derautzut errespetu eta erreberenzia partikular bat.

        O ene Angeru saindua, presenta nazazu biltzarre sakratu hartara, eta enazazula utz hel nadin artean konpainia saindu haren gana, zeinarekin batean, egiten dudan hautuaren seinaletzat erraiten baitut eta sekulakotz erranen. Bizi bedi Iesus, bizi bedi Iesus.

 

aurrekoa hurrengoa