www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzBible Saindua (I) - Testament Zaharra, 1. zathia
Jean Pierre Duvoisin
1859-1865

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Bible Saindua¸Duvoisin (faksimilea). La Gran Enciclopedia Vasca, 1973

 

 

aurrekoa hurrengoa

NONBREAK

 

I. KAP.

        1. Jauna Moisi mintzatu zitzaioen Sinaiko mortuan, batasuneko tabernaklean Egiptotik ilkhi ondoko urthean, bigarren hilabethean, eta erran zioen:

        2. Altxa zazue Israelgo semeen balderna guziko nonbrea ahaidegoka, etxeka, eta bakhotxaren izenka, zenbat gizonki diren,

        3. Hogoi urthetako eta goitiko gizon egin guziak Israelen, eta zuk eta Aaronek hekiek khondatuko ditutzue beren andanetan,

        4. Eta leinuetako buruzagiak eta etxetakoak beren ahaidegotan, zuekin izanen dira.

        5. Huna hekien izenkk: Errubenen leinutik, Elisur Sedeurren semea.

        6. Simeonen leinutik, Salamiel Surisadairen semea.

        7. Judaren leinutik, Nahason Aminadaben semea.

        8. Isakarren leinutik, Nathanael Suarren semea.

        9. Zabulonen leinutik, Eliab Helonen semea.

        10. Josepen semeetarik, Efraimen leinutik, Elisama Amiuden semea; Manaseren leinutik, Galamiel Phadasurren semea.

        11. Benjaminen leinutik, Abidan Jedeonen semea.

        12. Danen leinutik, Ahiezer Amisadairen semea.

        13. Aserren leinutik, Phegiel Okranen semea.

        14. Gaden leinutik, Eliasaph Duelen semea.

        15. Nefthaliren leinutik, Ahira Enanen semea.

        16. Horiek ziren osteko buruzagi deithatuenak leinuka eta ahaidegoka, eta Israelgo armadako aitzindariak.

        17. Moisek eta Aaronek hartu zituzten osteko jende xehe guziarekin:

        18. Eta bigarren hilabetheko lehenbiziko egunean bilarazi zituzten, khondatzen zituztelarik ahaidegoka, etxeka, familiaka, buruka eta izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak,

        19. Jaunak Moisi manatu izan zioen bezala. Khondatuak izan ziren Sinaiko mortuan.

        20. Erruben Israelen seme zaharrena ganik iraulgika, familiaka, etxeka eta batbederaren izenka, hogoi urthetako eta goitiko gizonki guziak, gerlara zihoazenak, ziren

        21. Berrogoi eta sei mila eta bortz ehun.

        22. Simeonen semeetarik iraulgika, familiaka eta hekien ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka eta buruka, hogoi urthetako eta goitiko gizonki guziak, gerlara zihoazenak,

        23. Berrogoi eta hemeretzi mila eta hirur ehun.

        24. Gaden semeetarik, iraulgika, familiaka eta hekien ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetarik eta handik goiti, gerlara zihoazenak oro,

        25. Berrogoi eta bortz mila sei ehun eta berrogoi eta hamar.

        26. Judaren semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlara goan zitazkeen guziak,

        27. Khondatuak izan ziren hirur hogoi eta hamalau mila eta sei ehun.

        28. Isakarren semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlara zihoazen guziak,

        29. Khondatuak izan ziren berrogoi eta hamalau mila eta lau ehun.

        30. Zabulonen semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlara goan ahal zitazkeenak oro,

        31. Berrogoi eta hamazazpi mila eta lau ehun.

        32. Josepen semeetan, Efraimen semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlara goan zitazkeen guziak,

        33. Berrogoi mila eta bortz ehun.

        34. Bada, Manaseren semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetarik eta handik goiti, gerlakotzat on ziren guziak,

        35. Hogoi eta hamabi mila eta berrehun.

        36. Benjaminen semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlakotzat on ziren guziak,

        37. Hogoi eta hamabortz mila eta lau ehun.

        38. Danen semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlakotzat on ziren guziak,

        39. Hirur hogoi eta bi mila eta zazpi ehun.

        40. Aserren semeetarik, iraulgika, familiaka, eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlakotzat on ziren guziak,

        41. Berrogoi eta bat mila eta bortz ehun.

        42. Nefthaliren semeetarik, iraulgika, familiaka eta beren ahaidegoen etxeka, khondatuak izan ziren izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlakotzat on ziren guziak,

        43. Berrogoi eta hamahirur mila eta lau ehun.

        44. Horiek dira Moisek eta Aaronek, eta Israelgo hamabi buruzagiek khondatu zituztenak, zein bere ahaidegoaren etxeka.

        45. Eta Israelgo seme guziak etxeka eta, familiaka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, gerlara goan ahal zitazkeenak, ziren

        46. Sei ehun eta hirur mila bortz ehun eta berrogoi eta hamar.

        47. Bainan lebitarrak etziren hekiekin khondatuak izan beren familietako leinuan.

        48. Ezen Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        49. Ez dezazula khonda Lebiren leinua, eta ez duzu atherako hekien khondua Israelgo semeenarekin.

        50. Bainan ezar zatzu lekhukotasuneko tabernaklearen, hartako untzien eta zeremonietan erabiltzen diren puska guzien zaintzeko. Berek erabiliko dituzte tabernaklea eta hartako tresna guziak: eginbide horiek betheko dituzte, eta tabernaklearen inguruan kanpatuko dira.

        51. Abiatzerakoan, lebitarrek jautsiko dute tabernaklea: kanpatzerakoan zuzenduko dute. Atzerik norbait hurbiltzen bada, hila izanen da.

        52. Ordean Israelgo semeak kanpatuko dira, zein beren andanetan, araldetan eta armadan.

        53. Bada, lebitarrek beren olhak jarriko dituzte tabernaklearen inguruan, beldurrez-eta Jaunaren hasarrea jauts dedin Israelgo semeen gainera, eta lekhukotasuneko tabernaklearen zain atzarririk egonen dira.

        54. Israelgo semeek egin zituzten beraz Jaunak Moisi manatu guziak.

 

II. KAP.

        1. Jauna Moisi eta Aaroni mintzatu zen, erraten ziotelarik:

        2. Israelgo semeak batasuneko tabernaklearen inguruan kanpatuko dira, zein beren andanetan, ezagutgailuka, banderaka eta ahaidegoen etxeka.

        3. Judak iguzki-sorthaldera landatuko ditu bere olhak, bere armadako araldeen arabera; eta haren umeen aitzindari izarien da Nahason, Aminadaben semea.

        4. Eta haren odoleko gerla-gizonen moltzo guzia heltzen da hirur hogoi eta hamar mila eta sei ehunetara.

        5. Haren aldean kanpatuko dira Isakarren leinukoak, zeinen aitzindari izanen baita Nathanael, Suarren semea:

        6. Eta hekietako gerla-gizonen andana guzia heltzen da berrogoi eta hamalau mila eta lau ehunetara.

        7. Eliab, Helonen semea, aitzindari izanen da Zabulonen leinuan.

        8. Eta odol hartako gudularien armada guzia heltzen da berrogoi eta hamazazpi mila eta lau ehunetara.

        9. Eta Judaren kanpetako khondatuak izatu direnak oro heltzen dira bederatzitan hogoi eta sei mila eta lau ehunetara, eta lehenak ilkhiko dira zein beren andanetan.

        10. Eguerdi-aldeko aurkhintzan, Errubenen semeen kanpetan, aitzindari izanen da Elisur, Sedeurren semea:

        11. Eta haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira berrogoi eta sei mila eta bortz ehunetara.

        12. Haren aldean kanpatuko dira Simeonen leinukoak, zeinen aitzindari izarien baita Salamiel Surisadairen semea.

        13. Eta haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira berrogoi eta hemeretzi mila eta hirur ehunetara.

        14. Gaden leinuan aitzindari izanen da Eliasaph, Duelen semea:

        15. Eta haren armadako gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira berrogoi eta bortz mila sei ehun eta berrogoi eta hamarretara.

        16. Errubenen kanpetan khondatuak izan direnak oro heltzen dira zazpitan hogoi eta hameka mila lau ehun eta berrogoi eta hamarretara, zein beren andanetan: bigarrenekorik ilkhiko dira.

        17. Lebitarren arthaz eta hekietako araldeen eskuz altxatua izanen da lekhukotasuneko tabernaklea; nola altxatu, hala phausatuko dute. Goanen dira zein beren lekhu eta lerrotan.

        18. Mendebaleko aurkhintzan izanen dira Efraimen semeen kanpak, eta aitzindari izanen da Elisama, Amiuden semea:

        19. Haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira berrogoi mila eta bortz ehunetara.

        20. Hekiekin izanen dira Manaseren leinukoak, zeinen aitzindari izanen baita Gamaliel, Phadasurren semea.

        21. Eta haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira hogoi eta hamabi mila eta berrehunetara.

        22. Benjaminen leinuko semeen aitzindari izanen da Abidan, Jedeonen semea:

        23. Eta haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira hogoi eta hamabortz mila eta lau ehunetara.

        24. Efraimen kanpetako khondatuak izan direnak heltzen dira ehun eta zortzi mila eta ehunetara, zein beren andanetan: hirugarrenekorik ilkhiko dira.

        25. Ipharraldean kanpatuko dira Danen semeak: hekien aitzindari izanen da Ahiezer, Amisadairen semea.

        26. Haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira hirur hogoi eta bi mila eta zazpi ehunetara.

        27. Haren aldean jarriko dituzte olhak Aserren leinukoek, zeinen aitzindari izanen baita Phegiel, Okranen semea:

        28. Haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira berrogoi eta bat mila eta bortz ehunetara.

        29. Nefthaliren leinuko semeen aitzindari izanen da Ahira, Enanen semea:

        30. Haren armada guziko gudulari khondatuak izan direnak heltzen dira berrogoi eta hamahirur mila eta lau ehunetara.

        31. Danen kanpetako khondatuak izan direnak oro heltzen dira zazpitan hogoi eta hamazazpi mila eta sei ehunetara: eta azkenik ilkhiko dira.

        32. Israelgo semeen armada hori, andanaka berezia, zein bere etxe eta ahaidegoaren arabera, igaiten zen sei ehun eta hirur mila bortz ehun eta berrogoi eta hamarretara.

        33. Lebitarrak ordean etziren Israelgo semeen artean khondatuak izan: Jaunak ezen hala manatu zioen Moisi.

        34. Eta Israelgo semeek egin zuten Jaunak manatu guzien arabera. Kanpatu ziren zein beren andanetan, eta bideari eman familiaka eta beren aiten etxeka.

 

III. KAP.

        1. Huna Aaronen eta Moisen ondokoak, Jauna Moisi Sinaiko mendian mintzatu izan zen egunean.

        2. Eta hautxek dira Aaronen semeen izenak: Nadab haren seme zaharrena, gero Abiu, eta Eleazar, eta Ithamar.

        3. Horiek dira izenak Aaronen Seme aphezenak, zeinak izan baitziren gantzutuak, eta zeinen eskuak izan baitziren betheak eta kontsekratuak apheztasuneko eginbideen bethetzekotzat.

        4. Hil izan ziren bada haurrik gabe Nadab eta Abiu, su atzea Jaunaren aitzinean eskaintzen zutelarik Sinaiko mortuan: Eleazarrek eta Ithamarrek apheztasuneko eginbideak bethe zituzten beren aita Aaronen aitzinean.

        5. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        6. Hurbilaraz zazu Lebiren leinua eta jarraraz zazu Aaron aphezaren aitzinean, zerbitza dezaten eta zain egon ditezentzat,

        7. Eta begira detzaten, populuak lekhukotasuneko tabernaklearen aitzinean bihurtu behar dituen ohorei deratxikoten guziak,

        8. Eta zain ditzaten tabernakleko untziak, hango eginbideak bethetzen dituztelarik.

        9. Eta emaitzaz emanen diozkatzute lebitarrak,

        10. Aaroni eta bere semeei, zeinei utziak izan baitira Israelgo semeez. Bainan Aaron eta bere semeak ezarriko dituzu apheztasuneko eginbideetarako. Eginbide horietara hurbilduko den arrotza hilen da.

        11. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        12. Nik lebitarrak hartu ditut Israelgo semeen artetik, Israelgo semeetan amaren sabela idekitzen duen lehen-sorthu guziaren orde; eta lebitarrak eneak izanen dira.

        13. Ezen lehen-sorthu guziak eneak dira, lehen-sorthuak jo ditudan ordutik Egiptoko lurrean: enetzat sainduetsi ditut Israelen lehen-sorthuak oro, gizonetik abereetaraino, eneak dira. Jauna naiz ni.

        14. Eta Jauna Moisi mintzatu zen Sinaiko mortuan, zioelarik:

        15. Athera zazu zenbat diren Lebiren semeak, beren aiten etxeka eta familiaka, gizonki hilabethe batekoak eta handik goitiko guziak.

        16. Moisek khondatu zituen Jaunak manatu bezala,

        17. Eta Lebiren semeak khausitu ziren beren izenen arabera, Jerson, eta Kaath, eta Merari.

        18. Jersonen semeak: Lebni eta Semei.

        19. Kaathen semeak: Amram eta Jesaar, Hebron eta Oziel.

        20. Merariren semeak: Moholi eta Musi.

        21. Jersonen ganik ilkhi ziren bi familia, Lebnirena eta Semeirena:

        22. Zeinetarikako gizonkiak, harturik hilabethe batekoak eta goitikoak, baitziren zazpi mili eta bortz ehun.

        23. Haukiek tabernakle gibelean kanpatuko dira iguzki-sartzetik,

        24. Laelen seme, Eliasaph aitzindariaren azpian.

        25. Eta batasuneko tabernaklean zain egonen dira,

        26. Begiratzeko tabernaklea bera eta hartako estalgia, batasuneko hegaztegiko athearen aitzinean hedatzen den bela, eta lorioko erridauak: tabernakleko lorio sartzean hedatzen den bela ere, eta aldareko zerbitzuko direnak oro, tabernakleko sokhak eta hartako tresna guziak.

        27. Kaathen ondoregoan dira Amramtarrak, Jesaartarrak, Hebrontarrak eta Ozieltarrak. Horiek dira Kaatharren familiak, beren izenez khondatuak:

        28. Hilabethe bateko eta goitiko gizonki guziak dira zortzi mila eta sei ehun: saindutegian zain egonen dira,

        29. Eta kanpatuko dira eguerdi-aldetik.

        30. Elisaphan, Ozielen semea, izanen dute aitzindari:

        31. Eta zainduko dituzte arkha, mahaina eta ganderailua, aldareak eta Saindutegiko untzi, hango eginbidetan erabiltzen direnak, bela eta horrelako bertze gauza guziak.

        32. Bada, Aaron aphezaren seme, Eleazar, lebitarretako aitzindarien buruzagia, izanen da saindutegia begiratzen duten zaintzaileen gaineko.

        33. Merarirenganikakoak dira Moholitarrak eta Musitarrak, beren izenez khondatuak:

        34. Hilabethe bateko eta goitiko gizonki guziak, sei mila eta berrehun.

        35. Hekien aitzindari izanen da Suriel, Abihaielen semea; kanpatuko dira ipharretik.

        36. Hekiek zaindu beharrak izanen dira tabernakleko oholak, hagak, habeak, habeen oinak, eta hekiei darraizkoten guziak:

        37. Lorioko habeak inguruan beren oinekin, eta hesaulak sokhekin.

        38. Moisek eta Aaronek bere semeekin zaindu behar baitute saindutegia Israelgo semeen erdian, kanpatuko dira batasuneko tabernaklearen aitzinean, erran nahi baita iguzki-atheratzeko aldean: hurbilduko den edozein arrotz, hilen da.

        39. Moisek eta Aaronek, Jaunaren manamenduaren arabera khondatu izan zituzten lebitar guziak, familiaka, hilabethe bateko eta goitiko gizonkiak izan ziren hogoi eta bi mila.

        40. Eta Jaunak erran zioen Moisi: Khonda zatzu Israelgo semeetako gizonki lehen-sorthuak hilabethe batekoak eta goitikoak, eta atherako duzu hekien nonbrea.

        41. Eta hartuko daroztatzu lebitarrak Israelgo semeen lehen-sorthu guzien orde. Jauna naiz ni: eta lebitarren aziendak izanen dira Israelgo semeen aziendetako lehen-sorthuen orde:

        42. Moisek, Jaunak manatu bezala, khondatu zituen Israelgo semeen lehen-sorthuak:

        43. Eta gizonkiak beren izenez, hilabethe batekoak eta goitikoak, izan ziren hogoi eta bi mila berrehun eta hirur hogoi eta hamahirur.

        44. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        45. Har zatzu lebitarrak Israelgo semeen lehen-sorthuen orde, eta lebitarren abereak hekien abereen orde; eta lebitarrak izanen dira eneak. Jauna naiz ni.

        46. Eta lebitarren nonbrea xitzen duten Israelgo semeetako berrehun eta hirur hogoi eta hamahirur lehen-sorthuen saritzat,

        47. Hartuko dituzu buru bakhotxeko bortz siklo saindutegiko phisura. Sikloak hogoi obola ditu.

        48. Eta diru hori Aaroni eta bere semeei emanen diozute, goitiko direnen saritzat:

        49. Beraz goitiko zirenen dirua, lebitarren ganik berrerosi zituztenena, hartu zuen Moisek,

        50. Israelgo semeetako lehen-sorthuen orde, mila hirur ehun eta hirur hogoi eta bortz siklo saindutegiko phisura;

        51. Eta diru hori eman zioten Aaroni eta haren semeei Jaunak manatu izan zuenaren arabera.

 

IV. KAP.

        1. Eta Jauna Moisi eta Aaroni mintzatu zen, zioelarik:

        2. Lebitarren artetik athera zazu zenbat diren Kaathen semea etxeka eta familiaka,

        3. Hogoi eta hamar urthe dituztenak eta gehiago berrogoi eta hamar urthetaraino, batasuneko tabernaklean egotera eta beren eginbideen egitera sartzen diren guziak.

        4. Huna Kaathen semeen eginbideak: batasuneko tabernaklean eta sainduren sainduan

        5. Sarthuko dira Aaron eta bere semeak, kanpak higitzekoak izanen direnean, eta athearen aitzinean hedatua den bela jautsiko dute, eta hartaz inguratuko dute lekhukotasuneko arkha.

        6. Eta berriz estaliko dute larru gorrimorezko estalgi batez, eta gainean hedatuko dute saihal bat guzia moredina, eta hagak sarthuko dituzte.

        7. Eta proposizioneko mahaina inguratuko dute saihal moredin batez, eta harekin ezarriko dituzte isentsuntziak eta xurruttoak, xatak eta libazioneen egiteko untziak: ogiak izanen dira bethi hekien gainean:

        8. Eta gainetik hedatuko dute saihal eskarlat bat, eta berriz estaliko dute larru gorrimorezko estalgi batez eta hagak sarthuko diozkate.

        9. Hartuko dute halaber saihal moredin bat, zeintaz estaliko baitute ganderailua bere kriselu, suhats, muketa eta olio-untzi guziekin, argien xuxentzeko behar direnekin:

        10. Eta guzien gainetik ezarriko dute larru gorrimorezko estalgi bat, eta hagak sarthuko dituzte.

        11. Urhezko aldarea ere inguratuko dute oihal moredin batez, eta gainetik hedatuko dute larru gorrimorezko estalgi bat, eta hagak sarthuko dituzte.

        12. Saindutegian erabiltzen diren untzi guziak saihal moredin batez inguratuko dituzte, gainetik hedatuko dute larru gorrimorezko estalgi bat, eta sarthuko dituzte hagak.

        13. Aldarea ere hautsetarik garbituko dute, eta purpurazko oihal batez inguratuko;

        14. Harekin ezarriko dituzte hartako eginbideetan erabiltzen diren tresna guziak, erran nahi da su-untziak, suhatsak, hiruhortzekoak, makoak eta phalak. Aldareko tresna guziak batean estaliko dituzte larru gorrimorezko estalgi batez, eta hagak sarthuko dituzte.

        15. Kanpak altxatzean, Aaronek eta bere semeek inguratu dituzketenean saindutegia eta hartako tresna guziak, orduan Kaathen semeak sarthuko dira tresna biribilkatu hekien eramateko: eta ez dituzte saindutegiko untziak ukituko, hil ditezen beldurrez. Horiek dira batasuneko tabernaklean Kaathen semeek eraman beharrak.

        16. Aphez-handi Aaronen seme Eleazar izanen da hekien gaineko; hari dagokio artha kriseluen xuxentzeko olioarena, isentsu aphainduarena, bethi eskaintzen den sakrifizioarena, gantzutzeko olioarena, tabernakleko eginbideei dagokioten gauza guziena, eta saindutegian diren tresna ororena.

        17. Eta Jauna Moisi eta Aaroni mintzatu zen, zioelarik:

        18. Begira zaitezte Kaathen semeak galaraztetik lebitarren artetik:

        19. Bainan artha emozuete bizi ditezin eta ez hil ukitzen balute sainduren saindua. Aaron eta bere semeak sarthuko dira barnera, berek erakhutsiko dituzte bakhotxaren egitekoak, eta bereziko nork zer eraman behar duen.

        20. Bertzeek kuriostasunez ez bezote begira saindutegian diren gauzei, biribilkatuak diren baino lehen, bertzenaz hilen dira.

        21. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        22. Athera zazu halaber etxeka, familiaka eta ahaidegoka zenbatetara heltzen diren Jersonen semeak,

        23. Hogoi eta hamar urthetarik eta handik goiti berrogoi eta hamar urthetaraino. Khonda zatzu batasuneko tabernaklean sartzen eta zerbitzatzen diren guziak.

        24. Huna zer diren Jersondarren familiaren eginbideak:

        25. Ekharriko dituzte tabernakleko erridauak, batasuneko hegaztegia, bigarren estalgia, eta guzien gaineko saihal gorrimorea, eta batasuneko tabernaklearen sartzean hedatzen den bela,

        26. Lorioko erridauak, eta sartzean, tabernaklearen aitzinean den bela. Aldareari deratxikozten guziak, sokhak eta zerbitzuko untziak

        27. Ekharriko dituzte Jersonen semeek, Aaronen eta haren semeen manuen azpian: eta bakhotxa jakintsun izanen da zeren gainean eskua ezarri behar duen.

        28. Horra Jersondarren familiaren eginbidea batasuneko tabernaklean; Aaron aphezaren seme Ithamarren eskupeko izanen dira.

        29. Merariren semeak ere zenbat diren atherako duzu familiaka eta beren aiten etxeka,

        30. Hogoi eta hamar urthetarik eta handik goiti berrogoi eta hamar urthetaraino, beren eginbideen bethetzera eta batasuneko lekhukotasunaren zerbitzura sartzen diren guziak.

        31. Huna hekien haxeak: Ekharriko dituzte tabernakleko oholak eta hartako hagak, habeak eta hekien oinak,

        32. Lorio inguruko habeak ere beren oin, hesaul, eta sokhekin. Untzi eta tresna guziak khondaturik hartuko dituzte, eta hala ekharriko dituzte.

        33. Horra Meraritarren familiaren eginbidea eta zerbitzua batasuneko tabernaklean: eta Aaron aphezaren seme Ithamarren eskupeko izanen dira.

        34. Moisek, Aaronek eta sinagogako aitzindariek Kaathen semeak khondatu zituzten beraz ahaidegoka eta beren aiten etxeka,

        35. Hogoi eta hamar urthetarik eta goiti berrogoi eta hamargarren urtheraino, batasuneko tabernakleko zerbitzuan sartzen ziren guziak;

        36. Eta khausitu ziren bi mila zazpi ehun eta berrogoi eta hamar.

        37. Horra zenbat ziren Kaathen familiatik batasuneko tabernaklearen zerbitzuan sartzen zirenak: Moisek eta Aaronek hekiek khondatu zituzten, Jaunak Moisen arartekoz manatu izan zuen bezala.

