www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzNoeren untzia (1840-1926). Auspoa, 1979

 

aurrekoa  

BERTSO BERRIAK
GAZTE BATEK JARRIAK

        (1926)

 

Milla bederatzi egun da

ogei ta seyian,

kantak jartzera nua

Arraizko partian,

grazia eskatuz

Jaunaren aurrian,

eizilari batentzuk

nola ibilli dian.

 

Almandoztik etorri

Ulzama partera,

Kazteluzar deitzen dan

baserri batera;

basurdia sartzen dela

alortxo batera,

berek uste guzien

ura arrapatzera.

 

Ez dira etorriak

txarraren ustian,

propio sartu eta

automobillian;

eizilariak obenak

batzuen ustian,

baña erori dira

deskuido batian.

 

Etorri ta lenbizik

ein dute afaria,

dudarik gabe etzan

bat ere gabia;

gero dijiritzeko

artuta kafia,

purua artu ta

azkar zan jendia.

 

Denbora ederra zagon,

gora ellergia,

deskansura etorri da

orko basurdia;

batek leio batetik

ein du beiraldia,

guartu ziran bezala

an zan komedia.

 

Eizilarik obena

joan da lenbizi,

bañan basurdia ezta

bate juan igasi;

ez dirade ok bromak,

lan ortara asi,

dudik gabe bazuten

munizio aski.

 

Bi tiro'man dazkio

lemizko asiera,

zazpi posta sartuta

basurdia aurrera;

tiro oien otsa

aditute etxera,

beste lagun bat dator

orren laguntzera.

 

Basurdia suger zagon

erio moduan,

beste bi tiro orrek

kusi dun orduan;

amerikano bat zan

guztiko apuruan,

ori're or juan da

galtzak ya galduan.

 

Amerikanuakin

txakurra jurio,

orri're beratako

propina'man dio,

gau illunian asko

ez laiteke fio,

basurdia delakuan

tiratu omen dio.

 

Suertia egin zutela

alkarren ertian,

denak juntatu eta

konsueloz betian;

denak reuniturik

alkarren ertian,

etxetik linterna bat

ekarri artian.

 

Etzan txorakeria

oiek zuten poza:

basurdi ori janez

biar zutela goza;

baño oker atera da

egin degun gauza:

basurdia delakuan

txerri puzten motza.

 

Ikusi dutenian

etxeko txerria,

denak esaten zuten:

«Lastimagarria!»

obia da segidan

egin sangeria,

bota baño askoz obe

aprobetxatzia.

 

Etxera eman eta

segido apaindu,

gibela prestatuta

berriz ere afaldu;

ezta gose-denbora

oientzat azaldu,

bañan guziengatik

nai zuten itzaldu.

 

Ongi pensatu zuten

nola manejatu,

jendeak etzezala

asko murmuratu;

esaten dute —baño

nola siñestatu?—

etxeko beiek diola

adarron bat sartu.

 

Eizilari oriek

amekak aldian

abiatu dirade

Baztana bidian;

oien guziengatik

umore ederrian

sartu izan biaute

beuren errian.

 

Orra amasei bertso

oraingo berriak

zer pago eraman dute

txakur ta txerriak;

noiznai komeni dira

olako eztariak,

bestaldian obeki

ernatu begiak.

aurrekoa