www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGudu espirituala
Silvain Pouvreau
1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Gvdv espirituala, Silvain Povvreav. Chez Claude Avdinet, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Bertuteen eserzizan
arduratu behar garenaz gero,
eztugula ihes egin behar
hekin ardietsteko
presentatzen diren okasionetarik

 

HOGOI ETA HAMAZAZPIGARREN
KAPITULUA

 

        Ikusi dugu ageriki aski, trikatu gabe bethi aitzina ioan behar dela perfekzionera daraman bidean.

        Hori egitekotz, begira gaitezin ongi, eta gauden erne ez utsteagatik gure eskuetarik erortera bertuteen ardietstzeko presentatzen zaikun okasionerik. Hargatik gaizki adituak dira hartarakotz onak lirateskeien kontrako gauzetarik ahal bezanbat urruntzen direnak.

        Baduzu desirik (gure exenplu kostumatutik ez ilkhiteagatik) pazienziazko ohitzaren ardietsteko? Ezta on aparta zaitezin despazienziara zaramatzaten presuna, akzione eta gogoramendu hetarik.

        Halakotz etzaite ebatsi behar konpainia iakin batzuei, zeren fastikatzen zaitusten, aitzitik zabiltzalarik eta solhasik duzularik unhatzen zaitustenekin, nor ere baitira, idukhazu bethi zure borondatea preparaturik eta prestik zer ere gerta baitaidikezu fastika eta nardagarririk pairatzera, zeren bertzela egiten baduzu sekulan etzara kostumatuko pazienziara.

        Halaber, lan bat zure gogoaren kontrakoa bada, dela berez, dela hura egitera eman derautzunagatik, dela zeren trabatzen zaituen zerbait bertzerik zure gogarago lizatekeienik egitetik, etzaudezila hargatik hari lotu gabe eta eztezazula utz hura azken bururaino ekhar artean, senti bazeneza ere nahasten zaituela, eta hura utsirik pausua kausi zenezakeiela; zeren horrela bazenegi sekulan etziniro ikhas pairatzen, eta zure errepausua sekulan elizateke egiazko, zeren ezpailiteke hel bihotz pasionetarik garbitu eta bertuteez aphareillatu batetarik.

        Gauza bera diot zure espiritua batzutan trabaillatzen eta nahasten duten gogoeta unhagarriez; zeren eztitutzu zureganik osoki urrundu behar, halaz eta emaiten derautzuten penaz bide egiten derautzutenaz gero zure kostumatzeko kontrako gauzen pairatzera.

        Eta nork ere bertzela erraiten baiterautzu, lehen irakhasten derautzu sentitzen duzun trabailluari ihesi ioaiten, ezen ez desiratzen duzun bertutearen ardietsten.

        Egia da on dela, beregainki soldadu berriarentzat zuhurziarekin eta agudeziarekin okasione hetan gudukatzea, batean hetara ioanez buru egitera, bertzean hetarik apartatuz, hark bertute eta espirituzko indar geiago edo gutiago ardietsten duen arauera.

        Ordea eztu nihoiz ere soina itzuli behar, ez eta hala apartatu non kontrakotasunezko okasione suerte guziak osoki utz detzan gibeletik: zeren orduan salba bagindez ere erorteko perilletik, baginundeske ethorkizunera idekiak despazienziaren kolpetara peril handiagorekin, kontrako bertutearen hariketaz lehen armatu eta bortitzago egin gabez.

        Abisu hauk eztute lekurik haragizko bizioaren gainean, erran dugun bezala hartaz berezi minzatu garenean.

 

aurrekoa hurrengoa