        38. Jersonen semeak ere khondatuak izan ziren ahaidegoka eta beren aiten etxeka,

        39. Hogoi eta hamar urthetarik eta goiti berrogoi eta hamargarren urtheraino, batasuneko tabernaklean zerbitzatzera sartzen ziren guziak:

        40. Eta khausitu ziren bi mila sei ehun eta hogoi eta hamar.

        41. Horra zenbat ziren Jerfondarren familiatik Moisek eta Aaronek khondatuak, Jaunak manatu bezala.

        42. Halaber khondatuak izan ziren Merariren semeak ahaidegoka eta beren aiten etxeka,

        43. Hogoi eta hamar urthetarik eta goiti berrogoi eta hamargarren urtheraino, batasuneko tabernakleko eginbideen bethetzera sartzen ziren guziak:

        44. Eta khausitu ziren hirur mila eta berrehun.

        45. Horra zenbat ziren Merariren semeak Moisek eta Aaronek khondatu zituztenak, Jaunak Moisen arartekoz eman zuen manuaren arabera.

        46. Lebitarretarik khondatuak izan ziren guziak, eta Moisek, Aaronek eta Israelgo aitzindariek hartu zituztenak izenez, ahaidegoka eta beren aiten etxeka,

        47. Hogoi eta hamar urthetarik eta goiti berrogoi eta hamargarren urtheraino, tabernakleko zerbitzuan eta haxeketan sartzen zirenak,

        48. Oro batean ziren zortzi mila bortz ehun eta laur hogoi.

        49. Jaunaren hitzaren arabera Moisek khondatu zituen, zeini bere lan eta egitekoak bereziz, Jaunak manatu izan zioen bezala.

 

V. KAP.

        1. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, erraten zioelarik:

        2. Mana zozute Israelgo semeei kanpetarik iraiz detzaten legentsu, hazi-jariadun eta hilikia ukiturik lohitu guziak:

        3. Kanpetarik iraiz zazue hala gizonkia nola emaztekia, beldurrez-eta khutsa dezaten ni zuekin nagoen tokia.

        4. Eta hala egin zuten Israelgo semeek, eta hekiek iraizi zituzten kanpetarik, Jaunak Moisi erran zioen bezala.

        5. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        6. Errozute Israelgo semeei: Gizonak edo emaztekiak egin dukeenean gizonei gerthatzen ohi zaioten bekhatuetarik, eta ardura eskasez hautsi duketenean Jaunaren manamendua, eta hobendun egin direnean,

        7. Aithortuko dute beren bekhatua, hartu guzia bihurtuko dute, eta bortzgarren bat gainerako, hainari zeini bidegabe egin baitiote.

        8. Bainan nihor ez bada hartzeko, Jaunari emanen diote, eta aphezarentzat izanen da, lekhoraturik xahupenerako eskaintzen den aharia, bitima jabalgarri izan dadientzat.

        9. Israelgo semeek eskaintzen dituzten pikain guziak halaber aphezarenak dira:

        10. Eta bakhotxak saindutegian eskaintzen duen edozein gauza, eta aphezaren eskuetara ematen, hunena izanen da.

        11. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        12. Mintza zaite Israelgo semeei eta errozute: Gizonak, zeinaren emaztea makhurtu baita, eta senharraz narda eginik,

        13. Lo egin baituke bertze gizon batekin, eta senharrak hori ezin atzeman baituke, bainan nahaste likhits hori estalia badago, eta lekhukoz ezin froga badaiteke, zeren emaztekia ez baita bere bekhatuan atzemana izatu;

        14. Bekhaizgoko asmuek sutatzen badute senharra emaztearen kontra, zeina izanen baita edo khutsatua, edo aiheru behargabekoz bilhatua,

        15. Aphezari eramanen dio emaztea, eta hunentzat eskaintza eginen du garagar-irinetik sato baten hamargarrena: ez dio gainera ixuriko oliorik, ez-eta isentsurik gainean ezarriko, zeren sakrifizioa den bekhaizgozkoa, eta eskaintza den emazte-hutsaren bilhaketaria.

        16. Aphezak eskainiko du hura, eta Jaunaren aitzinean ezarriko du.

        17. Eta lurrezko untzi batean hartuko du ur saindutik, eta emanen dio tabernakleko galtzadatik lur izpi bat.

        18. Eta emaztekia xutik eman denean Jaunaren aitzinean, aphezak agertuko dio burua, eta eskuetan ezarriko dio orhoitzapenerako sakrifizioa eta bekhaizgozko eskaintza: berak ordean idukiko ditu kharastasuneko urak, zeinetara burhoka arthiki baititu madarizioneak.

        19. Errekeituko du emaztekia, eta erranen dio: Baldin gizon arrotzak lo egin ez badu zurekin, eta khutsatu ez bazare senharraren etzauntza utzirik, ez darotzute kalterik ekharriko kharastasuneko ur haukiek, zeinetara arthiki baititut madarizioneak.

        20. Bainan zure senharra ganik makhurtu bazare, eta khutsatua bazare, eta bertze gizon batekin etzan bazare,

        21. Madarizione haukien azpian geldituko zare. Jaunak madarizionetan eta guzien ikhusgarri ezar betzaitza bere populuan: ustelaraz beza zure ixterra, eta hanturik zure sabelak leher egin beza.

        22. Zure sabelera sar beitez ur madarikatuak, eta sabela hantzearekin ustel bekizu ixterra. Eta emaztekiak ihardetsiko du: Halabiz, halabiz.

        23. Eta aphezak madarizione hekiek iskribatuko ditu liburu batean, eta ezeztatuko ditu kharastasuneko urez, zeinetara madarizioneak bildu baititu,

        24. Eta emaztekiari edatera emanen diozka. Hunek iretsi dituen ondoan,

        25. Aphezak eskutik hartuko dio bekhaizgozko sakrifizioa, altxatuko du Jaunaren aitzinean, eta aldare gainean ezarriko: hula bizkitartean non lehenik

        26. Ahurtara bat hartuko baitu sakrifiziokotzat eskainia denetik, eta aldare gainean erreko baitu: eta hola kharastasuneko urak emaztekiari emanen diozka edatera.

        27. Hunek edan ditukeenean, baldin khutsatua bada, eta senharraz narda eginik, nahasteka likhitsez hobendun jarria, madarizionezko urek iraganen dute, eta sabela hanturik, ustelduko zaio ixterra: eta emaztekia madarizionetan eta ikhusgarritan izanen da populu guziarentzat.

        28. Baldin khutsatua izatu ez bada, xahu atherako da, eta haurrak izanen ditu.

        29. Hola da bekhaizgoko legea. Baldin bere senharra ganik emaztea makhurtu bada eta khutsatu bada,

        30. Eta bekhaizgozko asmuz subermaturik, senharrak hura ekharri badu Jaunaren aitzinera, eta aphezak egin badio ilkribatuak diren guzien arabera:

        31. Senharra hobengabe izanen da, eta emazteak jasanen du bere tzarkeria.

 

VI. KAP.

        1. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        2. Mintza zaite Israelgo semeei, eta errozute: Gizonak edo emaztekiak botu egin duketenean beren buruak sainduesteko, eta kontsekratu nahi izan badira Jaunari,

        3. Begiratuko dira arnotik eta hordi dezaketen guzietarik. Ez dute edanen, arnotik edo beren zer-nahi edaritarik egina den minagretik, eta mahatsetik atheratzen den edarietarik ez dute edanen: ez dute janen ez mahats freskorik, ez merlaturik.

        4. Jaunari botuz kontsekratuak diren ephe guzian, mahats merlatutik pipitaraino deusere ez dute janen mahastitik ethor daitekeenik.

        5. Berezgoako ephe guzian bizarnabala ez da iraganen hekien buruan, Jaunari kontsekratuak diren azken eguna bethe arteo. Baina, ilea buruan handitzen hari zaioelarik, saindu izanen da.

        6. Bere kontsekrazioneko ephe guzian ez da hilari hurbilduko;

        7. Ez da khutsatuko bere aitaren ere, ez bere amaren, anaiaren eta arrebaren ehorztetan, zeren bere Jainkoaren kontsekrazionea duen buruaren gainean.

        8. Berezgoako ephe guzian saindu izanen zaio Jaunari.

        9. Bainan norbait terrepentean hiltzen bada haren aitzinean, haren buruan kontsekrazionea lohitua izanen da: berehala bere xahupeneko egun berean ilea murriztuko du, eta zazpigarren egunean berriz.

        10. Bainan zortzigarren egunean bi ttorttoila edo bi usokume eskainiko diozka aphezari lekhukotasuneko tabernakle-sartzean.

        11. Eta aphezak imolatuko ditu bekhatuarentzat bat eta holokaustetan bertzea, eta othoitz eginen du harentzat zeren hobendundu den hilaren gainean: eta egun hartan sainduetsiko du haren burua:

        12. Eta Jaunari kontsekratuko diozka haren berezgoako egunak, bekhatuarentzat eskainiz urtheko bildots bat: halako moldez bizkitartean non aitzineko egunak alfer bilhakatuko baitira, zeren lohitua izan den haren kontsekrazionea.

        13. Hori da kontsekrazioneko legea. Botuz hartu egunak betheko direnean, aphezak gizona eramanen du batasuneko tabernakleko sartzera,

        14. Eta Jaunari eskainiko dio haren eskaintza, urtheko bildots narriogabe bat holokaustetan, urtheko antxu narriogabe bat bekhatuarentzat, eta ahari narriogabe bat bakezko bitimetan;

        15. Halaber saski bat ogi airis olioz bustiak izanen direnak, ophil altxarrigabeak olioz gantzutuak, eta bakhotxaren libazioneak,

        16. Aphezak Jainkoaren aitzinean eskainiko ditu, eta bitima sakrifikatuko du bekhatuarentzatekoa nola holokaustetakoa.

        17. Bertzalde aharia, bakezko bitima, Jaunari imolatuko dio, batean eskaintzen dituelarik airisetako saskia eta ohitzaz zor diren libazioneak.

        18. Orduan nazarearrari batasuneko tabernaklearen athe aitzinean murriztuko zaio bere kontsekrazioneko ilaia: aphezak hartuko ditu haren ileak, eta bakezko bitimen azpiko suaren gainean ezarriko ditu.

        19. Eta hartuko ditu ahariaren sorbalda errea, ophil altxagarrigabe bat saskitik, eta bixkotxa airis bat, eta nazarearrari eskuetan ezarriko diozka, haren burua murriztua izan den ondoan.

        20. Eta berriz haren ganik harturik, altxatuko ditu Jaunaren aitzinean: eta sainduetsiz geroztik, aphezarenak izanen dira, hala nola berezteko manatua den bulhar-artea, eta azpia ere. Gero nazarearrak arnoa edan dezake.

        21. Hori da nazarearraren legea, bere eskaintza Jaunari botuz eman dukeenean bere kontsekrazionearen epheko, bere baitharikako eskaintzez bertzalde. Bere gogoz botutan emateko egin duenaren arabera, hola eginen du bere kontsekrazionearen osatzekotzat.

        22. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        23. Errozute Aaroni eta bere semeei: Huneletan benedikatuko dituzue Israelgo semeak, eta erranen diozuete:

        24. Jaunak benedika eta zaint betzaitza.

        25. Jaunak bere begithartea erakhuts bezazu, eta urrikal bekizu.

        26. Jaunak zu gana itzul beza bere begithartea, eta eman bezazu bakea.

        27. Eta ene izena Israelgo semeen gainera deithuko dute, eta nik benedikaturen ditut.

 

VII. KAP.

        1. Moisek tabernaklea akhabatu zuenean, eta xutik ezarri, eta gantzutu eta sainduetsi zuenean bere untzi guziekin, eta aldarea orobat eta hartako tresnak ere,

        2. Israelgo aitzindariek eta leinu bakhotxean ziren familietako buruzagi, khondatuak izan zirenen manatzaileek eskaini zituzten

        3. Emaitzak Jaunaren aitzinean, sei orga estali hamabi idirekin. Bi aitzindarik eskaini zuten orga bat eta idi bana, eta eskaintza tabernakle aitzinean egin zuten.

        4. Orduan Jaunak erran zioen Moisi:

        5. Har zotzute tabernaklearen zerbitzuko balia ditezentzat, eta emotzute lebitarrei hekien zerbitzuak galdatzen duenaren arabera.

        6. Moisek harturik beraz idiak eta orgak, lebitarrei eman ziozkaten.

        7. Bi orga eta lau idi eman ziozkaten Jersonen semeei, zuten beharraren arabera.

        8. Bertze lau orga eta zortzi idi Merariren semeei eman ziozkaten, beren kargu eta egitekoaren arabera, Aaron aphezaren seme Ithamarren manuen azpian.

        9. Bainan Kaathen semeei etzioten eman ez orga, ez idirik, saindutegian zerbitzatzen dutelakotz, eta beren soin gainetan ekhartzen dituztelakotz haxeak.

        10. Beraz aitzindariek, aldarearen dedikazionekotzat, egin zituzten beren eskaintzak aldarearen aitzinean, hura gantzutua izan zen egunean.

        11. Eta Jaunak erran zioen Moisi: Aitzindari bakhotxak egun banetan eskain betzate beren emaitzak aldarearen dedikazionekotzat.

        12. Lehenbiziko egunean, Nahason, Aminadaben semeak, Judaren leinukoak, egin zuen bere eskaintza:

        13. Eta hartan ziren zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklotakoa phisura, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisu, eta biak betheak irin zethabatuz, olioz bustirik, sakrifiziokotzat;

        14. Xurrutto bat, hamar urrezko siklotakoa, isentsuz bethea;

        15. Idi bat arthaldetik, eta ahari bar, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        16. Akher bat bekhatuarentzat,

        17. Eta bakezko bitimen sakrifizioko, bi idi, bortz ahari, bortz akher eta urtheko bortz bildots: hori da Nahason, Aminadaben semearen eskaintza.

        18. Bigarren egunean, Nathanael, Suarren semeak, Isakarren leinuko aitzindariak eskaini zituen

        19. Zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, eta biak irin zethabatuz betheak olioz bustirik, sakrifiziokotzat;

        20. Xurrutto bat, hamar urhezko siklotakoa, isentsuz bethea;

        21. Idi bat arthaldetik, ahari bat eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        22. Akher bat bekhatuarentzat;

        23. Eta bakezko bitimen sakrifizioko, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Nathanael, Suarren semearen eskaintza.

        24. Hirugarren egunean, Zabulonen semeen aitzindariak, Eliab Helonen semeak

        25. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifiziokotzat:

        26. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        27. Idi bat arthaldetik, ahari bat eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        28. Akher bat bekhatuarentzat;

        29. Eta bakezko bitimen sakrifizioko, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: horra Eliab, Helonen semearen eskaintza.

        30. Laugarren egunean, Errubenen semeen aitzindariak, Elisur, Sedeurren semeak

        31. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifiziokotzat;

        32. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        33. Idi bat arthaldetik, ahari bat eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        34. Akher bat bekhatuarentzat;

        35. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Elisur, Sedeurren semearen eskaintza.

        36. Bortzgarren egunean, Simeonen semeen aitzindariak, Salamiel, Surisadairen semeak

        37. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko,

        38. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        39. Idi bat arthaldetik, ahari bat eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        40. Akher bat bekhatuarentzat;

        41. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: horra zer izan zen Salamiel, Surisadairen semearen eskaintza.

        42. Seigarren egunean, Gaden semeen aitzindariak, Eliasaph, Duelen semeak

        43. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        44. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        45. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        46. Akher bat bekhatuarentzat;

        47. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: horra nolakoa izan zen Eliasaph, Duelen semearen eskaintza.

        48. Zazpigarren egunean, Efraimen semeen aitzindariak, Elisama, Amiuden semeak

        49. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        50. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        51. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        52. Akher bat bekhatuarentzat;

        53. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Elisama, Amiuden semearen eskaintza.

        54. Zortzigarren egunean, Manaseren semeen aitzindariak, Galamiel, Phadasurren semeak

        55. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        56. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        57. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        58. Akher bat bekhatuarentzat;

        59. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Galamiel, Phadasurren semearen eskaintza.

        60. Bederatzigarren egunean, Benjaminen semeen aitzindariak, Abidan, Jedeonen semeak

        61. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        62. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        63. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        64. Akher bat bekhatuarentzat;

        65. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Abidan, Jedeonen semearen eskaintza.

        66. Hamargarren egunean Danen semeen aitzindariak, Ahiezer, Amisadairen semeak

        67. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        68. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        69. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        70. Akher bat bekhatuarentzat;

        71. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Ahiezer, Amisadairen semearen eskaintza.

        72. Hamekagarren egunean, Aserren semeen aitzindariak, Phegiel, Okranen semeak

        73. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogei eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        74. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        75. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        76. Akher bat bekhatuarentzat;

        77. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Phegiel, Okranen semearen eskaintza.

        78. Hamabigarren egunean, Nefthaliren semeen aitzindariak, Ahira, Enanen semeak

        79. Eskaini zituen zilharrezko azpil bat, ehun eta hogoi eta hamar siklo phisu zituena, zilharrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar siklo zituena saindutegiko phisura, biak irin zethabatuz betheak, olioz bustirik, sakrifizioko;

        80. Urhezko xurrutto bat, hamar siklo phisu zituena, isentsuz bethea;

        81. Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots bat, holokaustetan;

        82. Akher bat bekhatuarentzat;

        83. Eta bakezko bitimatzat, bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots urthekoak: hori izan zen Ahira, Enanen semearen eskaintza.

        84. Israelgo semeen aitzindariez horiek izan ziren eskainiak aldarearen dedikazionean, aldarea kontsekratua izan zen egunean: hamabi azpil zilharrezko, hamabi untzi zilharrezko, eta hamabi xurrutto urhezkoak;

        85. Azpil bakharrak ehun eta hogoi eta hamar zilharrezko siklo zituen bezala, eta untziak hirur hogoi eta hamar siklo: erran nahi baita zilharrezko untzi guziek batean bazituztela bi mila eta laur ehun siklo, saindutegiko phisura;

        86. Hamabi urhezko xurrutto isentsuz betheak, hamarna siklo zutenak, saindutegiko phisura: erran nahi baita batean ehun eta hogoi urhezko siklo;

        87. Hamabi idi arthaldetik holokaustetako, hamabi ahari, hamabi bildots urthekoak eta beren libazioneak; hamabi akher bekhatuarentzatekoak.

        88. Bakezko bitimetako, hogoi eta lau idi, hirur hogoi ahari, hirur hogoi akher eta hirur hogoi bildots urthekoak. Horiek izan ziren eskainiak aldarearen dedikazionean, gantzutua izan zenean.

        89. Eta Moise batasuneko tabernaklean sartzen zenean, oraklearen kontsultatzera, propiziatoriotik mintzatzen zitzaioenaren boza aditzen zuen, propiziatorioa baitzen lekhukotasuneko arkharen gainean bi kerubinen artean, eta handik heldu zitzaioen Moisi mintzoa.

 

VIII. KAP.

        1. Eta Jauna huneletan mintzatu zen Moisi:

        2. Mintza zaite Aaroni eta errozu: Zazpi kriseluak ezarri dituzun ondoan, ganderailua xutik ezarria izan bedi eguerdi-aldean. Mana zazu beraz kriseluek, ipharrari buruz dagoen tokitik, begira dezaten proposizioneko ogien mahainari; ganderailuak begiratzen dioen alderdia beharko dute argitu.

        3. Eta Aaronek egin zuen, eta kriseluak anderailuaren gainean ezarri zituen, Jaunak Moisi manatu bezala.

        4. Bada, ganderailua egina zen urhe beratzez, nahiz erdiko habea, nahiz bi sahetsetarik sortzen ziren adarrak: eta Jaunak Moisi erakhutsi zioen moldearen arabera, hala egina zen ganderailua.

        5. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        6. Lebitarrak har zatzu Israelgo semeen erditik, eta hekien xahupena eginen duzu

        7. Hulatxeko moldetan: xahupeneko urez ihinztatuak izan beitez, eta beren haragiko ile guziak murritz betzate. Eta beren soinekoak xuritu dituzketen ondoan, eta xahutuak direnean,

        8. Hartuko dute idi bat arthaldeetarik, eta haren libazionea irin olioz bustia: bainan zuk bertze idi bat hartuko duzu arthaldetik bekhatuarentzat:

        9. Eta lebitarrak hurbilaraziko dituzu batasuneko tabernaklearen aitzinera, Israelgo semeen oste guzia bilarazi ondoan.

        10. Eta lebitarrak Jaunaren aitzinean izanen direnean, Israelgo semeek eskuak ezarriko dituzte hekien gainean.

        11. Eta Aaronek lebitarrak Jaunaren aitzinean eskainiko ditu Israelgo semeenganikako emaitza bat bezala, haren eginbideetan zerbitzatzeko.

        12. Lebitarrek ere eskuak idien buruen gainean ezarriko dituzte: bat imolatuko duzu bekhatuarentzat, eta bertzea holokaustetan Jaunari, hekientzat errekeipen egiteko.

        13. Gero ekharriko dituzu lebitarrak Aaronen eta bere semeen aitzinera, eta Jaunari eskainirik, kontsekratuko dituzu,

        14. Eta Israelgo semeen ganik bereziko dituzu, eneak izan ditezentzat;

        15. Eta gero batasuneko tabernaklean sarthuko dira ene zerbitzatzeko. Horrela xahutuko eta kontsekratuko dituzu eskaintzetan Jaunari: zeren emaitzetan emanak izan zaizkitan niri Israelgo semeez.

        16. Hartu ditut Israelen amaren sabela lehenik idekitzen duten guzien orde.

        17. Eneak dira ezen Israelgo semeen lehen-sortuak oro, nahiz gizonetarikakoak, nahiz abereetarikakoak. Hekiek enetzat sainduetsi ditut, lehen-sorthu guziak Egiptoko lurrean jo izan ditudan egunetik:

        18. Eta lebitarrak hartu ditut Israelgo lehen-sorthu guzien orde:

        19. Eta emaitzaz eman ditut, populuaren erditik, Aaroni eta bere semeei, Israelen orde zerbitza nezatentzat batasuneko tabernaklean, eta othoitz egin dezatentzat hekientzat, beldurrez-eta gaitza eror dadien populura, ausartatzen balitz saindutegiari hurbiltzera.

        20. Eta Moisek, Aaronek eta Israelgo semeen oste guziak lebitarren gainean egin zuten, Jaunak Moisi manatu zioena:

        21. Eta xahutuak izan ziren, eta xuritu zituzten beren soinekoak. Eta Aaronek hekien altxapena egin zuen Jaunaren aitzinean, eta othoitz egin zuen hekientzat,

        22. Xahutu ondoan, beren eginbideetara sar zitezentzat Aaronen eta bere semeen aitzinean batasuneko tabernaklean. Jaunak Moisi lebitarren gainean manatu bezala, hala egina izan zen.

        23. Jaunak erran zioen Moisi:

        24. Hori da lebitarren legea: hogoi eta bortz urthetan eta handik goiti sarthuko dira batasuneko tabernaklean zerbitzatzera.

        25. Eta beren adineko berrogoi eta hamargarren urthea bethe ondoan, zerbitzatzetik geldituko dira:

        26. Eta beren anaien laguntzeko izanen dira batasuneko tabernaklean, arthatzera emanak izan zaizkotenen zaintzeko: bainan ez dituzte eginen leheneko eginbide berak. Horrela bereziko dituzu lebitarrak zein beren zaintzetan.

