www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzNoeren untzia (1840-1926). Auspoa, 1979

 

aurrekoa hurrengoa

BERTSO BERRIAK
ASTO BATERI JARRIAK

 

Bertsuak ipinten nua

asto zar batentzat,

komeniko dirala

iruritutzen zat:

zer esana naikua

ipiñi du beintzat,

kontu parregarriak

leiduten dunentzat.

 

Asto eme bat Lejonan

egon da saltzeko,

merkataria naikua

izen du artzeko,

nok kobratu asko ta

gutxi pagatzeko;

orregaitik bertsuak

nago ni jartzeko.

 

Kobratzeko dauana

aurkitzen da larri,

dirurikan etxera

ezin du ekarri;

orain kulpak ipinten

dabiltzez alkarri,

nor astuo diraden

ezin leike igarri.

 

Lenengo erriojanu bat

zan astu orren jabe,

beste laurok sozio

gero ein dirade;

bat formal antzekua

eurokin badebe,

bañan bestiok mozkor

galantak dirade.

 

Erriojanu orrek astua

egin zuan saldu,

merkataria nor zan

eztot nai azaldu;

etxera ekarri bai baña

auguro bialdu,

etxetik arin kentziaz

eztu asko galdu.

 

Irugarrenez Donatok

egin du tratua,

ogei ta amar pezeta

pagadu astua;

etxera eman baño len

dago damutua,

berak saldu artian

larri egondakua.

 

Irabazi bageko lanak

eztute baliyo,

danok tratamenturako

ez gerade jaio;

engañatu artian

seriyo-seriyo,

arek berriz Antoniori

enkajatu diyo.

 

Azumbre erdi bat ardau

geio pagatuta,

Antonio gelditu da

konprometituta;

a bere laster zeuan

ondo damututa,

irabazteko ustian

astua salduta.

 

Artu orduko danok

aspertu dirade,

laste bota du etxetik

Antoniok bere;

iñok eztu nai traturik

irabazi gabe,

danon artian Apala

kargatua debe.

 

Bostgarrengoz Apalak

egin du erosi,

pagatzeko kontuan

bera da nagusi;

Antoniok bere zerbait

badu irabazi:

kafia kopiarekin

puru eta guzi.

 

Orain astuen jabia

zu zera, Apala,

ondo kuidatzen badezu

etzera makala;

entzun det umia bere

eiteko dauala,

arek irabaziko du

zuk gastatu ala.

 

Alkarren antzekuak

guztiok dirade,

tabernarako biriak

ikisita daure;

gastu guztiak kontuan

jartzen badirade,

astuak eztu balio

ardotako bere.

 

Euren korredoria

da Sarria zarra,

ori bere eraten

apenas da txarra;

Apala esandako

berbakua bada,

astuak umia eitian

zelako mozkorra!

 

Federiko dago barriz

papelak saltzeko,

ark bere esperantzia

zeozer artzeko;

asko sobratuko balitz

errepartitzeko,

zerbait berko da astua

gobernatutzeko.

 

Federiko asto gañian

egingo da jarri,

papelak errepartitzen

erosten dunari;

ezagutu nai duenak

gure asto ori,

Andre Mari egunian

Ondizera etorri.

 

Geiago bertsorikan

ez nua esaten,

onekin despedida

nua ni ematen;

gusto duenak jakin

etorri erosten,

amasei bertso barri

txakur andi baten.

 

aurrekoa hurrengoa