www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGudu espirituala
Silvain Pouvreau
1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Gvdv espirituala, Silvain Povvreav. Chez Claude Avdinet, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Gauza hek berak direla moienak
gure sensuen erreglatzeko,
eta bidea emaiten deraukutela
Iainkoaren Seme gizon eginaren
meditatzeko haren bizitzearen
eta Pasionearen Misterioetan

 

HOGOI ETA BIGARREN
KAPITULUA

 

        Huneraino erakutsi derautzut nola sentitzen diren gauzetatik gogoa alxa ahal genezakeien Iainkotasunaren kontenplazionera. Ora ikhazazu, hetarik beretarik bideen hartzen IESUSEN meditatzeko, konsideratzen tutzula haren bizitze eta Pasione sakratuaren Misterioak.

        Hartarako dirateske munduko gauza guziak, hetan Iainkoa konsideratzen dugula, lehen bezala, lehen egille eta atheratzaille bakhoitza bezala, duten izaite, edertasun eta exzelenzia guzia eman derauena, eta handik iragaiten garela konsideratzera zein handi eta neurrigabeko den haren ontasuna, zeren, kreatuak diren gauza guzien haste bakhoitza eta Iauna delarik, halako punturaino nahi izan baitu bere burua beheititu, non egin baita gizon, pairatu baitu, hil baita gizonagatik, bere eskuetako obrei esku emanik haren kontra armatzeko eta haren iratxekitzeko gurutzeari.

        Hainitz gauzak gero beregainki arimako begietara ekhartzen derauskigute Misterio saindu hek, nola armek, sokhek, azoteek, harroinak, aranzeek, kanaberak, itzeek, marteilluek, eta haren Pasioneko bertze errementek.

        Ostata-leku pobreek orhoituko gaituste gure Salbatzaillearen establiaz eta manjateraz. Uria denean, orhoituko gara baratsean haren gorputz sakratuari zerion eta lurra mainatu zuen odolezko izert uri sakratuaz. Miratuko ditugun harriek begietarako derauskigute haren herioan erdiratu eta zathitu ziren harriak. Lurrak, haren orduko ikhara; Iguzkiak, hura ilhundu zuten ilhunbeak; eta urik ikusten dugunean othoituko gare haren saiets guziz sakratutik ilkhi zen uraz. Orobat erraiten dut bertze gainerako horrelako gauzez.

        Arnorik edo bertze edatekorik har dezazunean, gogora zazu zure Salbatzaillearen binagrea, hospina edo mina.

        Usain onek gonbidatzen bazaituste, laster egizu gogoz hark Kalbarioko mendian sentitzen zuen gorputz hillen usain gaixtotara.

        Tresnak iauntsten tutzunean, orhoit zaite Iainkoaren semeak iauntsi zuela gizonaren haragia, zuri Iainkotasunaren iauntsteko.

        Tresnak erauntsten ditutzunean, erabil ezazu gogoan IESU KRISTO billuzgorritu izan zela, azotatua, gurutzeari iratxekia eta iosia izaiteko zureganako amorioagatik.

        Jendarteko oiurik, azantzik, abarrotzik enzuten duzunean, iduri bekizu enzuten tutzula haren Iainkozko beharrietara io zuten hitz eta oiu madarikatzeko hauk, Crucifige, crucifige, tolle, tolle.

        Orenak emaiten duen aldi guzietan, orhoit zaite zure IESUSEK sentitu plazer izan zuen bihotzeko puntaza hilgarriaz, baratsean hasi zenean beldur izaiten bere Pasione eta heriotze hurbillagatik: edo iduri dakizula enzuten tutzula kolpe gogor eta garratz hek, zeinetaz itzatu izan baitzen gurutzean.

        Zu zeroni edo nihor bertze gertatzen zareten tristeziazko eta dolorezko ordu eta inkontru guzietan, konsidera zazu hori guzia ezdeus bezala dela, behatzen baduzu zure Salbatzaillearen gorputza eta arima penatu eta iragan zuten ezin endellegatuzko hersturetara.

 

aurrekoa hurrengoa