 

IX. KAP.

        1. Egiptoko lurretik athera ondoko bigarren urthean, lehenbiziko hilabethean, Jauna Moisi mintzatu zen Sinaiko mortuan, erraten zioelarik:

        2. Israelgo semeek Bazkoa egin bezate bere orduan,

        3. Hilabethe huntako hamalaugarren egunean ilhuntzean, zeremonia eta manamendu guzien arabera.

        4. Eta Moisek Israelgo semeei manatu zioten Bazkoa egin zezaten.

        5. Haukiek egin zuten bere orduan, hilabethearen hamalaugarren egunean ilhuntzean, Sinaiko mendian. Israelgo semeek egin zuten Jaunak manatu guzien arabera.

        6. Bada, zenbaitek, gizon hilaz lohiturik, etzezaketen Bazkoa egun hartan egin; Moisi eta Aaroni hurbildurik,

        7. Erran zioeten: Gizon hilaz lohituak gare; zertako gibelatuak izanen gure Jaunari egitetik eskaintza bere orduan Israelgo semeekin?

        8. Moisek ihardetsi zioten: Zaudezte Jauna kontsulta dezadan zer manatuko duen zuetaz.

        9. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        10. Errozute Israelgo semeei: Zuen artekorik norbait gizon hilaz lohitu bada, edo bidaiaz urrun gertha badadi, egin beza Jaunaren Bazkoa.

        11. Bigarren hilabethean, hilabethearen hamalaugarren egunean ilhuntzean, Bazkoa jan beza airisekin eta basa letxurekin;

        12. Hartarik ez dute deusere utziko biharamun goiza arteo, eta hartako hezurrik ez dute hautsiko: begiraturen dituzte Bazkoko zeremonia guziak.

        13. Baldin norbaitek, xahu delarik, eta ez bidaian izan, eta halarik-ere Bazkoa ez badu egiten, galdua izanen da bere populuaren erditik, zeren ez dioen Jaunari sakrifizioa eskaini bere orduan: berak jasanen du bere bekhatua.

        14. Halaber zuen arthean gerthatzen badira arrotzak eta kanpotarrak, Jaunari eginen diote Bazkoa bere zeremonia eta bideen arabera, lege bera izanen da zuen artean hala arrotzarentzat nola lekhuko umearentzat.

        15. Bada, tabernaklea xutik jarria izan zen egunean, hedoi batek estali zuen hura. Bainan arratsetik goizeraino su bat iduri zagoen olharen gainean.

        16. Hola egiten zen hutsarterik gabe. Egunaz hedoiak estatrzen zuen hura, eta gabaz sua bezalako batek.

        17. Eta tabernaklea estaltzen zuen hedoia bazohanean, orduan Israelgo semeak bideari lotzen ziren: eta non-ere gelditzen baitzen hedoia, han kanpatzen ziren.

        18. Jaunaren manamendura, bideari lotzen ziren, eta haren manamendura, tabernaklea xutik ematen zuten. Hedoia tabernaklearen gainean gelditua zagoen egun guziz, lekhu berean bazauden.

        19. Eta gerthatzen bazen ephe luzea ematen zuela haren gainean, Israelgo semeak bazauden Jaunari begira, eta etziren abiatzen,

        20. Hedoia tabernaklearen gainean zagoeno. Jaunaren manamendura hedatzen zituzten kanpak, eta haren manamendura jausten zituzten.

        21. Baldin hedoia arratsetik goizeraino balin bazagoen, eta argitzean berehala uzten bazuen tabernaklea, abiatzen ziren: eta egun baten eta gau baten buruan goaten bazen, biltzen zituzten kanpak.

        22. Bainan bi egun, edo hilabethe bat, edo ephe luzeagoz egoten bazen tabernaklearen gainean, Israelgo semeak toki berean zauden, eta etziren abiatzen: ordean hura goan bezain sarri, kanpak altxatzen zituzten.

        23. Jaunaren hitzaren gainean landatzen zituzten kanpak, eta haren hitzaren gainean abiatzen ziren bideari: eta Jaunari begira egoten ziren, harek Moisen arartekoz eman manamenduaren arabera.

 

X. KAP.

        1. Eta Jauna huneletan Moisi mintzatu zen:

        2. Zilhar beratzez zuretzat egizkitzu bi turuta, zeinetaz deithuko ahal izanen baituzu ostea, kanpak altxatzekoak izanen direnean.

        3. Eta turutak jotzen dituzunean, oste guzia zu gana bilduko da batasuneko tabernaklearen aitzinera.

        4. Baldin behin jotzen baduzu, Israelgo populuaren aitzindariak eta buruzagiak ethorriko dira zu gana.

        5. Bainan turutak luzezago eta jazarteka durrundatzen badu, iguzki-haize aldean direnek altxatuko dituzte kanpak lehenik.

        6. Turutaren bigarren haitean eta molde bereko durrundaldian, eguerdi-aldean direnek altxatuko dituzte kanpak, eta gainerakoek molde berean egunen dute, turutek abiaraztekotzat joko dutenean.

        7. Bainan populu guziak bildu beharko duenean, turutek astiki joko dute, eta ez jazarteka.

        8. Bada, Aaronen seme aphezek joko dituzte turutak: eta lege hunek bethi iraunen du zuen ondokoetan.

        9. Zuen lurretik gerlara atheratzen bazarete gudukatzen zaituzten etsaien kontra, durrundatuz joko ditutzue turutak; eta zuetako orhoitzapena zuen Jainko Jaunaren aitzinean izanen da, etsaien eskuetarik iraiz zetzatentzat.

        10. Barazkari bat duzuenean, besta egunetan, eta hilabethe hasteetan, turutak joko ditutzue holokausten eta bakezko bitimen gainera, zuen Jainkoaren orhoitzapenetan izan ditezentzat. Ni naiz zuen Jainko Jauna.

        11. Bigarren urthean, bigarren hilabethean, hilabethearen hogoigarren egunean, hedoia goratu zen batasuneko tabernaklearen gainetik;

        12. Eta Israelgo semeak beren andanetan goan ziren Sinaiko mortutik, eta hedoia berriz Pharango eremuan baratu zen.

        13. Eta Jaunak Moisen arartekoz eman manamenduaren arabera, lehenbizikorik higitu zituzten kanpak

        14. Judaren semeek, beren andanetan: Nahason, Aminadaben semea zen hekien aitzindaria.

        15. Isakarren semeen leinuan, Nathanael, Suarren semea zen aitzindari.

        16. Zabulonen leinuan, Eliab, Helonen semea zen aitzindari.

        17. Eta tabernaklea jautsia izan zen, eta hura soinean ilkhi ziren Jersonen eta Merariren semeak.

        18. Eta Errubenen semeak bideari eman ziren beren andana eta lerrotan. Helisur, Sedeurren semea zen hekien aitzindaria.

        19. Salamiel, Surisadairen semea zen aitzindari Simeonen semeen leinuan.

        20. Eliasaph, Duelen semea zen aitzindari Gaden leinuan.

        21. Eta Kaatharrak bideari eman zi-ren saindutegia soinean. Tabernaklea eramana zen xutik ezartzeko tokira heldu arteo.

        22. Efraimen semeek ere kanpak higitu zituzten beren andanetan: Elisama, Amiuden semea zen hekien armadako aitzindari.

        23. Galamiel, Phadasurren semea zen Manaseren semeen leinuko aitzindari.

        24. Abidan, Jedeonen semea zen Benjaminen leinuko aitzindari.

        25. Kanpetarik azkenik goan zirenak, ziren Danen semeak beren andanetan: Ahiezer, Amisadairen semea zen hekien armadako aitzindari.

        26. Phegiel, Okranen semea zen Aserren semeen leinuko aitzindari.

        27. Nefthaliren semeen leinuan, Ahira, Enanen semea zen aitzindari.

        28. Horra nola ziren Israelgo semeen kanpatzeak eta abiatzeak beren andanetan ilkhitzen zirenean.

        29. Eta Moisek erran zioen bere koinatari, Hobab, Erraguel Madiantarraren semeari: Bagoazi Jaunak guri eman gogo darokun lekhura: zato gurekin, ongi egin dezazuguntzat, ezen Jaunak ontasun agindu dio Israeli.

        30. Hunek ihardetsi zioen: Ez naiz zurekin goanen, bainan itzuliko naiz sorthu naizen ene lurrera.

        31. Moisek erran zioen: Ez gaitzatzula utz, ezen zuk badakizkitzu zer tokitan mortua gaindi gure kanpak behar ditugun phausatu, eta gure bidari izanen zare.

        32. Eta gurekin ethorri ondoan, emanen darotzugu Jaunak guri ematera dohakigun ontasunetarik hoberena den guzia.

        33. Abiatu ziren beraz Jainkoaren menditik hirur egunen bidean, eta Jaunarekilako batasuneko arkha goaten zen begien aitzinean, hirur egun hekietan kanpa-lekhuak bereziz.

        34. Jaunaren hedoi bat ere hekien gainean egoten zen egunaz, bidean zihoazenean.

        35. Eta arkha goratzen zutenean, Moisek erraten zuen: Jaiki zaite, Jauna; haizatuak izan beitez zure etsaiak, eta higuin zaituztenek ihes egin bezate zure begithartetik.

        36. Eta arkha phausatzen zutenean, erraten zuen: Jauna, itzul zaite Israelgo armadako ostera.

 

XI. KAP.

        1. Bizkitartean Jaunaren kontra atheratu zen populutik erasia bat, nekheaz arranguratzen zirenena iduri. Jaunak hori entzunik, hasarretu zen. Jaunaren su bat biztu zen hekien artean, eta iretsi zuen kanpen azken burua.

        2. Eta populuak Moisi oihu eginik, Moisek Jaunari othoitz egin zuen, eta iraungi zen sua.

        3. Eta toki hura deithu zuen: Errelekhu, zeren han biztu zen hekien kontra Jaunaren sua.

        4. Gero jende nahas-mahas bat, Egiptotik hekiekin igan zena, gutiziaz hurrandu zen, jarririk ematen zela nigarrari, Israelgo semeetarik ere orobat haren gana bildurik, eta erran zuen: Guri nork emanen daroku haragia jatera?

        5. Orhoit gure Egipton urrurik jaten gintuen arrainez: gogora heldu zaizku hango konkonbreak, meloinak, phorruak, tipulak, baratxuriak.

        6. Agor da gure barnea; gure begiek manaz bertzerik ez dute ikhusten.

        7. Bada, manak iduri zuen koriandra eta bdelioaren kara zuen:

        8. Eta populua goaten zen inguruetara, eta hartarik bildurik, iharan ehaiten zuen edo xurruan ehehatzen, eta eltzean egosirik, hartarik egiten zituen ophiltto batzu, ahoan ogi olioztatua iduri zutenak.

        9. Gabaz ihintza kanpen gainera erortzen zenean, mana ere jausten zen orobat.

        10. Moisek beraz populua entzun zuen nigarrez familiaka, zein bere olhako athean. Jaunaren hasarrea borthizki jauzi zen: bainan Moisi ere gauza ezin jasana iduritu zitzaioen.

        11. Eta erran zioen Jaunari: Zertako eman diozu atsekabe zure muthilari? zertako ez dut zure aitzinean grazia aurkhitzen? eta zertako ene gainera eman duzu populu hunen guziaren karga?

        12. Ala eneganikakoa othe da oste hau guzia, ala ni naiz hunen aita, niri erratekotzat: Zure galtzarrean ekharzkitzu unhideak haurttoa ekhartzen ohi duen bezala, eta eraman zatzu zinekin horien aitei agindu diotedan lurrera?

        13. Nondik izanen dut horrenbertzeko osteari emateko haragi? Nigarrez daude ene kontra, diotelarik: Iguzu haragia jatera.

        14. Bakharrik ezin egar dezaket populu hau guzia, karga dorpheegia delakotz enetzat.

        15. Bertzela iduritzen bazaitzu zuri, othoizten zaitut hilaraz nezazun, eta grazia aurkhi dezadan zure begietan, leher ez nadientzat hanbateko gaitzenpean.

        16. Eta Jaunak erran zioen Moisi: Bilarazkidatzu hirur hogoi eta hamar gizon Israelgo zaharretarik, dakizkitzunak direla populuko zaharrak eta burukoak: erakhar zatzu batasuneko tabernakle-sartzera, eta han geldiaraz zatzu zurekin.

        17. Eta jautsiko naiz eta mintzatuko natzaitzu: eta hartuko dut zure baithan den izpiritutik, eta hekiei emanen diotet, zurekin batean jasan dezaten populuaren karga, eta ez dadien guzia zure gainean izan.

        18. Populuari ere erranen diozu: Xahu zatzue zuen buruak, bihar janen duzue haragia. Ezen nik aditu zaituztet erraten: Nork emanen darozkigu haragizko jakiak? ongi ginen Egipton. Jaunak emanen darotzue haragia eta janen duzue,

        19. Ez egun batez, edo biez, ez bortzez, ez hamarrez, ez-etare hogoiez;

        20. Bainan hilabethe oso batez, athera dakizuen arteo sudur-mizpiretarik, eta goiti bihur dakizuen arteo, zeren arbuiatu duzuen Jauna, zuen artean dena, eta nigarrez egon zareten haren aitzinean, ziniotelarik: Zertako ilkhi gare Egiptotik?

        21. Eta Moisek erran zioen: Sei ehun mila oinezko badira populu huntan; eta diozu: Hilabethe oso batez emanen diotet haragia jatera.

        22. Ardien eta idien ostea hil beharko othe da, jakirik aski izateko? ala itsasoko arrain guziak batera bilduak izanen othe dira horien asetzeko?

        23. Jaunak ihardetsi zioen: Indargabea othe da Jaunaren eskua? Orai berean ikhusiko duzu heia ene solasa obratuko den.

        24. Moise ethorri zen beraz eta populuari khondatu ziozkan Jaunaren solasak, biltzen zituelarik hirur hogoi eta hamar gizon Israelgo zaharretarik, eta ezarri zituen tabernaklearen ondoan.

        25. Eta Jauna hedoi batean jautsi zen, eta Moisi mintzatu zitzaioen, harmen zuelarik haren baithan zen izpiritutik eta ematen ziotelarik hirur hogoi eta hamar gizonei. Eta izpiritua hekien baithan baratu zenetik, profetisatu zuten, eta handik aitzina etziren gelditu.

        26. Bada, bi gizon, bata Eldad deitzen zena, eta bertzea Medad, kanpetan gelditu ziren; izpiritua hekien gainean baratu zen: ezen hekiek ere bereziak izanak ziren, bainan etziren atheratu tabernaklera.

        27. Eta kanpetan profetisatzen zutelarik, muthil gazte batek laster egin zuen, eta berria ekharri zioen Moisi, erraten zioelarik: Eldadek eta Medadek profetisatzen dute kanpetan.

        28. Ordu berean Josue, Nunen semeak, Moisen zerbitzari, askoren artetik hautatuak, erran zioen: Moise, ene jauna, debeka zatzu.

        29. Bainan Moisek ihardetsi zioen: Ni gatik zertako zare bekhaizten? oxala norbaitek eman baleza populu guziak profetisa dezan, eta Jaunak eman balezo bere izpiritua!

        30. Gero Moise bihurtu zen kanpetara, eta Israelgo zaharrak ere bai.

        31. Orduan haize bat atheratu zen Jauna ganik; kallak itsasoz hainditik harturik ekharri zituen eta erorrarazi kanpetara eta kanpen inguru guzira, egun batez egin daitekeen bidean, eta lurretik bi beso goretan zabiltzan airean hegaldaka.

        32. Populuak beraz jaikirik, egun guzian, gabaz, eta biharamuneko egunean kallak bildu zituen, gutienik zuenak hamar koro: eta idorrarazi zituzten kanpen ingurutan.

        33. Haragiak hortzetan zituzten oraino, eta jaki mota hori etzuten akhitua, eta huna non Jaunaren hasarredura jauzi zen populuaren kontra, eta non jo zuen gaitz handi batez.

        34. Eta toki hura deithua izan zen Zalekeriako ehortz-lekhu: ezen han ehortzia izan zen lehietan sarthu zen populua. Eta Zalekeriako ehortz-lekhutik atherarik, Haserothera ethorri ziren eta han baratu.

 

XII. KAP.

        1. Eta Maria eta Aaron mintzatu ziren Moisen kontra haren emaztea Ethiopiarra zelakotz.

        2. Eta erran zuten: Jauna ez othe da Moisez baizik mintzatu? ez othe da guri ere orobat mintzatu? Jaunak hori entzunik,

        3. (Ezen Moise zen lurraren gainean dauden gizon guzietarik eztiena,)

        4. Berehala mintzatu zen Moisi, Aaroni eta Mariari: Entzun zatzue ene solasak: Zoazte hirurak bakharrik batasuneko tabernaklera. Eta goan zirenean,

        5. Jauna lanhozko habean jautsi zen, eta tabernakle-sartzean gelditurik, deithu zituen Aaron eta Maria. Hurbildu zirenean,

        6. Erran zioeten: Norbait zuen artean Jaunaren profeta denik balin bada, agerkuntza batean ethorriko natzaio, edo ametsetan mintzatuko.

        7. Bainan ez da halakoa ene zerbitzari Moise, zeina ene etxe guzian baita guziz fidela:

        8. Ezen ahotik ahora mintzo natzaio; eta Jauna garbiki ikhusten du, eta ez alegiaka eta itxurapenka. Nolaz beraz etzaizte beldur izan Moise ene zerbitzariaren gutiesteko?

        9. Eta hekien kontra samurturik, goan zen.

        10. Tabernaklearen gainean zen hedoia ere itzuli zen: eta hara non Maria agertu zen legenez zuritua elhurra iduri. Aaronek begiratu zioenean, eta legenez estalia ikhusi zuenean,

        11. Moisi erran zioen: Othoi, ene jauna, etzazula gure gainean ezar zoroki egin dugun bekhatu hau.

        12. Zure arreba ez bedi bilhaka hil bat bezala, eta amaren sabeletik arthikitzen den hilori bat bezala: horra jadanik legenak non jan dioen bere haragien erdia.

        13. Eta Moisek Jaunari oihuz egin zioen: Jainkoa, hau othoi senda zazu.

        14. Jaunak ihardetsi zioen: Baldin bere aitak begithartera thu egin izan balio, ez othe zukeen zazpi egunez bederen ahalkez urthua egun beharko? Zazpi egunez kanpetarik aldaratua izan bedi, eta bihurraraziko da gero.

        15. Hartarakotz Maria kanpetarik khendua izan zen zazpi egunentzat: eta populua etzen lekhu hartarik higitu Maria bihurtu arteo.

 

XIII. KAP.

        1. Eta populua goan zen Haserothetik, eta Pharango mortuan jarri zituen kanpak.

        2. Eta han Jauna huneletan mintzatu zen Moisi:

        3. Israelgo semeei ematera nihoakoten Kanaango lurraren ikhuskatzera igor zatzu gizonak, leinu bakhotxeko aitzindarietarik bakhotxa.

        4. Moisek egin zuen Jaunak manatua, Pharango mortutik igorriz lehenbiziko aitzindariak, zeinen izenak hautxek baitira:

        5. Errubenen leinutik, Samua, Zekurren semea;

        6. Simeonen leinutik, Saphat, Huriren semea;

        7. Judaren leinutik, Kaleb, Jephonen semea;

        8. Isakarren leinutik, Igal, Josepen semea;

        9. Efraimen leinutik, Ose, Nunen semea;

        10. Benjaminen leinutik, Phalti, Erraphuren semea;

        11. Zabulonen leinutik, Jediel, Sodiren semea;

        12. Josepen leinutik, Manaseren aldetik, Gadi, Sufiren semea;

        13. Danen leinutik, Amiel, Jemaliren semea;

        14. Aserren leinutik, Esthur, Mikaelen semea;

        15. Nefthaliren leinutik, Nahabi, Bapsiren semea;

        16. Gaden leinutik, Guel, Makiren semea.

        17. Horiek dira Moisek lekhu ikhustera igorri zituen gizonen izenak: eta Ofe, Nunen semea deithu zuen Josue.

        18. Moisek igorri zituen beraz Kanaango lurra begiz hartzera, eta erran zioeten: Hegoaldeko lurretarik igan zaitezte; eta mendietara heldu zaretekeenean,

        19. Begizta zazue lurra, zerika den; zer populu dagoen han, ala den hazkarra, ala erphila; ostea ttipia den, ala handia;

        20. Lurra bera, ona, ala txarra den; nolako hiriak diren, harrasiz inguratuak, ala harrasirik gabeak;

        21. Lurra gizena, ala agorra den, oihantsua, ala zuhaitzik gabea. Emazue bihotzez, eta ekharzkigutzue lurreko fruituetarik. Bada, hura zen mahats berrien jateko muga.

        22. Eta igan zirenean, lurra begiztatu zuten Sineko mortutik Errohoberaino, Ematheko sartzeraino.

        23. Eta hegoaldera igan ziren eta ethorri Hebronera, han egoten baitziren Enaken semeak, Akiman, Sisai eta Tholmai; ezen Hebron, Tanis, Egiptoko hiria baino zazpi urthe lehenago egina zen.

        24. Eta goanik Mahats-mulkhoko errekaraino, aihen bat moztu zuten bere mulkhoarekin, eta bi gizonek haga batean eraman zuten. Hartu zituzten orobat toki hartako mingranetarik eta pikoetarik:

        25. Lekhu hura deithua izan zen Neheleskol, erran nahi da Mahats-mulkhoko erreka, Israelgo semeek handik ekharri zutelakotz mahats-mulkhoa.

        26. Eta lur ikhusliarrak, inguru guzia eginik, bihurtu ziren berrogoi egunen buruan.

        27. Ethorri ziren Moisen, Aaronen eta Israelgo semeetako baldarna guzia gana, Pharango mortura, zeina Kades-aldean baita. Eta mintzaturik hekiei eta oste guziari, erakhutsi ziozkaten lurreko fruituak:

        28. Eta solas haukiek khondatu zituzten: Izatu gare zuek igorri lurrean, zeinari egiazki baitario esnea eta eztia, fruitu haukietarik ezagut daitekeen bezala;

        29. Bainan jende guziz hazkarrak ditu, eta hiriak handiak eta harrasiz inguratuak. Enaken odola ikhusi dugu han.

        30. Amalek egoten da hegoaldean; Hetearra, Jebusearra eta Amorhearra mendietan; eta Kananearra dago itsas-hegian eta Jordanearen bazterretan.

        31. Bizkitartean Kalebek, jabaltzeko populuak Moisen kontra abiatzen zuen erasia, erran zuen: Goazen, jabe gaitezen lur hartaz, ezen hartaz nausi gaitezke.

        32. Bainan harekin izatu ziren bertzeek erraten zuten: Nihondik ez gure populu hari atheratzeko gai, ezen gu baino hazkarrago da.

        33. Eta Israelgo semeen baithan haritu ziren begiztatu zuten lurraren kontra, ziotelarik: Guk ikhuskatu dugun lurrak iresten ditu bere egoiliarrak; ikhusi dugun populua irazki larrikoa da.

        34. Han ikhusi ditugu munstro batzu Enaken semeetarik digante odolekoak: hekien aldean xartalak iduri ginduen.

 

XIV. KAP.

        1. Oste guzia beraz oihuka eta nigarrez egon zen gau hura:

        2. Eta Israelgo seme guziak Moisen eta Aaronen kontra erasian haritu ziren, ziotelarik:

        3. Oxala Egipton hil izan baginade! oxala mortu zabal huntan xahu bagintezi, Jaunak gu ez eramateko lur hartara, beldurrez-eta ezpataren azpian eror gaitezen, eta gure emazteak eta haurrak gathibu eramanak izan ditezen! Ez othe dugu hobe Egiptora bihurtzea?

