www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XV-XVI. mendeak

 

aurrekoa hurrengoa

Joan Zumarragakoaren gutuna

(1537)

 

Orayn bada ene arrebea deunczua alaan yçango çara para

disuan alcarr dacuscula. Bidaletan deusudaz S(ancho) garcja

gaz onen yçenean doaçala gogoan garrjac. pla

ter bi jarra bat calderetachu bat eta taçea conte

acaz alaba orrendaco orren esposo onec bidaletan deusaz

)urra catea eta lau erestun ta joyela. yru oe onac(

lepatrapu galantorj nic liburuacaz ata aulquiac eta

oeac pere. bay guichica guichica maria Rujzen axoarorj

beteco dogu ebeco gauçacaz obatuco ta ondraduco dogu

munç < h > arasco eseorj eta çure alabaren orj. gollaraoc bere onac

tira guztiocaz asegujn artuco dau çure arima deunsu orrec

aportabayte orra )guisa onean vein( ese orretara eta çure podrera. eta

ene erechian oba da goarda ditean exilic, orco mjio cayti

çerren mylla bider gueyago dala dan vaño esango dabee yn bidiac

aurqui esango bearr ez tirean gauçaac. durangoco

gentea baçaut juizio guichizcoa da gueyaena. pare bat ca

sulla eta frontal bi doaz orayn. Joango dira gueyago. orco

elexaen bere gomuta yçango gara Jaunac biciçea emayten deus

cula. orayn bada ene arrebea fraydeon ostatuorj çure ala

baen ese jauxi oRi urgaçi vear

deusagu: ereguj bear dogu

çuc eta nic neba arrebaoc. jauxiric dago, çure alabea da o

rren çimjenturic onaena. gure llobau bere gujçon prestu e

guin da auto yrabaztendau eta njc borondate onez emongo

deusteet edolaan bere garia errenta. ene borondatea da

ogueta amar edo berroguey mila marabjdj errenta davela

frayde becatarioc acoguetaco. orayn çeuc ene arrebea bear

doçu artu errentea erjdayteco ardurea, nic varriz bidale

taco. mjlla ducat bidalduco ditugula vrte onetan njc vste:

orayn vere cerbayta voa, artuco deue [ ... ]çataco bildurraren

ez gueyago, eta exilic daroaez maestruoc yrureun bana.

memorjan daroaeçan gauçac erosita ganecoagaz acudidu

degujçuela curj alaan escribietan deusat vrtierj sivilljara.

alegra bidj, çure bioçz garbiorj: andrea çara eta bacarric.

çeruetaco Jauna yçango da çure faborean. munsarasco eseorj

ovato dago eta erriorj bere vay çeruco Jaunagaz eta vere

andra naturaleagaz. olaoc bere gujadu bite ondo. edolaan

vere yoen azpian egongo edo jauxico ez çara diruacati. çeuc

yçango doçu vear dana çeuretaco eta besteaendaco vere. es

força bidy çure bioçz noble orj. obato lagunetan çaytuela

munsarasco seme lealoc ençuten dot. esquerric asco devstet

ene goraynçiac eman vjte eta alaan eta orayndo obato

dagujela

...

aurrera guztioc. ese orj vear dogula

adelantadu.

 

Non: Archivo general de Indias.

Bertsio honen iturria: Ibon Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, 1983, 98-99 or.

 

aurrekoa hurrengoa