www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzHerri literatura - XIV-XVII. mendeak

 

aurrekoa hurrengoa

Iruñeko poesia sariketa

(1610)

 

        «No huvo mas de un Romance bueno en bascuence, y no me espanto, que es propio de esta lengua faltar en Romance. Diosele el primer lugar y premio...a Martin Portal...»

 

 

                Romance del Santissimo Sacramento en Bascuence

 

                Ogui consagratua,

                Arimaco sustentua,

                Ene ariman eguin eguiçu

                Egun ceure ostatua.

 

                Peregrinoa nola çatoz

                Hauitua mudatua:

                Libreaçat artu deçu

                Ogui consagratua.

 

                Andiro honrratu deçu

                Munduco desterrua.

                Orain norc ocupacen deu

                Ceruan çure lecua?

 

                        Glossa

 

                Ni Iangoico naiz eta

                Veti nago Ceruan.

                An faltaric eguin gabe,

                Ogui congagratuan.

 

                Paradisuan criatu neuan

                Guizonarençat frutua,

                Erregaro ascorequin

                Paradisuco lecua,

 

                Eta çure arimarençat

                Sacramentu santua.

                Çure jaquia izango da

                Ogui consagratua.

 

                India Orientaleco

                Arri preciatua,

                Mundu guztia largatu deu

                Cerua<c> aberastua.

 

                Probeen aytea da,

                Guiçonen abogadua,

                Flacoarençat gaztelua,

                Ogui consagratua.

 

                Lenagoco ayta santuay

                Messias prometitua,

                Essayas propheteac

                Ascotan desseatua.

 

                Onen deyes egondu çan

                Erregue David santua.

                Peccatoria, jan eguiçu

                Ogui consagratua.

 

                Ceruac asco valio deue

                Eta ango ayngueruac:

                Aen gañean efeñi ditu

                Jaunac gure buruac

 

                Fantasiaric estaguiçula,

                Seraphin escogituac.

                Guças contu gueyago eguin deu

                Ogui consagratuac.

 

                Ceruac echiric egon ciran

                Bost milla urtean,

                Guiçonica eldu essan

                Paradisuco atean.

 

                Baya orai beteco dira

                Ceruan gure lecuac.

                Ango ateac yrequi digus

                Ogui consagratuac.

 

                Alegrerica egongo da

                Martiri gloriosoa,

                Ceruco sillan jarririca

                Cumplituric desseoa,

 

                Arrosas jancirica

                Virginaen choruan.

                An erdian egongo da

                Ogui consagratua.

 

                Eliçaco Doctoreac,

                Amavi Apostoluac,

                Pobreçarica yrtenica

                Mendico hermitañuac,

 

                Capitançat daroela

                Elias guiçon santua,

                Exempluçat arturica

                Bautista bedeyncatua.

 

                Pagatua yçango da

                Munduco penitencia,

                Pobreçea penarequin,

                Gosea eta egarria.

 

                Onelacoac yrabasten

                Iangoycoaren çerua;

                Aen pagua içango da

                Ogui consagratua.

 

Non: Fiestas del corpus que el año 1610, hizo el ilustrissimo señor Don Antonio Venegas de Figueroa, obispo de Pamplona.

Bertsio honen iturria: K. Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 119-121 or.

 

aurrekoa hurrengoa