        4. Eta batak bertzeari erran zuten: Aitzindari bat ezar dezagun gure buruko, eta Egiptora bihur gaitezen.

        5. Hori aditurik, Moise eta Aaron lurrerat ahuspez erori ziren Israelgo semeen oste guziaren aitzinean.

        6. Bainan Josue, Nunen semeak, eta Kaleb, Jephonen semeak, zeinek berek ere begiz ikhusi baitzuten Kanaango lurra, phorrokatu zituzten beren soinekoak,

        7. Eta Israelgo semeen oste guziari erran zioten: Guk inguratu dugun lurra hainitz ona da.

        8. Eta Jauna alde badugu, hartan sarraraziko gaitu, eta emanen daroku esnea eta eztia darioen lurra.

        9. Berautzue bihurriarena egitetik Jaunaren kontra, eta ez izan lur hartako populuaren lotsarik, ezen nola ogia, hala irets detzazkeguke: ezen geriza guzia gibelatu da hekien ganik: gurekin da Jauna, beldurrik ez izan.

        10. Bainan nola oste guzia izkolaka baitzagoen, eta harrika nahi baitzituen hekiek xahutu, Jaunaren gloria batasuneko tabernaklearen gainean agertu zen Israelgo seme guziei.

        11. Eta Jaunak Moisi erran zioen: Noiz arteo populu hau gaizki mintzatuko da nitaz? Noiz arteo ez nau sinhetsiko, horien aitzinean egin izan ditudan sendagaila guzien ondoan?

        12. Izurritez joko ditut beraz, xahutuko ditut; eta zu, ezarriko zaitut populu handi eta hau baino hazkarrago baten buruzagi.

        13. Eta Moisek erran zioen Jaunari: Nahi othe zinduke Egiptoarrek, zeinen erditik atheratu baituzu populu hau,

        14. Eta lur hortako egoiliarrek, zeinek aditu baitute, oi Jauna, populu hunen erdian zarela, bekhoz bekho agertzen zarela, zure hedoiak gerizatzen duela, hedoi habean haukien aitzinean goaten zarela egunaz, eta suzko habean gabaz,

        15. Ikhus dezaten hunelako ostea gizon bakhar bat bezala hil duzula, eta erran dezaten:

        16. Etzezazkeen sarraraz zinekin agindu zioten lurrean: hargatik hil ditu mortuan.

        17. Goretsia izan bedi beraz Jaunaren indarra zinekin erran izan duzun bezala:

        18. Jauna jasankor eta urrikalpen handitakoa da, ezeztatzen ditu tzarkeriak eta gaixtakeriak, hobendunik ez du batere uzten gaztigu gabe, aiten bekhatuak hirugarren eta laugarren belhauneraino bilhatzen ditu.

        19. Barkha zazu, othoi, populu hunen bekhatua, zure urrikalpenaren handitasunaren arabera, begithartetsu izan zitzaioen bezala Egiptotik athera denetik eta hunat arteo.

        20. Eta Jaunak ihardetsi zioen: Barkhatu diot zure galdearen arabera.

        21. Bizi naiz ni: eta lurra oro bethea izanen da Jaunaren gloriaz.

        22. Bizkitartean ene ospea eta egin ditudan sendagailak Egipton eta mortuan, ikhusi dituzten gizon guziek, eta halarik-ere hamar alditaraino frogetara behartu nautenek, eta ene bozari behatu ez direnek

        23. Ikhusiren ez dute nik zinekin hekien aitei agindu lurra, eta niri irain egin darotedanetarik bakhar batek ere ez du haren gainean begia ezarriko.

        24. Kaleb ene zerbitzaria, zeina bertze izpiritu batez bethea jarraiki baita niri, sarraraziko dut inguratu duen lurrean, eta hartaz gozatuko da harenganikako ondoregoa.

        25. Amalektarrak eta Kananearrak baitaude haranetan, bihar kanpak higituko ditutzue, eta mortura bihurtuko zare itsaso Gorriko bideaz.

        26. Eta Moisi eta Aaroni Jauna mintzatu zen huneletan:

        27. Noiz arteo ene kontra erasian egonen da oste guziz gaixto hori? Aditu ditut Israelgo semeen arrangurak.

        28. Errozute beraz: Bizi naiz, dio Jaunak: nola-ere mintzatu baitzarete, aditzen zaituztedalarik, hala eginen darotzuet.

        29. Zuen gorphutzak mortu hortan hilik geldituko dira. Hogoi urthetako eta goitiko khondatuak izan zarezten guziak, eta ene kontra erasian haritu zaretenak

        30. Etzarete, Kaleb Jephonen semeaz, eta Josue Nunen semeaz landan, sarthuko lur hortan, zeinaren gainean altxatu bainuen ene eskua horko egoiliar eginen zintuztedala.

        31. Bainan zuen haur xumeak, zeinen gatik erran baituzue etsaiaren puska izan zirela; sarraraziko ditut ikhus dezatentzat desgogaran hartu duzuen lur hori.

        32. Zuen gorphutzak eremuan hilik hedatuko dira.

        33. Zuen semeak berrogoi urthez mortuan ibildaun izanen dira eta zuen bekhatua jasanen dute, beren aiten gorphutzak mortuan suntsitu arteo,

        34. Lur horri begira egon zareten berrogoi egunetako nonbrearen arabera; urthea egunekotzat emanen da. Eta berrogoi urthez egarriko ditutzue zuen gaixtakeriak, eta jakinen duzue nolakoa den ene asperkundea.

        35. Zeren, nola erran hala eginen diot ene kontra jaiki den oste guziz gaixto horri guziari: mortu hortan urthuko eta hilen da.

        36. Beraz, Moisek lur begiztatzera igorri zituen guziak, eta gibelerat itzuli zirenean, oste guzia haren kontra erasietan ezarri zutenak, lurra baiatuz, tzarra zelakoan,

        37. Joak izan ziren eta hil ziren Jaunaren aitzinean.

        38. Eta lurraren begiztatzen izatu ziren orotarik, Josue, Nunen semea, eta Kaleb, Jephonen semea, bizirik gelditu ziren.

        39. Eta solas horiek oro Moisek Israelgo seme guziei ekharri ziozkaten, eta populua deithore handitan egon zen.

        40. Eta hara biharamunean goizean-goizik jaikirik mendi bizkarrera igan zirela, eta erran zuten: Jaunak erran lekhura igaitera gaude, ezen bekhatu egin dugu.

        41. Moisek erran zioeten: Zertako zoazte Jaunaren hitzaren gainetik, ez baitzaitzue ontsa atherako?

        42. Utzazue igaiteko asmua, ezen Jauna ez da zuekin; berautzue eror zuen etsaien aitzinean.

        43. Aitzinean dituzue Amalektarrak eta Kananearrak; hekien ezpataren azpira eroriko zarete, duzuelakotz onhetsi nahi izan Jaunari, eta Jauna ez da zuekin izanen.

        44. Bainan hekiek itsutuak ziren eta igan ziren mendi gainera. Bainan Jaunaren lekhukotasuneko arkha eta Moise etziren kanpetarik ilkhi.

        45. Mendian zauden Amalektarrak eta Kananearrak jautsi ziren; eta Israeldarrak jotzen eta puskatzen zituztelarik, jarraiki zitzaizkoten Hormaraino.

 

XV. KAP.

        1. Eta Jauna huneletan mintzatu zitzaioen Moisi:

        2. Israelgo semeei mintza zaite eta errozute: Egon behar zareten eta nik emanen darotzuetan lurrean sarthuak izanen zaretenean,

        3. Eta Jaunari holokausta edo bitima eskainiko diozuenean, botuen bethetzeko, edo zuen oldez emaitzak eskaintzean, edo zuen besta-buruetan gozotasuneko urrina Jaunari erretzean, idietarik edo bertzela ardietarik,

        4. Edozeinek imola dezan bitima, eskainiko du, irin zethatuzko sakrifizioa, ephiaren hamargarren bat, bustirik olioz, zeina izanen baita hin laurdeneko neurriaren bethe;

        5. Eta arnotik, libazioneen egiteko, neurri bera emanen du nahiz holokaustarentzat, nahiz bitimarentzat. Bildots bakhotxarentzat

        6. Eta aharientzat irinaren sakrifizioa izanen da bi hamargarrenatekoa, hinaren heren bat olioz bustirik;

        7. Eta Jaunari gozotasuneko urrinetan libazioneko arnoa eskainiko du neurri beraren herena.

        8. Bainan idietarik eginen duzunean holokausta edo bitima, botu bethetzeko edo bakezko bitimatzat,

        9. Idi bederaka emanen dituzu hirur hamargarren irin zethabatu, olioz bustirik, zeina izan beharko baita hinaren neurriaren erdia.

        10. Eta libazione egiteko arnoa neurri berekoa izanen da, Jaunari usain gozoeneko eskaintzetan.

        11. Hola eginen duzu

        12. Idi, ahari, bildots eta pittika bederaka.

        13. Nahiz lekhuko umeek, nahiz arrotzek

        14. Zeremonia beretan eskainiko dituzte sakrifizioak.

        15. Manamendu bakhar bat eta lege bat baizik ez da izanen nola zuentzat hala bertze tokitarik ethorrientzat.

        16. Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        17. Mintza zaite Israelgo semeei, eta errozute:

        18. Emanen daiotzuetan lurrera ethorriak izanen zaretenean,

        19. Eta toki hartako ogitik jan dukezuenean, Jaunari bereziko diozkatzue pikainak

        20. Zuen jatekoetarik, larrainetik pikainak berezten dituzuen bezala,

        21. Orobat Jaunari pikainak emanen diozkatzue zuen orheetarik ere.

        22. Jakin gabez zerbait utzi baduzue Jaunak Moisi erran horietarik,

        23. Eta zuei haren arartekoz gaztiatu darotzuenetarik, manamendu ematen hasi zaitzuen egunetik eta geroztik,

        24. Eta egitea ahantzi bazaio osteari, arthaldetik aratxe bat eskainiko du holokaustatzat usain guziz onetan Jaunari, eta haren sakrifizioa eta libazioneak, zeremoniek galdegiten duten bezala, eta akher bat bekhatuarentzat.

        25. Eta aphezak othoitz eginen du Israelgo semeen baldarna guziarentzat, eta barkhatua izanen zaiote, zeren ez duten berariaz egin bekhatu: eta halere berentzat, beren bekhatuarentzat eta ahanztearentzat eskainiko dute isentsua:

        26. Eta barkhatua izanen zaiote Israelgo semeen populu guziari, eta hekien artean dabiltzan arrotzei, zeren populu guziaren hutsa den ustekabezkoa.

        27. Norbaitek bakharrik jakin gabean bekhatu egin badu, urtheko ahuntz bat eskainiko du bere bekhatuarentzat:

        28. Eta aphezak harentzat othoitz eginen du, ez-jakinez bekhatu egin duelakotz Jaunaren aitzinean: eta barkhamendua ardietsiko dio, eta barkhatua izanen zaio.

        29. Nahiz lekhuko umeentzat, nahiz arrotzentzat lege bat izanen da ustekabetan bekhatu egiten duten guzientzat.

        30. Bainan zeinak-ere hanpuruskeriaz zerbait bekhatu egin baituke, izan dadien herrikoa edo arrotza (zeren Jaunari bihurtu zaioen), galduko da bere populutik.

        31. Ezen Jaunaren hitza erdeinatu du, eta alfertu du haren manamendua: hargatik galduko da eta jasanen du bere gaixtakeria.

        32. Bada, gerthatu zen, Israelgo semeak mortuan zirelarik, gizon bat egur biltzen atzeman zutela larunbatean.

        33. Erakharri zioeten Moisi, Aaroni eta baldarna guziari.

        34. Haukiek preso ezarri zuten, ez-jakinez zer egin behar zen hartaz.

        35. Eta Jaunak Moisi erran zioen: Heriotzez hila izan bedi gizon hori; kanpen haindian oste guziak harrika kali beza.

        36. Eta kanpetarik atheraturik, harrika lehertu zuten, eta hila izan zen Jaunak manatu bezala.

        37. Halaber Jaunak erran zioen Moisi:

        38. Mintza zaite Israelgo semeei eta errozute, litsak egin detzatela beren kapen izkinetan, xingola gorrimoreak ezarriz hekietan,

        39. Hekiek ikhustearekin, orhoit ditezentzat Jaunaren manamendu guziez, eta jarraik ez ditezentzat beren gogoeta eta begiei, zeinak gauza hainitzetan lohitzen baitira;

        40. Bainan edergailu hekiek gehiago orhoitaraz ditzaten Jaunaren manamenduez, eta saindu izan ditezen bere Jainkoaren aitzinean.

        41. Ni naiz zuen Jainko Jauna, Egiptoko lurretik atheratu zaituztedana, zuen Jainkoa izan nadientzat.

 

XVI. KAP.

        1. Hara bada non Kore Isaarren semea, Kaathen semea, Lebiren semea, eta Dathan eta Abiron, Eliaben semeak, halaber Hon, Phelethen semea, Errubenen semeetarik,

        2. Jaiki ziren Moisen kontra, eta hekiekin Israelgo semeetarik bertze berrehun eta berrogoi eta hamar gizon sinagogako handietarik, eta zeinak batzarreko egunetan beren izenez deitzen baitziren.

        3. Eta Moisi eta Aaroni buruz jarri zirenean erran zioeten: Aski izan bekizue, zeren den saindu oste guzia, eta hekiekin baita Jauna. Zertako altxatzen zarete Jaunaren populuaren gainera?

        4. Hori aditurik, Moise erori zen ahuspez lurrera:

        5. Eta erran zioeten Koreri eta oste guziari: Bihar goizean Jaunak ezagutaraziko du zein diren harenak, eta sainduak bere gana bilduko ditu: eta hautatu ditukeenak hurbilduko zaizko hari.

        6. Hau egizue beraz: bakhotxak bere isentsuntzia har beza, zuk, Kore, eta zurekilako guziek:

        7. Eta bihar sua harturik, usain onak gainera ematzue Jaunaren aitzinean: eta zeina izanen baita hautatua, hura bera daiteke saindu. Lebiren semeak, gora hari zarete.

        8. Eta berriz Koreri erran zioen: Adi zazue, Lebiren semeak:

        9. Guti othe zaitzue Israelgo Jainkoak zuek populu guzitik berezi izatea, eta berari batu izatea bere tabernakleko eginbideetan zerbitzatzeko, populuaren bilkhuaren aitzinean egoteko, eta Jaunaren zerbitzua egiteko?

        10. Hortako bere gana hurbilarazi othe zaituzte, zu, eta Lebiren seme anaia guziak, apheztasuna ere eskuperatzekotzat,

        11. Eta zure bilduma guzia jar dadientzat Jaunaren kontra? Zer da ezen Aaron, horren kontra eraunts dezazuentzat?

        12. Moisek igorri zuen beraz Eliaben semeen, Dathanen eta Abironen deitzera. Haukiek ihardetsi zuten: Ez gare ethorriko.

        13. Guti othe zaitzu gu ilkhiarazi izatea esnea eta eztia zarioen lur batetik, hil gaitzatzun mortu batean, eta oraino gure jaun egin nahi baitzare?

        14. Sarrarazi gaituzu naski esnea eta eztia zurrustan dohazen lurrean, eta eman darozkigutzu naski landak eta mahastiak gozatzera? ala nahi darozkigutzu begiak athera? Ez gare heldu.

        15. Moisek, borthizki samurturik, erran zioen Jaunari: Ez bekiozute begira horien sakrifizioei: zuk badakizu egundaino ez dudala horien eskutik astokume bat ere hartu, eta horietarik bakhar bati ez diotala eman atsekabe.

        16. Eta erran zioen Koreri: Biharko egunean xutik eman zaizte Jaunaren aitzinean, zu eta zure bilduma guzia alde batetik, eta Aaron bertzetik berezki.

        17. Har zatzue bakhotxak zuen isentsuntziak, eta isentsua hekietan ezar zazue, Jaunari eskaintzen diozuela berrehun eta berrogoi eta hamar isentsuntzi: Aaronek ere iduk beza bere isentsuntzia.

        18. Hori egin zutenean, Moisen eta Aaronen aitzinean,

        19. Eta populu guzia bilarazi zuten ondoan hekien parrera tabernakle-sartzera, Jaunaren gloria orori agertu zen.

        20. Eta Jauna mintzaturik Moisi eta Aaroni, erran zioten:

        21. Bazter zaitezte bilkhu horren erditik, guziak xahu detzadan orai berean.

        22. Moise eta Aaron ahuspez erori ziren, eta erran zuten: Haragi guziko izpirituen Jainko guziz hazkarra, batek bekhatu eginik, guziei jazarriko othe diote zure hasarreak?

        23. Eta Jaunak erran zioen Moisi:

        24. Mana zozu populu guziari bazter dadien Koreren, Dathanen eta Abironen olhetarik.

        25. Eta Moise xutitu zen eta goan zen Dathanen eta Abironen gana: eta Israelgo zaharrenak jarraikitzen zitzaizkiolarik,

        26. Osteari erran zuen: Gibela zaitezte gizon gaixto horien olhetarik, eta berautzue uki horien gauzetarik, beldurrez-eta sarthuak izan zaitezten horien bekhatuetan.

        27. Eta inguruan gibelatu zirenean hekien olhetarik, Dathan eta Abiron atheratuak xutik zauden beren kanpetako sartzean beren emazteekin eta haurrekin, eta beren lagun guziekin.

        28. Eta Moisek erran zuen: Huntan jakinen duzue Jaunak igorri nauela ni ikhusten ditutzuen guzien egitera, eta ez ditudala ene burutarik atheratu.

        29. Gizonen ohiko heriotzez hiltzen badira haukiek, eta heldu bazaiote bertzeei ethortzen ohi zaioten izurri bat, ez nau Jaunak igorri ni:

        30. Bainan baldin sendagail berri batez Jaunak egiten badu lurrak idek dezan bere ahoa eta irets detzan haukiek eta haukienak diren guziak, eta bizirik jausten badira ifernura, jakinen duzue burhoztatu dutela Jauna.

        31. Beraz solasetik baratu zen bezain sarri, lurra urratu zen hekien oinen azpian;

        32. Eta ahoa idekirik, iretsi zituen hekiek beren olha eta puska guziekin.

        33. Eta lurrak estalirik, bizi-biziak jautsi ziren ifernura, eta galdu ziren ostearen erditik.

        34. Eta Israel guzia, inguruan xutik zagoena, galtzen hari zirenen marraskara, ihesari eman zen, zioelarik: Ez ahal gaitu gu ere lurrak iretsiko.

        35. Hanbatekin, su batek, Jaunaren ganik ilkhirik, hil zituen isentsua eskaintzen zuten berrehun eta berrogoi eta hamar gizonak.

        36. Eta Jauna mintzatu zen Moisi, erraten zioelarik:

        37. Aaron aphezaren seme Eleazarri mana zozu altxa dezan garren erdian eroriak gelditu diren isentsuntziak, eta hekietako sua bazterretara barraia dezan, zeren sainduetsiak izan baitira

        38. Bekhatoreen heriotzeetan; eta hostotan ezar ditzan, eta aldareari iratxik, Jaunari hekietan isentsua eskainia izan delakotz, eta sainduetsiak direlakotz, Israelgo semeek hekiek ikhustekotzat seinale eta oharrazpenetan.

        39. Eleazar aphezak beraz bildu zituen kobrezko isentsuntziak, zeinetaz suak iretsi zituenek eskaini izan baitzuten isentsua, hostotan ezarri zituen eta aldareari iratxiki,

        40. Israelgo semeek ethorkizunean izan zezatentzat zerk orhoitaraz, arrotzik, ez Aaronen odoleko ez denik hurbil ez dadien Jaunari isentsu eskaintzera, beldurrez-eta jasan dezaten Korek eta bere lagun guziek jasan duten bezalako heriotzea, Jaunak Moisi erran zioen bezala.

        41. Bainan ondoko egunean, Israelgo semeen oste guzia erauntsiaka haritu zen Moisen eta Aaronen kontra, zioelarik: Zuek hiltzen duzue Jaunaren populua.

        42. Bainan nola bihurritza atheratzen hari baitzen eta harramantza handituz baitzohan,

        43. Moisek eta Aaronek ihes egin zuten batasuneko tabernaklera. Hartan sarthu zirenean, hedoiak estali zituen, eta agertu zen Jaunaren gloria.

        44. Eta Jaunak erran zioen Moisi:

        45. Athera zaitezte oste hortarik, ezen orai berean xahutzera daramakit. Eta lurrean ahuspez zaudezelarik,

        46. Moisek Aaroni erran zioen: Har zazu isentsuntzia, eta aldaretik sua emanik, isentsua gainera ezar zazu, eta laster egizu populuaren gana harentzat othoitz egitera: ezen jadanik atheraia da Jaunaren hasarrea, eta izurriak jotzen hari du.

        47. Aaronek, hori eginik, laster egin zuenean ostearen erdira, suak jadanik xahutzen hari zuen; usain gozoa eskainirik,

        48. Xutik hilen eta bizien artean, populuarentzat othoitz egin zuen, eta gelditu zen izurria.

        49. Joak izan zirenak baziren hamalau mila eta zazpi ehun, Koreren bihurripenean hil izan zirenez bertzalde.

        50. Eta Aaron Moisen gana itzuli zen batasuneko tabernakleko sartzera, heriotzea baratu zen ondoan.

 

XVII. KAP.

        1. Eta Jauna Moisi mintzatu zitzaioen huneletan:

        2. Mintza zaite Israelgo semeei, eta hekien ganik har zazu zaharo bana hekien ahaidegoka, leinuetako buruzagi guzietarik hamabi zaharo; eta bakhotxaren izena iskriba zazu bere zaharoaren gainean.

        3. Bainan Aaronen izena Lebiren leinuarenean izanen da, eta zaharo bakhotxean berez izanen da leinu bakhotxaren izena.

        4. Zaharoak ezarriko dituzu batasuneko tabernaklean lekhukotasunaren aitzinean, non ere mintzatuko bainatzaitzu.

        5. Hekietarik hautatu dukedanaren zaharoa muskilduko da; eta ni ganik eragotziko ditut Israelgo semeen arrangurak zeinetaz eraunsten baitute zuen kontra.

        6. Eta Moise mintzatu zen Israelgo semeei: eta buruzagi guziek zaharoak eman ziozkaten leinu bakhoxka: eta baziren hamabi zaharo, Aaronen zaharoa gabe.

        7. Moisek hekiek ezarri ondoan Jaunaren aitzinean batasuneko tabernaklean,

        8. Biharamunean bihurtu zenean, khausitu zuen muskildu zela Aaronen zaharoa Lebiren etxean; eta ninikak goriturik, loreak atheratu ziren, eta hostak zabaldurik, loreak amanda bilhakatu.

        9. Moisek beraz Israelgo seme guziei Jaunaren aitzinetik ekharri ziozkaten zaharo guziak: eta ikhusi zituzten eta hartu zeinek bere zaharoa.

        10. Eta Jaunak Moisi erran zioen: Aaronen zaharoa bihur zazu lekhukotasuneko tabernaklera, han zerbitza dadientzat Israelgo semeen bihurrialdiaren orhoitzapeneko, eta ni ganik bara ditezen hekien kuintak, hil ditezen beldurrez.

        11. Eta Moisek egin zuen Jaunak manatu bezala.

        12. Bainan Israelgo semeek erran zioeten Moisi: Huna non xahutuak garen, galtzen hari gare guziak.

        13. Edozein hurbil dadien Jaunaren tabernakleari, hiltzen da; guziak, bat utzi gabe, xahutuak izanen othe gare bizia galtzeraino?

