www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGudu espirituala
Silvain Pouvreau
1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Gvdv espirituala, Silvain Povvreav. Chez Claude Avdinet, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Pasioneen berehalako pitzturei
buru egiteko maneraz

 

HEMEZORTZIGARREN KAPITULUA

 

        Oraino kostumatua ezpazara hitz gaixtoen edo zenbait bertze kontratasunen ustegabeko kolpetarik itzultzera, hetara kostuma zaitezintzat, aitzinetik behatu behar duzu nondik aurtikhidi zeskeien, gero desiratu behar tutzu maiz eta maiz, eta igurikhi behar derauezu espiritu preparatu batekin.

        Aitzinetik hekin ikusteko bidea da, examinatu duzunean nolakoak diren zure pasioneak, konsideratzea gero norekin minzatu behar duzun, eta non aurkhitu behar zaren: handik errazki pensatuko ahal duzu gerta ahal lekidikezun guzia.

        Eta berehala gertatzen bazaitzu nahiz den bertze kontrako gauza ustegabekorik, bertze alde dela izanen duzun helzakitza, zeren zure espiritua iduki duzun preparaturik aitzinetik behatu zenerauen hetara, baliatuko ahal zara oraino bertze bide hunez.

        Hasiko zaren bezain sarri hitz gaixtoaren edo zenbait bertze penagarrizko gauzaren kolpeen sentitzen, zaude prestik eta ernerik zure buruari borxa egitera zure bihotzaren goititzeko Iainkoagana, konsideratzen duzula hark bere ezin erranezko ontasunaz eta ekhartzen derautzun amudioaz igorten derautzula kontratasun hura, arren hura pairatzen duzula haren amoreagatik hobeki garbi zaitezin, geiago hurbil zakiskon eta harekin bat hersikiago egin zaitezingatik.

        Eta konsideratu ondoan zer atsegin duen zuk kontratasun hura pairatzeaz, itzul eta bihur zaite zuregana, eranzuki egiten diozula zure buruari, eta erraiten duzula: Helaz! Neure burua, zergatik eztuzu gurutze hura iasan nahi, dakizula ez hunek, ez horrek, bainan zure Zeruko Aitak hura igorten derautzula? Gero Gurutzera itzulirik hura besarkatuko duzu ahalik pazienzia eta alegeranza handienarekin; erraiten duzula. O Gurutzea, Iainkoaren Probidenziaren eskuek preparatu dutena, munduan nintzen baino lehen! O Gurutze eztitua ene Gurutzefikaren amorio eztiaz! Itzanazazu zurekin orai berean, neure burua ahal demokeodantzat zutan bere hillez berrerosi nauenari.

        Baldin lehen buruz pasioneak bazaramatza, hala non ezin alxa zaitesken Iainkoagana, bainan zaurturik geldi zaitezin, ez egon hargatik enseiatu gabe ahalik lasterrena zure bihotzaren goititzera Iainkoagana, zaurtu izan ezpazine bezala.

        Ordea erremediorik indarsuena ustegabeko eragintza hekin kontra, da muga onez, zein errotik sortzen baitira, haren atheratzea.

        Konparazionera, baldin, zerbaiti diadukozun akekzioneagatik, badakusazu kostuma duzula bihotzeko aldaramenu ustegabeko batetan erorteko, noiz ere zure afekzione hartan trabatzen baitzara, aldaratzetik muga onez beguiratzeko aitzin bidea da, kostuma zaitezin zure afekzionearen itzultera maite duzun gauza hartarik.

        Ordea aldaramendu hura heldu bada ez gauza beretik, bainan norbaitenganik, zeinaren akzione xipienek fastikatzen baitzaituste eta asaldatzen, xoilki zeren higoindu zaitzun, erremedioa da, egin ahala egin dezazun zure borondatearen lixturtzeko eta ekhartzeko haren onetstera eta maitetzat idukitera, zeren bertze alde emanik hura dela kreatura bat Iainkoaren eskuaz moldatua eta haren odol preziosaz berrerosia zu bezala, eskhaintzen derautzu okasionea oraino (hura nahi baduzu pairatu) zure buruaren egiteko guzien aldera manso eta amolsu, dengatik zure Iaunaren iduritako.

 

aurrekoa hurrengoa