www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzFilotea
Silvain Pouvreau
1664

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: San Frances de Sales Genevako Ipizpicuaren Philothea, Silvain Pouvreau. Paris, 1664

 

 

aurrekoa hurrengoa

Laugarren meditazionea.
Bekhatuez

 

HAMABIGARREN KAPITULUA

 

Preparazionea.

1. Iar zaite Iainkoaren presenzian.

2. Othoitz egiozu zure inspiratzeaz.

 

Konsiderazioneak

        1. Orhoit zaite noizez geroztik hasten zaren bekhatu egiten, eta mira zazu lehenbizi haste haren danik, zenbat berretu diren bekatuak zure bihotzean; nola egun guziez hek handitu itutzun Iainkoaren kontra, zure buruaren kontra, lagunaren kontra, obrez, hitzez, desirez, gogoz.

        2. Konsidera etzatzu zure inklinazione gaixtoak, eta zenbat iarraiki zaizten. Eta bi puntu hetaz ikusiko duzu geiago direla zure faltak zure buruko illeak, bai eta itsas-hareak baino.

        3. Konsidera zazu beregain Iainkoaren alderako eskergabetasunaren bekatua; zein baita bekatu jeneral bat bertze guzietara hedatzen dena, eta hek infinituki handiago egiten dituena; beha zazu bada zenbat ontasun egin derauzkitzun Iainkoak, eta nola guziez gaizki baliatu zaren emaillearen kontra; bereziki, zenbat inspirazione mesprezatu itutzun, zenbat gogo eta gogoramendu on utzitutzun alferrik. Eta zein baita geiago zenbatetan Sakramenduak errezebitu ditutzun; eta non da probetxua? Zer egin dira ure eta preleria preziatu hek, zeinetaz zure espos maiteak edertatu eta bistatu zinituen? Hori guzia estalirik dago zure gaixtakerien azpian. Zer preparazionerekin errezibitu itutzu? Orhoitezazu zure burua eskergabetasun hartaz; Iainkoak hanbat bide zure ondoan egin duela zure salbatzeko, eta zu bethi ioan zaizkola ihesi zure galtzeko.

 

Afekzioneak eta erresoluzioneak

        1. Ahalka zaite zure miseriaz. O ene Iainkoa, nolatan ausartzen naiz zure begien aitzinan agertzera? Helaz! enaiz munduko handitsu zaurnatu, enaiz eskergabetasunaren eta gaixtakeriaren putzu lizun bat baizen. Egia othe da hain traidore izan naizela, non ezpaitut utzi ene sensuetarik, ene arimako inarretarik bat ere galdu eta lizundu gabe; eta eztela bizi izan naizen egunetarik bat ere iragan, non eztudan hain obra gaixtorik egin? Behar othe nituen halako ordainaz ene kreatzaillearen ongi-eginak, eta ene Salbatzaillearen odola pagatu?

        2. Eska zakizko barkhazino, eta egotz zaite Iaunaren oinetara, seme gastosa bezala, Madalena bezala, bere espos-ohea bekhatu lizun suerte guziez lizundu lukeien emazte bat bezala. O Iauna, miserikordia arima bekatores hunen gainean; Helaz! miserikordiaren ithurri bizia urrikal bekizu inkontru gaitzezko kreatura hau.

        3. Har ezazu gogo hobeki bizitzeko. O Iauna, ez sekulan, ez geiago zure graziarekin batean; ez, sekulan eztiot bekhatuari lekurik emanen. Helaz! eztut hura sobera baizen maitatu. O miserikordiaren Aita, nahi dut bizi eta hil zure baitan.

        4. Ene bekhatu iraganen hiltzea gatik, hetaz zinetan akhusatuko naiz, eta eztut utziko bat ere, kanpora egotzi gabe.

        5. Egin ahala eginen dut hekin landareen errotik osoki atheratzeko ene bihotzetik, eta partikularki geienik darraizkidan eta unhatzen nauten halakoak eta halakoak etxatukotut.

        6. Hala egitekotzat, zinki besarkatukotut emanen zaizkidan konseilluak eta bideak; uste eztudala sekulan aski eginen dudala, hain falta handien erremediatzeko.

 

Konklusionea

        1. Esker emozu Iainkoari, zeren iguriki derautzun oren hunetaraino, eta afekzione on hek eman derauzkitzun.

        2. Emozu zure bihotza.

        3. Othoitz egiozu bortitz zaitzala etc.

 

aurrekoa hurrengoa