 

XVIII. KAP.

        1. Eta Jaunak Aaroni erran zioen: Zuk, eta zure semeek, eta zure aitaren etxeak zurekin, egarriko duzue saindutegiaganako gaixtaginkeria; eta zuk, eta zure semeek batean, jasanen ditutzue zuen apheztasuneko bekhatuak.

        2. Halaber zurekin har zatzu zure anaia Lebiren leinukoak, eta zure aitaren etxekoak, han izan beitez, eta zerbitza betzazte zu: ordean zuk eta zure semeek betheko ditutzue lekhukotasuneko tabernakleko eginbideak.

        3. Lebitarrak atzarriak egonen dira zure manuetara eta tabernakleko lan guzietara, halako moldez bizkitartean non saindutegiko untzietara eta aldareari ez baitira hurbilduko, beldurrez-eta hil ditezen hekiek, eta zuek hekiekin batean gal etzaitezten.

        4. Zurekin izan beitez, eta atzarriak egon tabernaklearen zaintzetan eta hango zeremonia guzietan. Arrotzik ez da zuetara baltsatuko.

        5. Atzarriak zaudezte saindutegiaren zaintzean eta aldareko eginbidean, ene hasarrea jauz dadien beldurrez Israelgo semeen gainera.

        6. Nik eman darozkitzuet zuen anaia lebitarrak Israelgo semeen erditik, eta emaitzetan eman diozkat Jaunari, haren tabernakleko egitekoetan zerbitza ditezentzat.

        7. Ordean zuk eta zure semeek begira zazue zuen apheztasuna: eta aldareko zerbitzuari dagozkioten guziak, eta belaz barnean direnak, aphezen eskuz xuxendu beharko dira; baldin edozein arrotz hurbil baledi, hila izan bedi.

        8. Eta Jaunak erran zioen Aaroni: Huna non eman darotzudan ene pikainen zainpena. Israelgo semeek sainduesten dituzten guziak eman darozkitzuet zuri eta zure semeei apheztasuneko kargua gatik bethiko zuzenetan.

        9. Hautxek beraz hartuko dituzu sainduetsiak diren eta Jaunari eskainiak direnetarik. Edozein eskaintza eta sakrifizio, eta edozein gauza bekhatuaren gatik eta hobenaren gatik niri bihurtzen dena, eta sainduren saindu erortzen, zu. rea izanen da eta zure semeena.

        10. Saindutegian janen duzu: bakharrik gizonkiek janen dute hartarik, zuretzat delakotz berezia.

        11. Bainan Israelgo semeek botuz eman eta eskaini pikainak eman darozkitzuet zuri eta zure seme alabei bethiko zuzenetan: zure etxekorik xahu denak jan beza hekietarik.

        12. Hoberen den guzia oliotik, eta arnotik, eta ogitik, pikainetako Jaunari eskaintzen den guzia, zuri eman darotzut.

        13. Lurrak sortzen dituen fruitu guzien pikainak, eta Jaunari ekharriak direnak, zuretzat eroriko dira: zure etxekorik xahu denak hekietarik jan beza.

        14. Israelgo semeek botu ariaz niri emanen darotetan guzia zurea da.

        15. Edozein haragiren sabeletik lehenik ilkhitzen den zein-nahi, Jaunari eskaintzen diotena, izan dadien gizonetarik edo aziendetarik, zure zuzeneko izanen da: haletan bizkitartean non gizonaren lehen-sorthuarentzat onhetsiko baituzu balioa, eta berrerosaraziren baitituzu lohi diren abere guziak,

        16. Zeinen berrerospena eginen baita hilabethe baten buruan bortz siklo zilharrezkoz, saindutegiko phisura. Sikloak hogoi obola ditu.

        17. Bainan ez dituzu berrerosaraziko behiaren, ardiaren eta ahuntzaren lehen-sorthuak, Jaunari sainduetsiak zaikozkoelakotz. Bakharrik, aldare gainean hekien odola ixuriko duzu, eta Jaunari usain guziz onetan erreko dituzu bilgorrak.

        18. Haragiak ordean zuretzat eroriko dira; hala nola bulhar-arte kontsekratua eta eskuineko sorbalda, zureak dira.

        19. Saindutegiko pikain guziak, Israelgo semeek Jaunari eskaintzen diozkatenak, eman darozkitzuet zuri eta zure seme-alabei, bethiko zuzenetan. Gatz-patua behin-bethirakoa da Jaunaren aitzinean zuretzat eta zure semeentzat.

        20. Eta Jaunak erran zioen Aaroni: Israelgo semeen lurrean etzarete deuseren jabe izanen, eta hekien artean ez duzue zathirik izanen: ni naiz zure zathia eta ondoretasuna Israelgo semeen erdian.

        21. Lebiren semeei ordean berentzat eman diozkatet Israelgo hamarren guziak, batasuneko tabernaklean egiten darotedan zerbitzuaren sari;

        22. Israelgo semeak ez ditezen gehiago tabernakleari hurbil, eta ez dezaten egin herioa dakharken bekhatua;

        23. Bainan Lebiren semeek bakharrik zerbitza nezaten tabernaklean, eta egar detzazten populuaren bekhatuak: lege hori bethikotzat izanen da zuen ondokoetan. Ez dira berme deuseren jabe izanen;

        24. Askiko izanen zaizkote hamarrenak, zeinak hekien behar eta premietako berezi baititut.

        25. Eta Jauna hunela mintzatu zen Moisi:

        26. Lebitarrei mana zozute eta erran: Israelgo semeen eskutik hartuko ditutzuenean nik zuei emanikako hamarrenak, hekien pikainak eskainiko diozkitzue Jaunari, erran nahi da hamarrenen hamargarrena,

        27. Hala larrainetako nola lakoetako pikaintzat idukiak izan dakitzuentzat;

        28. Eta hartuko ditutzuen gauza guzien pikainak eskain zotzuete Jaunari, eta Aaron aphezari emotzuete.

        29. Hamarrenetarik eskainiko ditutzuen guziak, eta Jaunari emaitzatzat bereziko ditutzuenak, izanen dira hoberen-hoberenak eta hautak.

        30. Erranen diozute oraino: Baldin hamarrenetarik eskaintzen badituzue zer-ere baita ederrenik eta hoberenik, idukia izanen zaitzue pikainak larrainetik eta lakotik eman bazinituzte bezala:

        31. Eta hamarrenak janen ditutzue zuen lekhu orotan, hala zuek nola zuen familiek, zeren diren lekhukotasuneko tabernaklean egiten duzuen zerbitzuaren saria.

        32. Eta hekien gainean ez duzue bekhatu eginen ederrenak eta gizenenak zuentzat begiratuz, narria ez detzatzuentzat Israelgo semeen eskaintzak, eta hil zaitezten beldurrez.

 

XIX. KAP.

        1. Eta Jauna Moisi eta Aaroni mintzatu zen huneletan:

        2. Hau da bitimaren zeremonia Jaunak ezarri duena. Israelgo semeei mana zozuete erakhar dezazuten adin ederreko behi bat, gorrasta, bairik batere gabea eta uztarria erabili ez duena.

        3. Eta emanen diozuete Eleazar aphezari, zeinak, kanpetarik eramanik, imolatuko baitu guzien aitzinean:

        4. Eta erhia haren odolean bustirik, zazpi aldiz eginen du ihinztadura tabernakleko athearen parrean.

        5. Eta orok ikhusten dutela, behia erreko du, surat emanik hala larrua, eta haragiak, nola odola eta ongarria.

        6. Aphezak behia erretzen duen garrera arthikiko du zedro egurra ere, hisopoa eta eskarlata bietan thindatua.

        7. Eta azkenekotz, bere soinekoak eta gorphutza garbitu ondoan, kanpetara sarthuko da eta arrats arteo khutsatua geldituko da.

        8. Behia erre duenak ere, garbituko ditu bere soinekoak eta gorphutza, eta arrats arteo lohi izanen da,

        9. Eta xahu den gizon batek bilduko ditu behiaren hautsak, eta arthikiko ditu kanpez haindian toki guziz xahu batera, Israelgo seme guziek zain ditzatentzat ihinztatzeko urarentzat, behia bekhatuarentzat errea izan delakotz.

        10. Eta behiaren hautsak eraman zituenak garbitu dituzkeenean bere soinekoak, arrats arteo lohi izanen da. Israelgo semeek eta hekien artean dauden arrotzek manamendu hau saindu idukiko du bethiko zuzenez.

        11. Gizon hila ukitu dukeena, eta horren gatik zazpi egunez lohi izanen dena

        12. Ur hartarik ihinztatuko dute hirugarren eta zazpigarren egunean, eta hola xahu eginen da. Baldin hirugarren egunean ihinztatua izan ez bada, zazpigarrenean ezin xahutuko da.

        13. Edozeinek gizon baten hilikia ukitu duenak, eta nahasteka hartaz ihinztatu izatu ez denak, khutsatuko du Jaunaren tabernaklea, eta Israeldik galduko da: xahupeneko uraz ihinztatua ez dena, lohi izanen, eta bere lohitasuna bere gainean egonen zaio.

        14. Hau da bere olhan hiltzen den gizonaren legea: haren olhan sartzen diren guziak, eta han diren untziak oro lohi izanen dira zazpi egunez.

        15. Estalgirik izanen ez duen untzia eta gainetik lothu gabea, lohi izanen da.

        16. Baldin norbaitek kanpoan ukitu badu bertzeek hilikako edo berenez hil den gizon baten gorphutza, edo haren hezur bat, edo hobia, lohi geldituko da zazpi egunez.

        17. Eta hartuko dute bekhatuarentzat errerikako behiaren hautsetarik, eta hekien gainera ur bizia ixuriko dute untzi batera:

        18. Eta xahu den gizon batek hartan hisopoa busti ondoan, hartaz ihinztatuko ditu olha eta tresna guziak, eta khutsu mota hortaz lohituak diren gizonak:

        19. Eta horreletan xahuak lohia xahutuko du hirugarren eta zazpigarren egunean: eta zazpigarren egunean xahutua izan denak, garbituko ditu bere gorphutza eta bere soinekoak, eta lohi izanen da arrats arteo.

        20. Baldin norbait horrelako moldez xahutua izan ez bada, haren bizia galduko da baldarnaren erditik: zeren Jaunaren saindutegia khutsatu baitu, eta xahupeneko uraz ez baita ihinztatua izatu.

        21. Manamendu hau izanen da bethi guzian lege. Urezko ihinztadura egin duenak ere, garbituko ditu bere soinekoak. Edozeinek uki dezan xahupeneko ura, arrats arteo tohi izanen da.

        22. Lohi denak ukitu guzia lohi eginen da; eta halakorik zerbait ukitu duena, lohi izanen da arrats arteo.

 

XX. KAP.

        1. Eta Israelgo semeak eta one guzia Sineko mortura ethorri ziren lehenbiziko hilabethean, eta populua Kadesen gelditu zen. Han hil zen Maria, eta lekhu berean ehortzi zen.

        2. Eta populuari urak eskas egin zioenean, bildu ziren Moisen eta Aaronen kontra:

        3. Eta bihurri eginik, erran zuten: Oxala gure anaiekin galdu izan bagina Jaunaren aitzinean

        4. Zertako erakharri duzue Jaunaren baldarna mortura, gu eta gure aziendak hil gaitezentzat?

        5. Zertako Egiptotik iganarazi gaituzue eta erakharri lekhu tzarrenen hunetara, zeina ez baititeke erain, zeinak ez baitu ekhartzen ez piko, ez mahats, ez mingrana, eta ororen gainerako urik ez baitu edateko?

        6. Eta ostea utzirik, Moise eta Aaron sarthu ziren batasuneko tabernaklera, eta arthiki zituzten beren buruak ahuspez, eta erran zuten: Jainko Jauna, entzun zazu populu hunen oihua eta idek zozu zure aberastasuneko khutxa, ur bizizko ithurri bat, ase ditezentzat eta bara dadien horien erauntsia. Eta Jaunaren gloria agertu zen hekien gainean.

        7. Eta Jauna huneletan mintzatu zen Moisi:

        8. Har zazu zure zigorra; zuek eta zure anaia Aaronek bilaraz zazue populua, eta harriari mintza zaite begien aitzinean, eta emanen darotzu ura. Eta harritik ura ilkhiarazi dukezunean, one guziak edanen du, eta abereek ere bai.

        9. Moisek hartu zuen beraz Jaunaren aitzinean zen zigorra, manatua izan zitzaioen bezala;

        10. Eta ostea bilarazirik harriaren aitzinera, erran zioeten: Adi zazue, gizon makhur eta sinhetsgaitzak: zuei harri huntarik ura atherako ahal izanen othe dugu?

        11. Eta Moisek eskua altxaturik, bi aldiz harria jo zuen zigorraz, eta ur nasaienak jauzi ziren, halako moldez non populuak edan ahal izan baitzuen eta abereek ere bai.

        12. Eta Jaunak erran zioten Moisi eta Aaroni: Zeren ez darotazuen sinheste eman, ene sainduesteko Israelgo semeen aitzinean, ez dituzue populu haukiek sarraraziko emanen diotedan lurrean.

        13. Hura da jazargoako ura, Israelgo semeek Jaunari jazarri zioten lekhuan, eta non sainduetsia izan baitzen hekien baithan.

        14. Bizkitartean Moisek Edomeko erregeri Kadesetik mandatariak igorri ziozkan erratera: Hau gaztiatzen darotzu zure anaia Israelek: Badakizu zer lanak atzeman gaituen gu;

        15. Nola gure aitak jautsi izan ziren Egiptora, nola han egotu garen asko urthez, eta atsekabeztatu gaituzten Egiptoarrek gu eta gure aitak;

        16. Eta nola oihu egin diogun Jaunari, nola entzun gaituen eta bidali darokun aingeru bat, Egiptotik athera gaituena. Huna non zure azken mugetan den Kadeseko hirian geldituak,

        17. Othoizten zaitugun zure lurretik iragaitera utz gaitzatzun. Ez gare goanen ez zure landak gaindi, ez zure mahastiak barna; ez dugu zure putzuetako ura edanen, bainan bide-bidetik ibiliko gare, ez eskuin, ez ezker makhurtu gabe zure mugez bertze aldera iragan arteo.

        18. Edomek ihardetsi zioen: Ez haiz ene eremuetarik iraganen; bertzela harmekin atheratuko natzaik hiri.

        19. Israelgo semeek erran zuten: Bide jotik ibiliko gare: eta guk eta gure aziendek zure uretarik edaten badugu, zuzen dena emanen dugu: sariaz ez da makhurrik batere izanen; bakharrik zalhuki iragaitera utz gaitzatzu.

        20. Bainan hunek ihardetsi zuen: Ez haiz iraganen. Eta berehaha bidera atheratu zitzaioeten gizon elemenia batekin eta indar gogorrekin;

        21. Eta bere eremuetarik bidea uzteko othoizten zuenari etzioen galdea nahi izan onhetsi: hargatik Israel baztertu zen haren ganik.

        22. Eta kanpak higiturik Kadesetik, ethorri ziren Horreko mendira, zeina baita Edomen lurreko mugetan.

        23. Han Jauna mintzatu zen Moisi,

        24. Eta erran zioen: Aaron bihoa bere populuetara; ezen ez da sarthuko Israelgo semeei eman diotedan lurrean, zeren-eta Jazargoako uretan sinhets-gogor izatu den ene hitzari.

        25. Har zazu beraz Aaron eta haren semea harekin, eta eraman zatzu Horreko mendira.

        26. Eta aitari soinekoa khendurik, ezarriko diozu haren seme Eleazarri: eta Aaron bildua izanen da, eta han hilen da.

        27. Moisek egin zuen Jaunak manatu bezala; eta oste guziaren aitzinean igan ziren Horreko mendira.

        28. Eta Aaroni bere soinekoak khendurik, hekietaz jauntzi zuen Eleazar haren semea.

        29. Aaron mendi-kaskoan hil zen ondoan, Moise jautsi zen Eleazarrekin.

        30. Ikhusirik Aaron hil izan zela, oste guziak hogoi eta hamar egunez deithorea egin zioen bere familia guzietan.

 

XXI. KAP.

        1. Hori entzun zuenean Arad errege Kananearrak, hegoaldean egoten zenak, erran nahi da Israel ethorri zela ikhusketarien bideaz, gudu eman zioen, eta garaitiar atheraturik, buluzkin eraman zuen haren ganik.

        2. Bainan Israelek botu hartuz Jaunaren alderat, erran zuen: Baldin populu hori ene eskuetara ematen baduzu, herrautsiko ditut horren hiriak.

        3. Jaunak aithor eman zioeten Israelen othoitzei, eskuetara eman zioenen Kananearra; eta hura hilik, Israelek herrautsi zituen haren hiriak; eta lekhu hura deithu zuen Horma, erran nahi da anathema.

        4. Gero abiatu ziren Horreko menditik itsaso Gorrira daraman bideaz, Edomen lurraren ingurua egiteko. Eta populua unhatzen hasi zen bideaz eta nekheaz.

        5. Eta Jainkoaren eta Moisen kontra mintzatuz, erran zuen: Zertako ilkhiarazi gaituzu Egiptotik, mortuan hiltzera? Ogia eskas da, urik ez da; jan ahul hunek goiti eragiten dio gure barneari.

        6. Horren gatik populuaren gainera igorri zituen suge sudun batzuek, zeinek askori eman zauri eta heriotzeen gatik

        7. Moisen gana ethorri ziren, eta erran zioten: Bekhatu egin dugu, zeren garen mintzatu Jaunaren eta zure kontra: othoitz egiozu sugeak khen ditzan gu ganik. Moisek populuarentzat othoitz egin zuen,

        8. Eta Jaunak erran zioen: Egizu kobrezko suge bat, eta seinaletzat ezar zazu: ukitua denak begiratzen badio, biziko da.

        9. Moisek egin zuen beraz kobrezko suge bat, eta seinaletzat ezarri zuen: asikiak zirenek hari begiratzen bazioten, sendatuak ziren.

        10. Israelgo semeak bideari emanik, kanpatu ziren Obothen.

        11. Handik ilkhirik, kanpak landatu zituzten Jeabarimen, Moabi begiratzen duen mortuan, iguzkiko ephaitza alderat.

        12. Eta handik higiturik, ethorri ziren Zaredeko errekara,

        13. Zeina utzirik, kanpatu ziren Arnonen parrean, hura baita mortuan, eta Amorhearren mugetan altxatzen baita: ezen Arnon da Moaben mugan, Moabitarrak eta Amorhearrak berezten dituelarik.

        14. Hortarik da errana Jaunaren gerletako liburuan: Nola egin baitu itsaso Gorrian, hala eginen du Arnongo erreketan.

        15. Erreketako harkadiak gurtu dira, Arren phausa ditezentzat, eta etzan Moabitarren mugetan.

        16. Toki hartarik lekhora agertu zen putzua, zeintaz Jaunak erran baitzioen Moisi: Bilaraz zazu populua eta emanen diot ura.

        17. Orduan kantatu zuen Israelek kantu hau: Igan bedi putzua. Kantatzen zuten:

        18. Huna buruzagiek zilhatu duten putzua, eta aitzindariek xuxendu dutena lege emailearen manuz eta beren makhilez. Mortutik populua ethorri zen Mathanara;

        19. Mathanatik Nahalielera; Nahalieletik Bamothera;

        20. Bamothetik, Moaben eremuko haranera, Phasgako basaburuan, zeina mortuari begira baitago.

        21. Bada, Moisek mandatariak igorri ziozkan Sehoni, Amorhearren erregeari, zioelarik:

        22. Othoizten zaitut haizu utz nezazun zure lurretik iragaitera; ez gare makhurtuko ez landetara, ez mahastietara; ez ditugu edanen putzuetako urak, errege bideaz joko dugu zure mugez haindira iragan arteo.

        23. Hunek etzuen nahi izan Israel utzi bere eremuetarik iragaitera: eta gehiago dena, armada bat bildurik, bidera atheratu zen mortura, Jasara ethorri eta Israeli gudu eman.

        24. Israelek iragan zuen ezpataren ahoan, eta haren lurraz nausitu zen Arnonetik Jebokeraino eta Amonen semeen eremuraino: ezen Amontarren mugak gogorki zainduak ziren.

        25. Israelek hartu zituen beraz Sehonen hiri guziak, eta egoitza egin zuen Amorhearren hirietan, erran nahi da Hefebonen, eta Hefebongo herrietan.

        26. Hefebongo hiria zen Sehonena, Amorhearren erregearena, zeinak gudukatu baitzuen Moabeko errege, eta hartu harenpeko eremu guzia Arnoneraino.

        27. Horren gatik da erran zaharra: Zatozte Hefebonera, lurretik xuti eta osa bedi Sehonen hiria.

        28. Sua atheratu da Hefebonetik, garra Sehonen hiritik, eta iretsi ditu Ar Moabitarrena eta Amongo bizkarretan zaudenak.

        29. Zorigaitz hiri, Moab! galdu haiz, Kamosen populua. Kamosek ihes igorri ditu haren semeak eta alabak gathibu eman Sehoni, Amorhearren erregeari.

        30. Hefebonetik Dibonera suntsitu da Moabitarren uztarria: lehertuak goan dira Nophera eta Medabaraino.

        31. Israelek egoitza egin zuen beraz Amorhearren lurrean.

        32. Eta Moisek gizonak bidali zituen Jazerren ikhulkatzera, eta hartu zituzten hango herriak, eta egoiliarrez jabetu ziren.

        33. Gero bazterrerat egin zuten Basango bideaz, eta atheratu zitzaioeten Og, Basango errege, bere populu guziarekin, Edraien gudu ematera.

        34. Eta Jaunak erran zioen Moisi: Ez izan horren beldur, zeren zure eskura arthiki baititut hori eta horren populua eta lurra; eta horri eginen diozu egin duzuna Sehoni Amorhearren errege, Hefebonen egoten zenari.

        35. Hiltzeraino jo zituzten beraz Og bere semeekin eta haren populu guzia, eta nausitu ziren haren lurraz.

 

XXII. KAP.

        1. Eta handik goanik, kanpatu ziren Moaben zelhaietan, non Jordanez haindian jarria baita Jeriko.

        2. Bainan Balakek, Sephorren semeak, ikhustenez Israelek Amorhearrari egin ziozkan guziak,

        3. Eta Moabitarrak haren beldur handi zirela, eta ezin jasanen zutela haren oldarra,

        4. Erran zioten Madiango zaharrei: Populu horrek hala xahutuko ditu gure mugetan daudezin guziak, nola idiak belharra erroetaraino baitu murrizten. Hura bera zen orduan errege Moaben.

        5. Mandatariak igorri zituen beraz Balaami, Beorren seme aztiari, zeina egoten baitzen Amonen semeen lurreko hibai-hegian, erakhar zezatentzat eta erran zezoten: Huna Egiptotik non ilkhi den populu bat, zeinak estali baitu lurraren gaina, kanpatzen dela ene parrean.

        6. Zato beraz, eta madarika zazu populu hau, zeren ni baino hazkarrago baita; heian niholazere jo eta iraiz dezakedan ene lurretarik; ezagutu dut ezen benedikatua dela zuk benedikatzen duzuna, eta madarikatua zuk madarikatzen duzuna.

