www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGudu espirituala
Silvain Pouvreau
1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Gvdv espirituala, Silvain Povvreav. Chez Claude Avdinet, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Othoitzteko manera
Andre Dana Maria Birjina
ararteko emanik

 

BERROGOI ETA ZORTZIGARREN
KAPITULUA

 

        Orai erakusi ditugun othoitzteko eta meditatzeko bideez lekhora, bada bertze bat egiten dena Andre Dana Mariaren arartekotasunaz, gogoa itzuliz Aita Eternalagana lehenik, gero IESUS eztiagana, eta finean haren Ama guziz loriosagana.

        Iainko Aitaganaa gogoa alxaturik, konsidera tzatzu bi gauza.

        Lehena da atsegina egundainoz geroztik bere baitan hartzen zuena Andre Dana Maria Birjinaz, hura ezdeusetik atherarikako izaiteaz goza ledin baino lehen.

        Bigarrena da, haren bertuteak eta obrak, mundura athera zenean.

        Lehenbiziko puntuaren gainean hunela meditatuko duzu. Alxa zaite gogoz mende guziak baino urrunago eta kreatura guzien gainera, gero Egundainotasunean berean eta Iainkoaren gogoan sartzen zarela, konsideratzatzu hark bere baitan hartzen zituen atseginak aitzinetik ikusteaz ethorteko zela Birjina MARIA, eta Iainko hura bera kausitu dukezunean plazer sakratu hetan, hekin bertutez eska zakisko seguranzarekin behar duzun grazia eta indarra zure etsaien eta bereziki orduan berean gerla egiten derautzunaren galtzeko.

        Gero iraganik Ama guziz saindu haren hanbat eta hain beregaineko bertuteen eta obren konsiderazionera, hek guziak batetan edo bat banazka Iainkoari erakuzten diotzatzula, hekin bertutkz eska zakisko haren fingabeko ontasunari behar duzun guzia, zer ere nahi den.

        Semeagana gero gogo guziaz itzulirik, hura orhoituko duzu bederatzi illabethez hura ekharri zuen Birjinazko sabelaz, nola errespeturekin hura Birjina sainduak adoratu zuen sortu zen bezain sarri, eta hura ezagutu zuen egiazko gizon eta egiazko Iainko, bere Seme eta bere kreatzaille. Erakuz diotzotzu hura hain pobre ikusi zuten begi urrikalsuak, hura besarkatu zuten besoak, hari eman ziotzan muzu amolsuak, hura hazi zuten bulharrak, bizian eta heriotzean pairatu zituen hersturak eta trabailluak harengatik, eta gauza hekin guzien bertutez borxa eme bat eginen diozu haren Iainkozko semeari zure othoitzaren enzuteko.

        Azkenean, heldu zarela Birjina guziz sainduagana, errozu egundainoko Probidenziak eta Iainkozko ontasunak hura hautatu duela Graziaren eta miserikordiaren Amatzat, eta gure arartekotzat. Hargatik haren Seme benedikatuaren ondoan eztugula nora ihesi goasken leku seguragorik eta bortitzagorik hura baino.

        Geiago, hura orhoit ezazu hanbatetan eskiribatu eta hanbat obra miragarriz frogatu izan den egia hunez, nihork egundaino eztuela hura deitu laguntzera non eztioen hitz begitartetsuez ihardetsi.

        Finean, begietarako diotzatzu bere Seme bakhoitzak gure salbamenduagatik pairatu zituen trabailluak, othoitzez zagotzala zuri halako graziaren ardietsteaz, non zertako pairatzen baitzituen, fin hura obra dezaten zure baitan haren loriatan eta kontentamendutan.

 

aurrekoa hurrengoa