www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XIX. mendea

 

aurrekoa hurrengoa

Urruña eta Pasaia arteko korrespondentzia ebasketa batez

(1815)

 

 

Urrugnen marchoaren 11an, 1815an

                Urrugnaco Mairac

                Pasayaco Yaun alcatiari

Yauna

        Errecibitu nuben bere demboran gan den Urtharrillaren seyian escribatzeco ohoria eguin cinnautan lettra, ceinna baitcen nic orobat gan den abendoren 28an escribatu cintudanaren errepusta, idi ebaxi baten suyetian herri huntan Aguerreco yabiari, ceinna içatu baitcen hilla eta saldua çure hirico fornidores eta cr(...) arguitan emana. dioçu çure erran lettran entretenitu ondoan affera hortaz çure aintcinneco alcate yaunarequin orden emana içatu cela erran den fornidorrei aguertceco idi haren contuba eta pagatceco haren montanta ceinna passatu behar baitcinduben M. Ciprienen escuberat nic othoistu cintudan beçala. icussiric ez cindubela çure promessa bethetcen, yaun alcatia pressatu idiaren yabiari escribatu nautçun berriz galdeguiteco çure autoritatetic behar den justicia holaco cassuban, lettra hura exatuqui erremetituba içatu citçaicun eta ene erreclamationia legitimoa cen arren ichiltassuna gardatu duçu ceinnac eguiasqui suprenitu bainau eta ceinna seculan ez bainuben eguinnen holaco cassuban edo bertce cein nahi denetan ceinnetan ene laguntça baliatuco ahal baitciçaiçun. Gauçac estatu hortan cirelaric Aguerreco jaunac suffritcen çuben çor citçaisenaren escassias idiarentçat eta bertce alde hortan sartu gabe çure ganat ethortceco eguin tuben biyayetaco despendiac alcate jauna. nola Jose Vitorio eta franciscu Goicoechia çure hirico fornidorrac ohoinça hortaco cohentac precio apalian erossi dutelacoan eta saldu questione den idia nola diot gan den asteasquenian hemengo mercatuban causitcen baitciren aguer araci nituben ene aintcinerat pagamendubaren galdeguiteco, bainnan arroçoin funts gabe (...) batçuben gainnian ceinnen gatic pretenitcen baitute errecursa içatia idia saldu diotenaren ganat, galde eguin diotet eta contentatu nais pausa arastias M. Levaillant herri huntaco habitantaren escutan berrehun pezetaco suma bat idi ebaxiac balio çuben arren haïnitz guchiago dembora hartan, diru hori bere toquian egonen da Jaun alcatia, çuc erreguelatcen eta ordenatcen duçuinno cer pagatu behar duten salbo hequien errecursa ohoinnaren contra eta eguiasqui ungui urus bere burubac estimatu behar litu(...) ceren ez dituzten perseguitcen eta ceren contentatcen diren hequien paga arastias batçubec eta bertciac merecitcen duten demboran crimaren handitassunaren arabera eta gure leguien arabera galerac.

        Orain Jaun alcatia, galdeguiten dut çure justiciatic ceinna billatcen baitut dubela aspaldi erreguela deçaçun eta ordena Vitorio eta Goycoetchiari pagatciaz beriala nahiago ezbadute justician sar nadin hequin contra eta has deçadan affera bat ceinnac obligatuco bainau hequien guida arastias Bayonnarat erregueren Jaun Procuradoriaren aintcinnerat ceinna ecin debecatuco baita hequien condemnatcetic gastu handitarat eta dembora bateco pressondeguirat çure ganic dependitcen da hequiei desagradamendu hori evitatcia.

        Offreitcen dazusquitçut Jaun alcatia, ene serbitçubac parte huntan eta salutatcen çaitut consideratione perfet batequin.

Balanqué

maire.

 

 

Non: AROZENA, Fausto: «Paper zaarretan begira», Egan 3/6 zenb., 1958, 145-146 or.; EGIA GOIENETXEA, Gotzon: «Noiz sentiduko dira merak gure alkateak? Euskal administrazio izkribu zahar batzuk», Senez, VII, 1991, 101 or.

Bertsio honen iturria: Imanol Trebiño, Administrazio zibileko testu historikoak, HAEE-IVAP, 2001

 

aurrekoa hurrengoa