        7. Moabeko eta Madiango zaharrenak goan ziren, eskuetan zutela aztiaren saria. Eta Balaamen gana heldu izan zirenean, eta Balaken solas guziak heldu ziozkatenean,

        8. Balaamek ihardetsi zioeten: Zaudezte hemen gau huntan, eta ihardetsiko darotzuet Jaunak erranen darotan guzia. Gelditu ziren Balaamen baithan Jainkoa ethorri zen, eta erran zioen:

        9. Zer nahi dute hire etxean diren gizon horiek?

        10. Balaamek ihardetsi zuen: Balak, Sephorren seme Moabitarren erregeak, ni gana bidali du,

        11. Dioelarik: Huna Egiptotik ilkhirikako populu batek estali duela lurraren gaina: zato madarika zazu, heian nihondik-ere gudukatuz iraiz dezakedan.

        12. Eta Jainkoak erran zioen Balaami: Berauk horiekin goan, eta ez bezak madarika populu hura, zeren benedikatua baita.

        13. Balaamek, goizean jaikirik, erran zioten aitzindariei: Zoazte zuen lurrera, zeren Jaunak debekatu baitarot zuekin goatea.

        14. Gibelerat itzulirik, aitzindariek Balaki erran zioeten: Balaamek ez du nahi izatu ethorri gurekin.

        15. Hunek berriz ere bidali ziozkien lehen igorri zituen baino mandatari hainitz gehiago eta sortze handiagokoak;

        16. Zeinek, Balaamen gana heldu zirenean, erran zuten: Hula mintzo da Balak, Sephorren semea: Ez bezazu luza ni gana ethortzera:

        17. Zuri ohore ekhartzera nago, eta nahi dukezuna emanen darotzut: zato, eta madarika zazu populu hura.

        18. Balaamek ihardetsi zuen: Balakek eman balezat ere bere etxea urhez eta zilharrez betherik, ezin aldatuko nuke ene Jainko Jaunaren hitza, ez gehiago ez gutiago errateko.

        19. Othoizten zaituztet gau hau hemen eman dezazuen, jakin ahal dezadan zer ihardetsiko darotan berriz Jaunak.

        20. Beraz Jainkoa gabaz ethorri zitzaioen Balaami, eta erran zioen: Baldin gizon horiek hire deitzera ethorri badira, xuti hadi eta habil horiekin: halaz bizkitartean, non nik manatuko daroana eginen baituk.

        21. Balaam jaiki zen goizean, eta bere asto urrixari harbalda ezarririk, goan zen mandatariekin.

        22. Eta Jainkoa hasarretu zen. Eta Jaunaren aingerua aitzinean jarri zitzaioen bidean Balaami, zeina asto gainean jarria baitzen, eta bi sehi bazituen berekin.

        23. Astoak aingerua bidean xutik ikhustenez, ezpata buluzirik zaioela, baztertu zen bidetik, eta larretik zihoan. Nola Balaamek jotzen baitzuen eta nahi baitzuen bidera bihurrarazi,

        24. Aingerua xutik eman zen mahasti batzu hersten zituzten bi harrasien artekan.

        25. Hura ikhustearekin astoa harrasiari josi zen, eta bizkarrean jarria zuenaren zangoa harraskatu zuen. Balaamek aldiz berritan jotzen zuen.

        26. Bizkitartean aingerua toki hertsi batera goanik, zeinetan ezin hauts baitzitakeen ez eskuin ez ezker, astoari bidean jarri zitzaioen.

        27. Astoak aingerua gelditua ikhusi zuenean, erori zen gainean zuenaren zangoen azpira: hunek samurturik, borthizkiago makhilaz jotzen zituen astoaren sakhatsak.

        28. Eta Jaunak ideki zuen astoaren ahoa, eta astoa mintzatu zen: Zer egin darotzut zuri? Zertako jotzen nauzu? ja huna hirugarren aldia.

        29. Balaamek ihardetsi zuen: Merezitu baitun, eta trufatu baihaiz nitaz: oxala marrauza bat banu hire jotzeko!

        30. Astoak erran zuen: Ez othe naiz zure aberea zeinaren gainean egun arteo jarri ohi baitzare? errazu heian egundaino egin darotzudan holakorik. Behin ere! ihardetsi zuen Balaamek.

        31. Jaunak ordu berean begiak ideki ziozkan Balaami: hunek aingerua ikhusi zuen bidean ezpata buluziarekin, eta adoratu zuen lurrean ahuspez emanik.

        32. Aingeruak erran zioen: Zergatik jo duk hire astoa hiruretan? Ni ethorria nauk hiri trebes egitera, zeren hire bidea tzarra duk eta niri aldegaitz egiten darotana.

        33. Eta hire astoa bidetik baztertu ez balitz, lekhu bihur-egileari utziz, hilen hindutan, eta hura biziko zukan.

        34. Balaamek ihardetsi zioen: Bekhatu egin dut ene zeiherrean jarria zinela jakingabez: eta orai gaitzi bazaitzu goan nadien, bihurturen naiz.

        35. Aingeruak erran zioen: habil horiekin, eta begira hadi erratetik nik manatuko daroanaz bertzerik. Goan zen beraz aitzindariekin.

        36. Balakek aditu zuenean heldu zela, bidera atheratu zitzaioen Moabitarren hiri, Arnongo azken mugetan denera.

        37. Balakek erran zioen: Mandatariak igorri izan ditut zure deitzeko, zertako etzare berehala ethorri ene gana? ala ezin bihur dezazudalakoan zure ethortzeari bere saria?

        38. Balaamek ihardetsi zioen: Huna non naizen: erran othe dakikezut bertzerik ezenez Jainkoak ene ahoan ezarriko duena?

        39. Goan ziren beraz elkharrekin, eta Balaken erreinuko azken mugetan zen hiri batera ethorri ziren.

        40. Eta Balakek idiak eta ardiak hil ondoan, emaitzak igorri ziozkaten Balaami eta harekin ziren aitzindariei.

        41. Eta biharamun goizea ethorri zenean, Balaam eraman zuen Baalen lekhu goretara, eta erakhutsi zioen Israelgo oso-osoa.

 

XXIII. KAP.

        1. Balaamek erran zioen Balaki: Egin dizadatzu hemen zazpi aldare eta xuxent hainbertze aratxe eta bertze hainbertze ahari.

        2. Eta Balaamek erran bezala egin zuenean, ezarri zituzten aratxe bat eta ahari bat elkharrekin aldare bakhotxaren gainean.

        3. Eta Balaamek erran zioen Balaki: Zaude aphur bat zure holokaustaren ondoan goan nadien arteo heian Jauna ethorriko zaroan, eta zer-ere manatuko baitarot, hura zuri erran dezazudantzat.

        4. Eta arin goan zen ondoan, Jainkoa ethorri zitzaioen. Balaam mintzatu zitzaioen eta erran zioen: Zazpi aldare altxatu ditut, eta aratxe eta ahari bana gainean ezarri diozkatet.

        5. Bainan Jaunak solasa ezarri zuen haren ahoan, eta erran zioen: Balaken gana bihur hadi, eta hori erranen diok.

        6. Itzuli zenean, Balak khausitu zuen bere holokaustaren ondoan, eta Moabitarren buruzagi guziak harekin.

        7. Eta bere profeta-mintzoa harturik, erran zuen: Aramdik, iguzki-aldeko mendietarik erakharri nau Balakek Moabitarren erregek. Erran du: Zato, eta madarika zazu Jakob: laster egizu, eta burhoka zazu Israel.

        8. Nola madarikaturen dut Jainkoak madarikatu ez duena? Nolaz burhokaturen dut Jaunak burhokatzen ez duena?

        9. Gerenden gainetik ikhusiren dut, eta bizkarretarik begira egonen natzaio. Populu horrek bakhartasunean eginen du bere egoitza, ez da bertze jendakien arteko ekharria izanen.

        10. Nork khondaturen ahal du Jakoben herrautsa? nork ezaguturen ahal du Israelen umeen nonbrea? Zuzenen heriotzez hil benedi, eta ene azken orduak izan beitez hekienak iduri.

        11. Eta Balakek erran zioen Balaami: Zer hari zare hola? Deithu zaitut ene etsaien madarikatzera: eta zuk aitzitik benedikatzen ditutzu.

        12. Hunek ihardetsi zioen: Bertzerik erran othe dezaket, ezenez Jaunak manatua?

        13. Balakek erran zioen beraz: Zato enekin bertze toki batera, nondik-ere ikhusiko baituzu Israelen pharte bat, eta guzia ezin ikhusiren ahal baituzu: handik madarika zazu.

        14. Eta hura eraman zuenean lekhu gora batera, Phasgako mendi bizkarrean, Balaamek egin zituen zazpi aldare, eta aratxe eta ahari bana gainean ezarririk,

        15. Balaki erran zioen: Zaude hemen zure holokaustaren ondoan, Jaunaren bidera goan nadien arteo.

        16. Eta Jauna atheratu zitzaioenean, ahoan solasa ezarririk, erran zioen: Bihur hadi Balaken gana eta hori errok.

        17. Itzulirik atzeman zuen Balak xutik bere holokaustaren aldean, eta Moabitarretako buruzagiak harekin. Balakek erran zioen: Zer erran darotzu Jaunak?

        18. Eta hunek bere profeta-mintzoa harturik, erran zuen: Zaude xutik, Balak, eta beharria emazu; adi zazu Sephorren semea.

        19. Jainkoa ez da gizona bezala gezurrez mintzatzeko, ez-eta gizasemea bezala aldaka haritzeko. Erran du bada, eta ez othe du eginen? mintzatu da, eta ez othe du betheko?

        20. Benedikatzera erakharria naiz; ez dut benedizionearen debekatzeko ahalik.

        21. Ez da jainkorderik Jakob baithan, eta ez da jainkoaizun itxurapenik ikhusten Israel baithan. Haren Jainko Jauna harekin da, eta haren baithan dira erregeren garhaiziako otsak.

        22. Jainkoak hura erakharri du Egiptotik; haren indarra da errinozeroarena bezala.

        23. Ez da asmu-atheratzailerik Jakob baithan, ez-eta aztirik Israel baithan. Bere orduan erranen zaioete Jakobi eta Israeli zer egin dukeen Jainkoak.

        24. Huna populua lehoin urrixa bezala jaikiko dena eta lehoin orotsa bezala xutituko dena: harrapakina iretsi arteo ez da etzanen, eta hil dituenen odola edanen du.

        25. Eta Balaami erran zioen Balakek: Etzazula ez madarika, ez benedika.

        26. Eta Balaamek ihardetsi zuen: Ez othe darotzut erran Jaunak manatuko zaroan guzia eginen nuela?

        27. Eta Balakek erran zioen: Zato, eta eramanen zaitut bertze lekhu batera, ikhusteko heian Jainkoak atsegin dukeen madarika detzatzun handik.

        28. Eta eraman izan zuenean Phogorreko mendi bizkarrera, zeina mortuari begira baitago,

        29. Balaamek erran zioen: Egin dizadatzu hemen zazpi aldare, eta xuxent hainbertze aratxe eta bertze hainbertze ahari.

        30. Balakek egin zuen Balaamek errana, eta ezarri zituen aratxeak eta ahariak aldare bakhotxaren gainean.

 

XXIV. KAP.

        1. Eta Balaamek ikhustenez Jaunaren atsegina zela Israel benedika zezan, etzen aitzinean bezala asmu bilhatzera goan; bainan begithartea mortu-aldera azuli zituen,

        2. Eta begiak altxatzean Israel ikhusi zuen kanpetan zagoela leinuka jarria: eta Jainkoaren izpiritua jauzi zen haren baithan,

        3. Eta profeta-mintzoa harturik erran zuen: Dio Balaamek, Beorren semeak; dio begia hertsia duen gizonak;

        4. Dio Jainkoaren solasaren entzuleak, Guziz-Botheretsuaren agerpena ikhusi duenak, erortzen denak, eta hala begiak idekitzen zaizkoenak:

        5. Zeinen diren eder zure olhak, oi Jakob zeinen diren eder zure kanpak, oi Israel!

        6. Haran oihantsuak iduri, baratze urztatuak hibaien bazterretan bezala, Jaunak landatu olhak bezala, zedroak ur-hegietan iduri.

        7. Ura turrustan jautsiko da horren suilatik, eta horren hazia berhatuko da hibai handiak bezala. Horren errege iraizia izanen da Agagen gatik, eta khenduko diote erreinua.

        8. Jainkoak ilkhiarazi du Egiptotik haina hura, zeinaren indarra baita errinozeroarena iduri. Iretsiak izanen dira haren etsai diren jendaiak, hekien hezurrak hautsiak izanen dira, eta geziz zilhatuak.

        9. Etzanik lo dago lehoin orotsa bezala eta lehoin urrixa iduri zeinaren atzartzera nihor ez baita ausartatuko. Zu benedikatzen zaituena, bera ere benedikatua izanen da: madarikatzen zaituena, madarikatutzat ekharriko da.

        10. Eta Balaamen kontra samurturik, Balakek eskuak jorik, erran zuen: Ene etsaien madarikatzera deithu zaitut, eta aitzitik hirur alditaraino benedikatu ditutzu:

        11. Itzul zaite zure lekhura. Zu ederki sariztatzeko asmua egina nuen, bainan zuretzat berezi sariaz Jaunak gabetu zaitu.

        12. Balaamek ihardetsi zioen Balaki: Ez othe diotet erran zuk igorri daroztatzun mandatariei:

        13. Balakek eman balezat ere bere etxea urhez eta zilharrez betherik ezin iraganen nuke ene Jainko Jaunaren solasa, ez onik, ez txarrik ene burutarik atheratzeko: bainan Jaunak erranen duen guzia erranen dut?

        14. Halarik-ere ene herrira bihurtzerakoan atzar-emanen darotzut zure populuak egin diozokeenaz populu horri azken buruan.

        15. Berriz profeta-mintzoa harturik, erran zuen: Dio Balaamek, Beorren semeak; dio begia tapatua duen gizonak;

        16. Dio Jainkoaren solasen entzuleak, Guziz-Goraren gogoa ezagutzen duenak, Guziz-Ahaldunaren agerpenak ikhusten dituenak, begiak ideki zaizkoenak erortzean:

        17. Ikhusiren dut hura, bainan ez orai; begira egonen natzaio, bainan ez laster. Izar bat ilkhiko da Jakoben ganik eta aldaska bat atheratuko da Israelen ganik; eta joko ditu Moaben aitzindariak, eta larrutuko Sethen seme guziak.

        18. Idumea harena izanen da; Seirren lurra bere etsaien eskuetara eroriko da: eta Israelek indar handia eginen du.

        19. Jakoben ganik atheratuko da nausi jarriko dena, eta hiriaren ondarrak xahutuko dituena.

        20. Eta Amalek ikhustearekin, Balaamek profeta-mintzoa hartuz, erran zuen: Amalek jendaien buruzagia, zeina azkenean galduko baita.

        21. Zinearra ere ikhusi zuen: eta profeta-mintzoa harturik erran zuen: Egiaz hazkarra duk hire egonlekhua: bainan harkadian ezarri baduk ere hire ohantzea,

        22. Eta Zinen odoletik hautatua bahaiz ere, zenbat iraunen ahal duk? ezen Asurrek harturen hau.

        23. Eta profeta-mintzoa harturik, berriz mintzatu zen: Ai! nor biziko da, Jainkoak horiek eginen dituenean?

        24. Untzitan ethorriko dira Italiatik, Asiriarrak garhaituko dituzte, eta Hebrearrak larruturik ezarriko.

        25. Gero Balaam jaiki zen, eta bere herrirat itzuli. Balak ere ethorri bideaz bihurtu zen.

 

XXV. KAP.

        1. Ordu hartan Israel Setimen egoten zen, eta populua Moaben alabekin khutsatu zen.

        2. Haukiek deithu zuten beren sakrifizioetara, eta jan zuen eta adoratu zituen hekien jainkoak.

        3. Eta Israelek onhetsi zuen Belphegorren legea: eta samurturik, Jaunak

        4. Erran zioen Moisi: Har zatzu populuko buruzagi guziak, eta ezar zatzu urkabeetarik dilindan, ene hasarrea aldara dadien Israelen ganik.

        5. Eta Moisek erran zioeten Israelgo juieei: Nork-berak hil betza bere hurbileko Belphegorren legean sarthu direnak.

        6. Eta hara Israelgo semeetarik bat non sarthu zen bere anaien aitzinean madiantar ema galdu baten gana, ikhusten zituztelarik Moisek eta Israelgo semeen oste guziak, zeinak nigarrez baitzauden tabernakleko athean.

        7. Hori ikhusi zuenean Phineesek, Eleazarren semeak, Aaron aphezaren ilobasoak, jaiki zen ostearen erditik, eta puñal bat harturik,

        8. Sarthu zen israeldar gizonaren ondotik lekhu tzarrera, eta sabel-petik zilhatu zituen biak batean, erran nahi da gizona eta emaztekia. Eta izurria gelditu zen Israelgo semeetarik.

        9. Eta hogoi eta lau mila gizon hilak izan ziren.

        10. Eta Jaunak erran zioen Moisi:

        11. Phineesek, Eleazarren semeak, Aaron aphezaren ilobasoak, ene hasarrea aldaratu du Israelgo semeen ganik, zeren hekien kontra eneganako kharrez izatu den sutua, neorrek ene kharrean xahu ez netzan Israelgo semeak.

        12. Horren gatik mintza zakizko: Huna non ematen diodan ene batasuneko bakea,

        13. Eta apheztasuna izanen da nola haren baithan, hala haren ondorego guzian bethiereko patu batez, zeren sutu den bere Jainkoaren alde, eta xahutu duen Israelgo semeen gaixtakeria.

        14. Bada Madiantarrarekin hila izan zen israeldar gizonaren izena zen Zanbri, Saluren semea, ahaidegoko buruzagi eta Simeonen leinukoa.

        15. Eta orobat hila izan zen madiantar emaztekia deitzen zen Kozbi, Surren alaba, Sur baitzen Madiantarretan aitzindari sortze guziz handitakoa.

        16. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        17. Madiantarrek ezagut bezate etsaiak zaituztela, eta ezpataz jo zatzue.

        18. Zeren-eta berek etsai arara egin baitarotzuete, eta beren zelatetan erorrarazi baitzaituzte Phogarreko jainkordeaz, eta beren arreba Kozbiz, Madiango aitzindariaren alaba, izurriteko egunetan hila izan denaz Phogorreko sakrilioa gatik.

 

XXVI. KAP.

        1. Hobendunen odola ixuria izan zen ondoan, Jaunak erran zioeten Moisi eta Eleazar aphezari, Aaronen semeari:

        2. Athera zazue zenbat diren Israelgo seme guziak, hogoi urthetarik eta goiti, etxeka eta beren ahaidegoka, gerlara goan ditazkeen guziak.

        3. Hargatik Moise eta Eleazar apheza Moabeko zelhaietan, Jordane gainean, Jerikoko parrean, mintzatu ziren,

        4. Jaunak manatu bezala, hogoi urthe eta goitikoei, zeinen nonbrea hau baita:

        5. Erruben Israelen seme zaharrena; hunen semea Henok, zeinaren ganik Henoktarren familia; eta Phalu, zeinaren ganik Phalutarren familia:

        6. Eta Hefron, zeinaren ganik Hefrontarren familia; eta Karmi zeinaren ganik Karmitarren familia.

        7. Horiek dira Errubenen errotikako familiak, zeinen nonbrea khausitu baitzen berrogoi eta hirur mila zazpi ehun eta hogoi eta hamar.

        8. Phaluren semea Eliab.

        9. Hunen semeak, Namuel, eta Dathan, eta Abiron; haukiek dira Dathan eta Abiron populuko aitzindari, Moisen eta Araronen kontra jaiki zirenak Koreren bihurritzan, Jainkoaren kontra bihurtu zirenean:

        10. Eta lurrak ahoa idekiz iretsi zuen Kore, asko hiltzen zirelarik, suak berrehun eta berrogoi eta hamar gizon erre zituenean. Eta sendagaila handi bat gerthatu zen,

        11. Non Kore galtzean, haren semeak ez baitziren galdu.

        12. Simeonen semeak beren ahaidegoka: Namuel, hunen ganik Namueltarren familia; Jamin, hunen ganik Jamintarren familia; Jakin, hunen ganik Jakintarren familia;

        13. Zare, hunen ganik Zaretarren familia; Saul, hunen ganik Saultarren familia.

        14. Horiek dira Simeonen errotikako familiak, zeinen nonbre guzia izan baitzen hogoi eta bi mila eta berrehun.

        15. Gaden semeak beren ahaidegoka: Sephon, hunen ganik Sephontarren familia; Agi, hunen ganik Agitarren familia; Suni, hunen ganik Sunitarren familia;

        16. Ozni, hunen ganik Oznitarren familia; Her, hunen ganik Hertarren familia;

        17. Arod, hunen ganik Arodtarren familia; Ariel, hunen ganik Arieltarren familia.

        18. Horiek dira Gaden familiak, zeinen nonbre guzia izan baitzen berrogoi eta bortz mila eta bortz ehun.

        19. Judaren semeak, Her eta Onan, biak Kanaango lurrean hil zirenak.

        20. Judaren bertze semeak beren ahaidegoka: Sela, zeina ganik Selatarren familia; Phares, zeina ganik Phareskarrenfamilia; Zare, zeina ganik Zaretarren familia.

        21. Eta Pharesen semeak: Hefron, zeina ganik Hefrontarren familia; eta Hamul, zeina ganik Hamultarren familia.

        22. Horiek dira Judaganikako familiak, zeinen nonbrea izan baitzen hirur hogoi eta hamasei mila eta bortz ehun.

        23. Isakarren semeak beren ahaidegoka: Thola, zeina ganik Tholatarren familia; Phua, zeina ganik Phuatarren familia;

        24. Jasub, zeina ganik Jasubtarren familia; Semran, zeina ganik Semrantarren familia.

        25. Horiek dira Isakarganikako familiak, zeinen nonbrea izatu baitzen hirur hogoi eta lau mila eta hirur ehun.

        26. Zabulonen semeak beren ahaidegoka: Sared, zeina ganik Saredtarren familia; Elon, zeina ganik Elontarren familia; Jalel, zeina ganik Jaleltarren familia.

        27. Horiek dira Zabulonenganikako familiak, zeinen nonbrea izatu baitzen hirur hogoi mila eta bortz ehun.

        28. Josepen semeak beren ahaidegoka: Manase eta Efraim.

        29. Manaseren ganik ilkhi zen Makir, zeina ganik Makirtarren familia. Makirrek izatu zuen Galaad, zeina ganik Galaadtarren familia.

        30. Galaadek izatu zituen sei seme: Jezer, zeina ganik Jezertarren familia; Helek, zeina ganik Helektarren familia;

        31. Asriel, zeina ganik Asrieltarren familia; Sekem, zeina ganik Sekemtarren familia;

        32. Semida, zeina ganik Semidarren familia, eta Hepher, zeina ganik Hephertarren familia.

        33. Bada Hepher izatu zen Salphaaden aita, zeinak ez baitzuen semerik, bainan bakharrik alabak; haukiek dira hekien izenak: Maala, Noa, Hegla, Melka eta Thersa.

        34. Horiek dira Manaserenganikako familiak, eta hekien nonbrea, berrogoi eta hamabi mila eta zazpi ehun.

        35. Eta Efraimen semeak beren aihaidegoka, hautxek izan ziren: Suthala, zeina ganik Suthalarren familia; Beker, zeina ganik Bekertarren familia; Thehen, zeina ganik Thehentarren familia.

        36. Suthalaren seme izan zen Heran, zeina ganik Herantarren familia.

        37. Horiek dira Efraimen semeen familiak, zeinen nonbrea izatu baitzen hogoi eta hamabi mila eta bortz ehun.

        38. Horiek dira Josepen semeak familiaka. Benjaminen semeak beren ahaidegoetan: Bela, zeina ganik Belarren familia; Asbel, zeina ganik Asbeltarren familia; Ahiram, zeina ganik Ahiramtarren familia;

        39. Supham, zeina ganik Suphamtarren familia; Hupham, zeina ganik Huphamtarren familia.

        40. Belaren semeak: Hered eta Noeman. Hereden ganik Heredtarren familia; Noeman ganik Noemantarren familia.

        41. Horiek dira Benjaminen semeak beren ahaidegoka, zeinen nonbrea izatu baitzen berrogoi eta bortz mila eta sei ehun.

        42. Danen semeak beren ahaidegoka: Suham, zeina ganik Suhamtarren familia; horiek dira Danen ahaidegoak familiaka.

        43. Guziak ziren Suhamtarrak, zeinen nonbrea baitzen hirur hogoi eta lau mila eta laur ehun.

        44. Aserren semeak beren ahaidegoka: Jemna, zeina ganik Jemnarren familia; Jesui, zeina ganik Jesuitarren familia; Brie, zeina ganik Brietarren familia.

        45. Brien semeak: Heber, zeina ganik Hebertarren familia; eta Melkiel, zeina ganik Melkieltarren familia.

        46. Sara zen Aserren alabaren izena.

        47. Horiek dira Aserrenganikako ahaidegoak, eta hekien nonbrea berrogoi eta hama hirur mila eta laur ehun.

        48. Nefthaliren semeak beren ahaidegoka: Jesiel, zeina ganik Jesieltarren familia; Guni, zeina ganik Gunitarren familia;

        49. Jefer, zeina ganik Jefertarren familia; Selem zeina ganik Selemtarren familia.

        50. Horiek dira Nefthaliren semeen ahaidegoak beren familiaka: hekien nonbrea berrogoi eta bortz mila eta laur ehun.

        51. Hau da khondatuak izatu ziren Israelen semeen nonbre osoa, sei ehun eta bat mila zazpi ehun eta hogoi eta hamar.

        52. Eta Jauna Moisi mintzatu zen, zioelarik:

        53. Horiei gozatzera zathituko zaioete lurra izenen nonbre arauka.

        54. Gehienik direnei emanen diozute zathi handiagoa, eta gutienei ttipiagoa: bakhotxari gozatzera emanen zaio orai egin den khonduaren arabera:

        55. Halako moldez bizkitartean, non zorteak bereziko baitiote aurkhintza leinuei eta familiei

        56. Zer-ere ukituko baitu zorteak, hura hartuko dute nahiz gehienek, nahiz gutienek.

        57. Halaber hau da Lebiren semeen nonbrea beren familiaka: Jerson, zeina ganik Jersondarren familia; Kaath, zeina ganik Kaatharren familia; Merari, zeina ganik Meraritarren familia.

        58. Haukiek dira Lebiren familiak: Lobniren familia, Hebroniren familia, Moholiren familia, Musiren familia, Koreren familia. Bada, Kaathek izatu zuen Amram,

        59. Zeinak emaztetzat izatu baitzuen Jokabed, Lebiren alaba, Egipton sorthu zitzaioena. Hunek eman ziozkan Amram bere senharrari haurrak, Moise eta Aaron, eta Maria hekien arreba.

        60. Aaronen ganik atheratu ziren Nadab, Abiu, Eleazar eta Ithamar,

        61. Zeinetarik Nadab eta Abiu hil baitzuen, su atzea Jaunaren aitzinean eskaini zutenean.

        62. Eta khondatuak izan ziren guziak heltzen ziren hogoi eta hirur mila gizonkietara, hilabethe batetakoak eta goitikoak: ezen etziren khondatuak izatu Israelgo semeen artean, eta etzitzaioeten bertzeekin lurrik eman.

        63. Hori da Israelgo semeen nonbre Moisek eta Eleazar aphezak atheratua Moabeko zelhaietan, Jordane gainean, Jerikoren parrean.

        64. Hekien artean etzen batere izatu Moisek eta Aaronek lehenago Sinaiko mortuan khondatu zituztenetarik.

        65. Jaunak ezen aitzinetik erran zuen mortuan hilen zirela guziak. Hekietarik nihor etzen gelditu, lekat Kaleb Jephonen semea, eta Josue Nunen semea.

 

XXVII. KAP.

        1. Bada ethorri ziren Salphaaden alabak; Saalphaad baitzen Hepherren seme, Hepher Galaaden, Galaad Makirren, Makir Manaseren, eta Manase Josepena. Neskatxa hekien izenak ziren Maala, Noa, Hegla, Melka eta Thersa.

        2. Eman ziren Moisen, Eleazar aphezaren, eta populuko buruzagi guzien aitzinean, batasuneko tabernakle-sartzean eta erran zuten:

        3. Gure aita mortuan hil da; etzen Jaunaren kontra, Kore buruko, biztua izan zen bihurrialdian, bainan bere bekhatuan hil da. Ez du semerik izatu. Zertako galduko da haren izena haren familiatik, ez duelakotz semerik izan? Iguzue guri ere ontasun zathi bat gure aitaren ahaideen artean.

        4. Eta Moisek erakharri zuen hekien egitekoa Jaunaren erabakira.

        5. Eta Jaunak erran zioen:

        6. Gauza zuzena galdegiten dute Salphaaden alabek: emozuete ontasun bat beren aitaren ahaideen artean, eta haren ondotik haren ondore izan beitez.

        7. Bada, hau errozuete Israelgo semeei:

        8. Gizon bat hiltzen denean semerik gabe, haren ondoregoa iraganen da haren alabara.

        9. Alabarik ez badu, anaiak izanen ditu ondore.

        10. Anaiarik ere ez badu, ondoregoa emanen diozuete aitaren anaiei.

        11. Bainan aita-aldeko osabarik ez badu, ondoregoa haren ahaide hurbilenei emana izanen zaiote: eta hau saindu idukia izanen da Israelgo semeez, bethi guziko legetan, Jaunak Moisi manatu dioen bezala.

        12. Halaber erran zioen Jaunak Moisi: Abarimgo mendi hortara igan zaite, eta hortik begiets zazu Israelgo semeei ematera nihoakoeten lurra.

        13. Eta hura ikhusi dukezunean, zu ere zure populura goanen zare, zure anaia Aaron goan izan den bezala:

        14. Zeren damu egin darotazuen Sineko mortuan, populuaren jazargoko orduan, eta haren aitzinean ez nauzuen sainduetsi nahi izatu uren gainean: hekiek dira Jazargoako urak Kadesen, Sineko mortuan.

        15. Moisek ihardetsi zioen:

        16. Jaunak, gizon guzien izpirituetako Jainkoak berez beza populu hunen buruzagi izateko,

        17. Haukien aitzinean ilkhiko eta sarthuko ahal izanen dena, haukiek ilkhiaraziko eta bihurraraziko dituena, beldurrez-eta Jaunaren populua izan dadien ardi artzain gabeak iduri.

        18. Eta Jaunak erran zioen: Har zazu Josue Nunen semea, gizon bat zeinaren baithan baita Izpiritua, eta haren gainean ezar zatzu eskuak.

        19. Emanen da Eleazar aphezaren eta populu guziaren aitzinean,

        20. Eta, orok ikhusten dutela, emanen diozkatzu manamenduak eta zure gloriatik pharte bat, Israelgo semeen baldarna guziak entzun dezantzat.

        21. Hargatik, zerbait egiteko izanen denean, Eleazar aphezak kontsultatuko du Jauna, eta haren erranetik ilkhiko eta sarthuko da Josue, eta Israelgo seme guziak eta populu guzia harekin.

        22. Moisek egin zuen Jaunak manatu bezala. Eta Josue harturik, ezarri zuen Eleazar aphezaren eta populuko baldarna guziaren aitzinean,

        23. Eta eskuak gainean ezarri ondoan, xehatu zituen Jaunak manatu guziak.

 

XXVIII. KAP.

        1. Halaber Jaunak erran zioen Moisi:

        2. Mana zozute Israelgo semeei eta erranen diozuete: Beren orduetan eskain daroztatzue ene eskaintza eta ogiak, eta usain guziz oneko isentsua.

        3. Haukiek dira eskaini behar ditutzuen sakrifizioak: urtheko bi bildots narriogabeak egun oroz bethirako holokaustetan;

        4. Bat eskainiko duzue goizean, eta bertzea arratsaldean;

        5. Ephiaren hamargarren bat irin zethabatu, olio guziz garbiz eta hin baten laurdena izanen duenaz bustirik.

        6. Hori da bethirako holokausta Sinaiko mendian eskaini diozuena, isentsuaren usain guziz gozotan Jaunari.

        7. Eta hin laurden bat arnoz libazionea eginen duzue bildots bakharka Jaunaren saindutegian.

        8. Belize bildotsa orobat eskainiko duzue arratsaldean, goizeko sakrifizioko zeremonia guzien arabera eta libazioneak, Jaunari guziz gozo zaioen usaineko eskaintzetan.

        9. Bainan larunbatean eskainiko ditutzue urtheko bi bildots narriogabeak, eta bi hamargarren irin zethabatu, olioz bustiak sakrifizioko, eta libazione

        10. Larunbat guziz bethirako holokaustetan ixurtzen ohi direnak.

        11. Eta hilabetheko lehenbiziko egunean Jaunari holokaustetan eskainiko diozkatzue bi aratxe arthaldetik, ahari bat, urtheko zazpi bildots narriogabeak,

        12. Eta aratxe bakharka, hirur hamargarren irin zethabatu olioz bustia sakrifizioko; eta ahari bakharka, bi hamargarren irin zethabatu olioz bustia;

        13. Eta bildots bakharka oliotik sakrifiziotzat irin zethabatuko hamargarrenaren hamargarrena. Hori zaio Jaunari usain guziz gozozko eta isentsuzko holokausta.

        14. Bitima bakhotxarentzat ixuri behar diren arnozko libazioneak haukiek dira: hin baten erdia aratxe bakharka, herena ahariarentzat, laurdena bildotsarentzat. Hori izanen da holokausta urthearen itzulian elkharri darraitzan hilabethe orotakoa.

        15. Akher bat ere eskainia izanen da bekhatuarentzat Jaunari bethirako holokaustetan bere libazioneekin.

        16. Eta lehenbiziko hilabethean, hilabethearen hamalaugarren egunean izanen da Jaunaren Bazkoa.

        17. Eta hamabortzgarrenean besta-burua: zazpi egunez ogi airisa janen da.

        18. Egun hekietarik lehena izanen da gurgarri eta saindu: hartan ez duzue esku-lanik eginen.

        19. Eta Jaunari eskainiko diozkatzue sakrifiziozko holokaustatzat bi aratxe arthaldetik, ahari bat, eta urtheko zazpi bildots narriogabeak;

        20. Eta bakhotxaren sakrifizioak irin zethabatu, olioz bustitik, hirur hamargarren aratxe bakhotxeko, eta bi hamargarren ahariko,

        21. Eta hamargarrenaren hamargarrena bildots bakhotxeko, erran nahi da zazpi bildotsetako;

        22. Eta akher bat bekhatuarentzat, xahupena ardiets dezazuentzat,

        23. Goizeko holokaustaz landan, zeina eginen baituzue bethi.

        24. Hola eginen duzue zazpi egunetarik bakhotxean suaren bazteko, eta usain Jaunari guziz gozotan, zeina holokaustatik eta bitima bakhotxaren libazioneetarik altxatuko baita.

        25. Zazpigarren eguna ere ospe handitako eta saindu izanen zaitzue: eta hartan esku-lanik ez duzue batere eginen.

        26. Pikainetako eguna ere, Jaunari fruitu berriak eskainiko ditutzuenean, asteak bethe diren ondoan, gurgarri eta saindu izanen da: eta hartan esku-lanik batere ez duzue eginen.

        27. Eta eskainiko ditutzue holokaustatzat, usain Jaunari guziz gozotan, bi aratxe arthaldetik, ahari bat eta urtheko bildots narriogabeak zazpi,

        28. Eta hekien sakrifiziotzat, irin zethabatu olioz bustia, hirur hamargarren aratxe bakharka, bia aharika,

        29. Eta hamargarrenaren hamargarrena bildots bakharka, zeinak zazpi baitira orotara; akher bat ere

        30. Xahupenarentzat hiltzen dena, bethiko holokaustaz eta bere libazionez landan.

        31. Guziak narriogabeak eskainiko ditutzue beren libazioneekin.

 

XXIX. KAP.

        1. Zazpigarren hilabetheko lehenbiziko eguna halaber izanen zaitzue gurgarri eta saindu; ez duzue egun hartan esku-lanik batere eginen, zeren den durrundako eta turutetako eguna.

        2. Eta eskainiko ditutzue holokaustatzat, usain Jaunari guziz gozotan, aratxe bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots narriogabeak zazpi;

        3. Eta hekien sakrifizioetan hirur hamargarren irin zethabatu olioz bustirik aratxe bakhotxarentzat, bi hamargarren ahariarentzat,

        4. Hamargarren bat bildotska, zeinak orotara zazpi bildots baitira;

        5. Eta bekhatuarentzat akher bat, zeina populuaren xahupeneko eskaintzen baita,

        6. Hilabethe hasteko holokaustaz landan bere libazioneekin, eta bethiereko holokaustaz landan ohiko libazioneekin. Eskainiko ditutzue zeremonia berekin, Jaunari erretzen zaioen usain guziz onetan.

        7. Zazpigarren hilabethe hartako hamargarren eguna ere saindu eta gurgarri izanen zaitzue, eta zuen arimak atsekabetan ezarriko ditutzue; egun hartan ez duzu esku-lanik batere eginen.

        8. Eta eskainiko ditutzue holokaustatzat, usain Jaunari guziz gozotan, aratxe bat arthaldetik, ahari bat, eta urtheko bildots narriogabeak zazpi;

        9. Eta hekien sakrifizioetan, hirur hamargarren irin zethabatu olioz bustirik aratxe bakhoxka, bi hamargarren ahariarentzat,

        10. Eta hamargarrenaren hamargarrena bildots bakhoxka, zeinak orotara baitira zazpi bildots;

        11. Eta bekhatuarentzat akher bat, hobenarentzat xahupeneko eskaintzen ohi direnez bertzalde, eta bethiereko holokaustaz landan beren sakrifizio eta libazioneekin.

        12. Zazpigarren hilabetheko hamabortzgarren egunean, zeina saindu eta gurgarri izanen baitzaitzue, ez duzue esku-lanik batere eginen, bainan Jaunaren besta-burua zazpi egunez zelebratuko duzue.

        13. Eta eskainiko ditutzue holokaustatzat, usain Jaunari guziz gozotan, hamahirur aratxe arthaldetik, bi ahari, urtheko bildots narriogabeak hamalau,

        14. Eta hekien libazioneetan, hirur hamargarren irin zethabatu olioz bustirik aratxe bakhoxka, zeinak hamahirur izanen baitira orotara; eta bi hamargarren ahari bakoxka, erran nahi da orotara bia diren aharientzat,

        15. Eta hamargarrenaren hamargarren bat bildots bakhoxka, zeinak orotara baitira hamalau bildots;

        16. Eta bekhatuarentzat akher bat, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        17. Biharamunean eskainiko ditutzue hamabi aratxe arthaldetik, bi ahari, urtheko bildots narriogabeak hamalau,

        18. Eta behar den bezala eskainiko ditutzue sakrifizioak eta libazioneak aratxe, ahari eta bildots bakhoxka,

        19. Eta bekhatuarentzat akher bat, bethiereko holokaustaz bertzalde, bere sakrifizio eta libazioneekin.

        20. Hirugarren egunean eskainiko ditutzue hameka bildots, bi ahari, urtheko bildots narriogabeak hamalau,

        21. Sakrifizioak eta libazioneak behar den bezala eskainiko ditutzue aratxe, ahari eta bildots bakhoxka;

        22. Eta bekhatuarentzat ahari bat, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        23. Laugarren egunean eskainiko ditutzue aratxeak hamar, ahariak bia, urtheko bildots narriogabeak hamalau;

        24. Sakrifizioak eta libazioneak behar den bezala eskainiko ditutzue aratxe, ahari eta bildots bakhoxka,

        25. Eta bekhatuarentzat akher bat, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        26. Bortzgarren egunean eskainiko ditutzue bederatzi aratxe, bi ahari, urtheko bildots narriogabeak hamalau;

        27. Sakrifizioak eta libazioneak behar den bezala eskainiko ditutzue aratxe, ahari eta bildots bakhoxka,

        28. Eta bekhatuarentzat akherra, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        29. Seigarren egunean eskainiko ditutzue aratxeak zortzi, ahariak bia, urtheko bildots narriogabeak hamalau;

        30. Sakrifizioak eta libazioneak behar den bezala eskainiko ditutzue aratxe, ahari eta bildots bakhoxka,

        31. Eta bekhatuarentzat akher bat, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        32. Zazpigarren egunean eskainiko ditutzue aratxeak zazpi, ahariak bia, urtheko bildots narriogabeak hamalau;

        33. Sakrifizio eta libazioneak behar den bezala eskainiko ditutzue aratxe, ahari eta bildots bakhoxka,

        34. Eta bekhatuarentzat akher bat, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        35. Zortzigarren egunean, zeina baita ospetsuena, ez duzue esku-lanik batere eginen.

        36. Eskainiko ditutzue holokaustatzat, usain Jaunari guziz gozotan, aratxe bat, ahari bat eta urtheko bildots narriogabeak zazpi;

        37. Eta behar den bezala eskainiko ditutzue sakrifizio eta libazioneak aratxe, ahari eta bildots bakhoxka,

        38. Eta bekhatuarentzat akherra, bethiereko holokaustaz bertzalde bere sakrifizio eta libazioneekin.

        39. Horiek eskainiko ditutzue Jaunari bere besta-buruetan, bertzalde direlarik botuzko eta zuen oldezko eskaintzak holokausta, sakrifizio, libazione eta bakezko bitimetan.

 

XXX. KAP.

        1. Eta Moisek Israelgo semeei erran ziozkaten Jaunak manatu guziak:

        2. Eta erran zioten Israelgo semeen leinuetako buruzagiei: Huna zer manatu duen Jaunak:

        3. Baldin gizon batek botu bat egin badio Jaunari, edo zin eginez bere burua hertsi badu, ez du alferretara bihurraraziren bere hitza, bainan agindu guzia betheko du.

        4. Emazteki batek botu egin badu, eta bere burua zin eginik hertsi badu, bere aitaren etxean balin badago, eta nexka gaztea oraino: baldin aitak ezagutu badu harek egin botua, eta zina zeinetaz bere burua baitu premian ezarri, eta ixilik egon bada, alaba botuaz behartua da.

        5. Eta egintzaz betheko du botuaz eta zinaz agindu duena.

        6. Baldin ordean, aditu bezain laster, aitak ezetz erran badu, alabaren botuak eta zinak alferrak izanen dira, eta aginduaz ez da hobendun idukia izanen, aitak ez duelakotz onhetsi.

        7. Baldin senhardun jabe balin bada, eta behin hitza ahotik atheratuz bere burua zinaz premiatu badu:

        8. Eta senharrak, aditu duen egunean, enferra egin ez badio, botuaz hertsia da, eta agindu guzia eginen du.

        9. Bainan senharrak aditu orduko ezetz erran badu, eta alfer bilhakarazi baditu haren agintzak eta hitzak zeinetaz bere burua premietan ezarri baitzuen, Jaunak barkhatuko dio.

        10. Emazte alhargunak eta bere senharraz iraiziak, botu eginak betheko dituzte.

        11. Emazte batek, bere senharraren etxean, bere burua hertsi badu botuaz eta zinaz,

        12. Eta senharrak aditu badu eta ixilik egon, eta agintzari trebes jarri ez bada, agindu duen guzia idukiko du.

        13. Bainan senharra berehala trebes eman bada, ez da agintzaz hobendun idukia izanen, zeren senharra zeiherrera jarri zaioen, eta Jaunak barkhatuko dio.

        14. Botuaz eta zinaz bere burua hertsi badu, baruraz edo zerbait gauzetarik begiratuz, atsekabe emanen dioela bere buruari, egin dezan, edo ez dezan, hori senharraren eskuko da.

        15. Gauza aditurik, gizona ixilik egotu bada, eta erabakia biharamuna arteo utzi badu; emazteak zertaz-ere botu egin baitu, eta zer-ere agindu baitu, egin beharko du, zeren aditu-eta berehala senharra ez baita mintzatu.

        16. Bainan senharra aldegaitz jarri bada jakin duen ondoan, berak jasanen du bere gaizkia.

        17. Horiek dira legeak Jaunak Moisi emanak senharren eta emaztearen arteko, aitaren eta alabaren arteko, hau oraino nexka gaztea balin bada, edo bere aitaren etxean egoten dena.

 

XXXI. KAP.

        1. Eta Jauna Moisi huneletan mintzatu zen:

        2. Asper zatzu lehenik Israelgo semeak Madiantarretarik, eta gero bildua izanen zare zure populura.

        3. Eta ordu berean Moisek erran zuen: Zuetarik gizonak harma zatzue gudurako, Madiantarretarik athera ahal izan dezatentzat Jaunaren asperkundea.

        4. Israeldik mila gizon leinu bakhotxetik hautatuak izan beitez gerlara igortzeko.

        5. Eta eman zituzten mila gizon leinu bakhotxetik, erran nahi da hamabi mila gizon gudurako ekharriak.

        6. Moisek bidali zituen Eleazar aphezaren seme Phineesekin; eman ziozkan halaber untzi sainduak, eta turutak durrundatzeko.

        7. Eta Madiantarrak gudukatu eta garhaitu ondoan, hil zituzten gizonki guziak,

        8. Eta hekien erregeak, Ebi, Errezem, Sur, Hur eta Errebe, populuko bortz buruzagiak: Balaam ere Beorren semea ezpataz hil izan zuten.

        9. Eta hartu zituzten hekien emazteak eta haur xeheak, abere eta puska guziak: xahutu zituzten hekien izateak oro.

        10. Suak iretsi zituen hala hiriak, nola herriak eta gazteluak,

        11. Eta hartu zituzten buluzkinak eta harrapatu zituzten guziak, nahiz gizonetarik, nahiz aziendetarik,

        12. Eta erakharri zituzten Moisen, Eleazar aphezaren eta Israelgo seme guzien aitzinera; eta gainerako puskak eraman zituzten Moabeko zelhaietan ziren kanpetara, Jordane gainean Jerikoren parrean.

        13. Bada, Moise, Eleazar apheza eta sinagogako buruzagi guziak kanpetarik ilkhi ziren hekien bidera.

        14. Eta armadako buruzagiei eta mila gizonen eta ehun gizonen aitzindariei samurturik, Moisek erran zioeten:

        15. Zertako begiratu ditutzue emaztekiak?

        16. Ez othe dira horiek Israelgo semeak linburrarazi dituztenak, Balaamek bururaturik, eta Jaunari huts egitera ekharri zaituztenak Phogorreko bekhatuaz, zeinaren gatik populua joa izatu baita?

        17. Hil zatzue beraz gizonki mota guzia, haur xeheetan ere; eta gizonarekin khutsatu diren emazteki guziei, zintzurrak egiozkitzuete;

        18. Bainan zuentzat begira zatzue nexkak eta xahu diren neskatxa guziak;

        19. Eta kanpetan sarthu gabe zazpi egunez zaudezte. Gizona hil duena, edo hila ukitu dukeena xahutuko da hirugarren eta zazpigarren egunean.

        20. Eta buluzkin guziak, nahiz soineko, edo untzi, edo zerbaitetako xuxenduak direnak, ahuntz-larru eta ileetarik eta zuhamukietarik, oro xahu egin beharko dira.

        21. Armadako gizon guduan izatu zirenei Eleazar apheza halaber hunela mintzatu zen: Hauxe da legeko manamendua Jaunak Moisi emana:

        22. Urhea, zilharra, kobrea, burdina, beruna, ezteinua,

        23. Eta garrean iragan ditazkeen guziak, suaz xahu egin behar dira; bainan sua ezin jasan dezaketenak oro, xahupeneko uraz sainduetsi behar dira;

        24. Zuen soinekoak zazpigarren egunean garbituko ditutzue, eta gero xahu eginik sartuko zarete kanpetara.

        25. Halaber Jaunak erran zioen Moisi:

        26. Zuk, Eleazar aphezak eta populuko aitzindariek athera zazue zer den atzemanik gizonetik aziendaraino;

        27. Zathituko diozkatzuete bardinean buluzkinak guduan izatu direnei eta gerlara atheratu direnei eta gainerako osteari;

        28. Eta gudukatu direnen ganik eta gerlan izatu direnen ganik Jaunari zathia bereziko diozu, bortz ehunetarik bat, nahiz gizonetarik, nahiz idietarik, asto eta ardietarik,

        29. Eta zathi hura Eleazar aphezari emanen diozu, zeren hekiek baitira Jaunaren pikainak.

        30. Israelgo semeen pharte erditik ere hartuko duzu berrogoi eta hamargarren burua gizonetarik, idietarik, astoetarik, ardietarik eta azienda guzietarik, eta emanen diozkatzuete Jaunaren tabernaklearen zain daudezin lebitarrei.

        31. Eta Moisek eta Eleazarrek egin zuten Jaunak manatu bezala.

        32. Bada, armadak harrapatu buluzkina izan zen sei ehun eta hirur hogoi eta hamabortz mila ardi,

        33. Hirur hogoi eta hamabi mila idi,

        34. Hirur hogoi eta bat mila asto,

        35. Eta gizona ezagutu etzuten neskatxetarik hogoi eta hamabi mila arima.

        36. Eta guduan izatu zirenei emana izan zen erdia, hirur ehun eta hogoi eta hamazazpi mila eta bortz ehun ardi,

        37. Zeinetarik Jaunaren phartetzat khondatu ziren sei ehun eta hirur hogoi eta hamabortz ardi;

        38. Eta hogoi eta hamasei mila iditarik, hirur hogoi eta bi idi;

        39. Hogoi eta hamar mila eta bortz ehun astotarik, hirur hogoi eta bat asto;

        40. Hamasei mila neskatxetarik, hogoi eta hamabi erori ziren Jaunaren pharte.

        41. Eta Moisek Eleazar aphezari Jaunaren pikainen nonbrea eman zioen. manatua zitzaioen bezala,

        42. Israelgo seme guduan izatu zirenei berezi zioten pharte erditik.

        43. Eta gainerako osteari erori pharte erditik, erran nahi da hirur ehun eta hogoi eta hamazazpi mila eta bortz ehun arditarik,

        44. Hogoi eta hamasei mila iditarik,

        45. Hogoi eta hamar mila eta bortz ehun astotarik,

        46. Eta hamasei mila neskatxetarik,

        47. Moisek hartu zuen berrogoi eta hamargarren burua, eta eman Jaunaren tabernaklearen zain zauden lebitarrei, Jaunak manatu bezala.

        48. Eta armadako buruzagiek, eta mila gizonen eta ehun gizonen aitzindariek, Moisen gana hurbildurik, erran zioten:

        49. Guk, zure muthilek, atheratu dugu gudularien nonbrea, gure esku azpiko izatu direnena; eta bat bakharra ez da eskastu.

        50. Horren gatik bakhotxak Jaunari emateko ekhartzen ditugu buluzkinetan atzeman ahal izan ditugun urhezko gauza guziak, zangarretako erreztun, erhi erreztun, esku-muthurreko, eta lephoko gatheak, othoitz egin dezazun guretzat Jaunari.

        51. Moisek eta Eleazar aphezak hartu zituzten asko motetako urheria horiek oro,

        52. Hamasei mila zazpi ehun eta berrogoi eta hamar siklo phisu zutenak, mila gizonen eta ehun gizonen aitzindarien eskuetarik.

        53. Ezen bakhotxak berea zuen buluzkinean atzeman zuena.

        54. Eta Moisek eta Eleazarrek lekhukotasuneko tabernaklean ezarri zuten hartu zuten urhea, Israelgo semeen orhoitzapentzat Jaunaren aitzinean.

 

XXXII. KAP.

        1. Bada, Errubenen eta Gaden semeek arthalde hainitz bazuten, eta hekiena zen nihonereko aberezko ontasuna. Eta ikhusi zutenean Jazer eta Galaad azienda hazteko lekhu onak zirela,

        2. Ethorri ziren Moisen, Eleazar aphezaren eta populuko aitzindarien gana, eta erran zuten:

        3. Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Hekhon, Eleale, Saban, Nebo eta Beon,

        4. Jaunak Israelgo semeen aitzinean jo duen lurra, ephaitza guziz goria da azienden alhapidetzat: eta guk, zure muthilek, abere hainitz badugu;

        5. Grazia aurkhitu badugu zure aitzinean, othoizten zaitugu iguzun guri, zure muthilei, lur hau gozatzera eta ez darokiguzun iraganaraz Jordaneko ura.

        6. Moisek ihardetsi zioeten: Zuen anaiak goanen othe dira gudura, eta zuek hemen jarriko?

        7. Zertako asaldatzen ditutzue Israelgo semeen gogoak, ausarta ez ditezentzat iragaitera Jaunak ematera dihoazkoten lekhura?

        8. Ez othe zuten hola-hola egin zuen aitek Kadesbarnetik igorri nituenean lurraren begiztatzera?

        9. Eta heldu izan ondoan Mahats-mulkhoko haranera, lekhu guzia ikhusirik, lotsatu zuten Israelgo semeen bihotza, sar etzitezen Jaunak hekiei eman eremuetan.

        10. Eta Jaunak samurturik zin egin zuen, zioelarik:

        11. Egiptotik igan diren gizon horiek, hogoi urtheko eta goitikoek, ez dute ikhusiko Abrahami, Isaaki eta Jakobi zin eginik agindu diotedan lurra, zeren etzaizkitan nahi izan jarraiki,

        12. Lekhat Kaleb, Jephone Zeneztarraren semea, eta Josue, Nunen semea: horiek ene nahia bethe dute.

        13. Eta bere samurrean Israelen alderat, Jaunak berrogoi urthez mortuan inguruka erabili du, xahu zedin arteo haren aitzinean gaizkia egin zuen gizaldi guzia.

        14. Eta huna, zioen Moisek, non jaikitzen zareten zuen aiten orde, gizon bekhatoros batzuen iraulgi eta ume, berharaztera Jaunaren hasarrea Israelen alderat.

        15. Jaunari ez baduzue jarraiki nahi, populua mortuan utziko du, eta zuek izanen zarete ororen heriotzearen eragile.

        16. Bada, hurbilago ethorriz, erran zuten: Hespilak eginen ditugu ardientzat, eta heiak abereentzat, eta gure haurrentzat ere hiri hazkarrak:

        17. Gu ordean harmak soinean eta gerriak tinkaturik gudura goanen gare Israelgo semeen aitzinean, ezar ditzagun arteo beren egonlekhuetan. Gure haur xeheak eta ditugun guziak geldituko dira hiri harrasiztatuetan, tokiko egoiliarren maltzurkerien beldurrez.

        18. Ez gare gure etxeetara bihurtuko, Israelgo semeak beren ondoregoaren gozamenean sarthu arteo:

        19. Eta ez dugu Jordanez haindian deusere bilhatuko, zeren jadanik uraz iguzki-alderat baitugu gure izantza.

        20. Moisek erran zioeten: Egiten baduzue agintzen duzuena, eta Jaunaren aitzinean goaten bazarete gudurat abian,

        21. Eta gerlako gizon guziek harmaturik iragaiten badute Jordaneko ura, Jaunak bere etsaiak herrauts ditzan arteo,

        22. Eta lekhu guzia hari azpikotua izan dadien arteo: orduan izanen zarete hobengabe Jaunaren eta Israelen aitzinean, eta ardietsiren ditutzue Jaunaren aitzinean nahi ditutzuen ephaitzak.

        23. Bainan erraten duzuena ez baduzue egiten, garbiki ikhusia da bekhatu eginen duzuela Jaunaren alderat: eta jakizue zuen bekhatuak harrapatuko zaituztela.

        24. Egiozkitzuete beraz hiriak zuen haurrei, hespilak eta heiak zuen ardi eta abereei: eta hitzeman duzuena bethe zazue.

        25. Gaden eta Errubenen semeek erran zioeten Moisi: Zure muthilak gare, eginen dugu gure Jaunak manatzen darokuna.

        26. Galaadeko hirietan utziko ditugu gure haurrak, gure emazteak, arthaldeak eta abereak;

        27. Gu ordean, zure muthilak, xuxendurik gerlara goanen gare guziak, zuk, Jauna, diozun bezala.

        28. Moisek beraz manu eman zioeten Eleazar aphezari, eta Josue Nunen semeari, eta Israelgo leinu bakhotxeko familietako buruzagiei, erraten ziotelarik:

        29. Baldin Gaden eta Errubenen semeek iragaiten badute Jordaneko ura zuekin harmaturik gerlara Jaunaren aitzinean, eta azpikotzen baduzue lekhua, hekiei emozuete gozatzera Galaad.

        30. Bainan ez balute zuekin harmaturik iragan nahi Kanaango lurrera, beren egonlekhuak zuen artean har betzate.

        31. Gaden semeek eta Errubenen semeek ihardetsi zuten: Jaunak bere muthilei erran bezala, hala eginen dugu.

        32. Geror harmaturik goanen gure Jaunaren aitzinean Kanaango lurrera, eta aithorra ematen dugu gure gozameneko lurra jadanik hartua dugula Jordanez hunaindian.

        33. Hargatik Moisek eman zioeten Gaden eta Errubenen semeei, eta Josepen seme Manaseren leinu erdiari, Sehon, Amorhearren erregeren erresuma, eta Og, Basango erregeren erresuma, eta hekien lurra bere hiriekin inguruan.

        34. Beraz Gaden semeek altxatu zituzten Dibongo, Atarotheko eta Aroergo hiriak,

        35. Etroth, Sophan, Jazer eta Jegbaa,

        36. Bethnemra eta Betharan, hiri hazkartuak, eta hespilak egin zituzten beren arthaldeentzat.

        37. Aldiz Errubenen semeek altxatu zituzten Hefebon, Eleale eta Kariathaim,

        38. Nabo eta Baalmeon eta Sabama ere, izenak itzuliz eta berriak emanez altxatu zituzten hiriei.

        39. Bada, Manaseren seme Makirren umeak sarthu ziren Galaad-herrian eta bazterrak xahutu zituzten, han zauden Amorhearrak hilik.

        40. Moisek beraz Galaadeko lurra eman ziren Makirri, Manaseren semeari, zeinak han egin baitzuen bere egoitza.

        41. Jair ere, Manasaren semea, goan zen eta nausitu zen herri batzuez, zeinak deithu baitzituen Haboth Jair, erran nahi da Jairren herriak.

        42. Nobe goan zen halaber, hartu zuen Kanath bere herrixkekin, eta deithu zuen bere izenetik Nobe.

 

XXXIII. KAP.

        1. Haukiek dira Israelgo semeen egonaldiak, Egiptotik beren andanetan ilkhi zirenean Moisen eta Aaronen eskupean.

        2. Moisek iskribatu zituen kanpa-lekhuka zeinetaz aldatzen baitziren Jaunaren manuz.

        3. Israelgo semeak abiatu ziren beraz Erramesestik, lehenbiziko hilabethean, hilabethearen hamabortzgarren egunean, Bazko biharamunean, Jaunaren eskupe indartsuan, Egiptoar guziek ikhusten zituztela,

        4. Haukiek beren lehen-sorthuen ehorzten hari zirelarik, Jaunak jo zituen ondoan (ezen bere asperkundea hedatu zuen hekien jainkoen gaineraino).

        5. Israelgo semeak kanpatu ziren Sokothen.

        6. Eta Sokothetik ethorri ziren Ethamera, zeina baita mortuko buru-buruan.

        7. Handik ilkhirik, ethorri ziren Phihahirotheko parrera, zeina Beelsephoni begira baitago, eta kanpatu ziren Magdalumen aitzinean.

        8. Phihahirothetik abiaturik, iragan ziren itsasoaren erditik mortura; eta hirur egunez Ethamgo mortua gaindi ibilirik, kanpatu ziren Maran.

        9. Eta Maratik abiaturik, ethorri ziren Elimera, non baitira hamabi ithurri eta hirur hogei eta hamar palma-ondo; eta han kanpatu ziren.

        10. Handik ere atheraturik, kanpak landatu zituzten itsaso Gorriaren bazterrean. Itsaso Gorritik goanik,

        11. Kanpatu ziren Sineko mortuan.

        12. Handik ilkhirik, ethorri ziren Daskara.

        13. Daskatik abiaturik, kanpatu ziren Alusen.

        14. Eta Alusetik atherarik, kanpak landatu zituzten Erraphidimen, non edateko ura populuari eskastu baitzitzaioen.

        15. Erraphidimetik goanik, Sinaiko mortuan kanpatu ziren.

        16. Sinaiko mortutik ilkhirik, ethorri ziren Zalekeriako ehortz-lekhura.

        17. Zalekeriako ehortz-lekhutik atherarik, kanpatu ziren Haserothen.

        18. Haserothetik ethorri ziren Errethmara.

        19. Errethmatik goanik, kanpatu ziren Erremonpharesen.

        20. Handik ilkhirik, ethorri ziren Lebnara.

        21. Lebnatik Erresara kanpatzera goan ziren.

        22. Erresatik atheraturik, ethorri ziren Zeelathara.

        23. Handik abiaturik, kanpatu ziren Sephergo mendian.

        24. Sephergo menditik jautsirik, egin zuten Aradara.

        25. Handik kanpatzera goan ziren Mazelothera.

        26. Mazelothetik abiaturik, ethorri ziren Thahathara.

        27. Thahathatik Tharera goan ziren kanpatzera.

        28. Handik ilkhirik, Methkan landatu zituzten kanpak.

        29. Methkatik Hesmonara goan ziren kanpatzera.

        30. Hesmonatik abiaturik, ethorri ziren Moserothera.

        31. Moserothetik kanpatzera goan ziren Benejaakanera.

        32. Benejaakanetik egin zuten Galaadeko mendira.

        33. Handik goanik, kanpatu ziren Jetebathan.

        34. Jetebathatik ethorri ziren Hebronara,

        35. Hebronatik ilkhirik, kanpatu ziren Asiongaberren.

        36. Handik abiaturik, ethorri ziren Sineko mortura, hura baita Kades.

        37. Kadesetik atherarik, kanpatu ziren Horgo mendian, Edomen lurreko azken mugetan.

        38. Eta Jaunak manaturik, Aaron apheza igan zen Horgo mendira: eta han hil izan zen Israel Egiptotik atherarikako berrogoigarren urthean, bortzgarren hilabethean, hilabethearen lehen egunean,

        39. Seietan hogoi eta hirur urthe zituelarik.

        40. Arad, errege Kananearrak, hegoaldean zagoenak, aditu zuen Israelgo semeak Kanaango lurrera heldu zirela.

        41. Eta Horgo menditik jautsirik, Salmonan kanpatu ziren.

        42. Handik ilkhirik, ethorri ziren Phunonera.

        43. Phunondik Obothera kanpatzera goan ziren.

        44. Obothetik ethorri ziren Ijeabarimera, zeina baita Moabitarren mugetan.

        45. Ijeabarimetik goanik, kanpak landatu zituzten Dibongaden.

        46. Handik atherarik, kanpatu ziren Helmondeblathaimen.

        47. Helmondeblathaimetik ilkhirik, ethorri ziren Abarimgo mendietara, Naboko parrera.

        48. Abarimgo mendietarik abiaturik, iragan ziren Moabeko zelhaietara, Jordane gainean, Jerikoko parrean:

        49. Eta kanpatu ziren Bethsimothetik Abelsatimeraino Moabitarren lekhu ordokienetan,

        50. Non Jaunak Moisi erran baitzioen:

        51. Manu emozuete Israelgo semeei, eta errozuete: Jordaneko ura iraganen duzuenean, Kanaango lurrean sartzeko,

        52. Xahu zatzue lekhu hortako egoiliarrak oro; hauts zatzue orhoipeneko harriak, xehaka zatzue jainkomoldeak, eta debuila zatzue toki gorak,

        53. Lurra xahu eginez han egoteko, ezen nik hori eman darotzuet goza dezazuentzat;

        54. Eta zortean zathituko duzue zuen artean. Gehiago emanen diozuete hainitz direnei, eta gutiago guti direnei. Zortea nola erortzen den, hala batbederari iratxikiko zaio bere phartea, leinuka eta familiaka zathitua izanen da lurra.

        55. Bainan ez bazintuzte hil nahi lekhuko egoiliarrak, geldituko direnak izanen ditutzue itzeak begietan bezala, eta lantzak gerruntzeetan bezala, eta bihurtuko zaizkitzuete zuen egonlekhuko lurrean.

        56. Eta zerorriri eginen darotzuet horiei egiteko gogoan hartu nuena.

 

XXXIV. KAP.

        1. Eta Jauna huneletan mintzatu zitzaioen Moisi:

        2. Manu egiozuete Israelgo semeei, eta errozuete: Izanen zaretenean Kanaango lurrera sarthuak, eta zorteak berezirikako ontasunaz jabe, huna non geldituko diren mugak:

        3. Hegoako aldea hasiko da Sineko mortutik, zeina baita Edomen ondoan, eta zedarritzat izanen du iguzkiko aldetik itsaso Gazia.

        4. Mugek inguratuko dute hegoako ephaitza Harrobiaren bizkarra gaindi, Senan iragaiten diren bezala, eta hegoatik heltzen Kadesbarneraino, nondik zedarriak atherako baitira Adar deitzen den herrira, eta hedatuko Asemonaraino.

        5. Eta muga goanen da inguruan Asemonatik Egiptoko errekaraino, eta itsaso handiaren bazterrean baratuko da.

        6. Mendebaleko aldea berriz hasiko da itsaso handian, eta muga beraz hertsiko da.

        7. Ipharreko ephaitzan berriz, mugak hasiko dira itsaso handitik, mendi gorenera heltzen direla,

        8. Handik jautsiko dira Emathera, Sedadako mugetaraino,

        9. Eta goanen dira Zephronara eta Enango herriraino: horiek izanen dira mugak ipharraldetik.

        10. Handik mugek hartuko dute iguzkiko alderdia, Enango herritik Sephamaraino,

        11. Eta Sephamatik zederriak jautsiko dira Erreblara, Daphnimgo ithurriaren parrera: handik helduko dira iguzkialdean Zeneretheko itsasora,

        12. Eta hedatuko dira Jordaneraino, eta azken buru hertsiak izanen dira itsaso Gaziaz, lur hori izanen duzue mugaz muga inguruan.

        13. Eta Moisek manu eman zioten Israelgo semeei, erraten ziotelarik: Hori da lurra zorteka izanen duzuena, eta Jaunak ematea manatu duena bederatzi leinuri eta leinu erdi bati.

        14. Ezen Errubenen semeen leinuak bere familiaka, eta Gaden semeen leinuak bere ahaidegoetako nonbrearen arabera, eta Manaseren leinuaren erdiak ere,

        15. Erran nahi da bi leinu eta erdik, beren zathia hartu dute Jordanez hunaindian, Jerikoren parrean, iguzki-aldetik.

        16. Eta Jaunak Moisi erran zioen:

        17. Lurra zuei bereziko darotzueten gizonen izenak haukiek dira: Eleazar apheza, Josue Nunen semea,

        18. Eta leinu bakhotxeko buruzagi bakhotxa,

        19. Zeinen izenak haukiek baitira: Judaren leinutik, Kaleb Jephonen semea,

        20. Simeonen leinutik, Samuel Amiuden semea;

        21. Benjaminen leinutik, Elidad Kaselonen semea;

        22. Danen leinutik, Bokzi Jogliren semea;

        23. Josepen umetarik, Manaseren leinutik, Haniel Ephoden semea;

        24. Efraimen leinutik, Kamuel Sefthanen semea;

        25. Zabulonen leinutik, Elisaphan Phamaken semea;

        26. Isakarren leinutik, Phaltiel aitzindaria, Ozanen semea;

        27. Aserren leinutik, Ahiud Salomiren semea;

        28. Nefthaliren leinutik, Phedael Amiuden semea;

        29. Horiek dira Jaunak manatu zituenak Israelgo semeei zathitzeko Kanaango lurra.

 

XXXV. KAP.

        1. Jaunak hautxek ere erran ziozkan Moisi Moabeko zelhaietan, Jordaneko gainean, Jerikoko parrean:

        2. Israelgo semeei mana zozuete, beren izanetarik, Lebitarri eman detzoten

        3. Hiriak egoteko, eta hiripeak inguruan, berak hirietan egon ditezen, eta hiripeak arthaldeentzat eta abereentzat izateko;

        4. Hiripeak hirietako harrasietarik kanpora inguruan hedatuko dira mila urhats.

        5. Iguzki-aldera izanen dira bi mila beso, eta hegoako aldera orobat bi mila beso; itsasoko alderat ere, zeina mendebalari begira baitago, neurri bera izanen da, eta ipharreko alderdia hola-holako mugaz xedatuko da; eta erdian izanen dira hiriak, eta kanpoan hiripeak.

        6. Bainan lebitarrei emanen diozkatzueten hiri horietarik, sei berezikk izanen dira ihesliarren laguntzeko, odola ixuri duenak harat ihes egin dezantzat: eta hekiez bertzalde, izanen dira berrogoi eta bi hiri,

        7. Hori da, orotara berrogoi eta zortzi hiri beren hiripeekin.

        8. Eta Israelgo semeen izantzetarik emanak izanen diren hiri horietarik, gehiena khendua izanen zaioete gehienik dutenei, eta gutiena gutienik dutenei; eta bakhotxak bere izanaren arabera hiriak emanen diozkate lebitarrei.

        9. Jaunak erran zioen Moisi:

        10. Mintza zaite Israelgo semeei, eta errozuete: Jordaneko ura Kanaango lurrera iragan dukezuenean,

        11. Berez zatzue ihes-lekhu izan behar diren hiriak odola nahi gabe ixuri duten ihesliarrentzat.

        12. Ihesliarra hekietan sarthuz geroz, hura ezin hil ahal dezan hilaren ahaideak, ager dadien arteo populuaren aitzinera, eta haren egitekoa juiatua izan dadien arteo.

        13. Eta ihes-lekhutzat bereziko diren hiri horietarik,

        14. Hirur izanen dira Jordanez hunaindian eta hirur Kanaango lurrean,

        15. Harat ihes egin dezan odola nahi gabe ixuri duenak, ixurtzailea izan dadien Israelgo semeetarik edo hekien artean dabiltzan arrotzetarik.

        16. Baldin norbaitek burdinaz jotzen badu, eta joa dena hil bada, hiltzeketaz hobendun izanen da, eta bera ere hila izanen da.

        17. Baldin harria arthikitzen badu, eta joa dena hiltzen bada, bera orobat gaztigatua izanen da.

        18. Egurraz joa izanik hil dena, joilearen odolaz aspertua izanen da.

        19. Hilaren ahaideak hiltzailea hilen du: hilen du atzeman bezain sarri.

        20. Baldin norbaitek herrakundez bulkhatu badu gizona, edo maltzurkeriaz gainera zerbait arthiki badio,

        21. Edo haren etsai izanez, eskuaz jo badu, eta hura hil bada, joilea hiltzeketaz hobendun izanen da: hilaren ahaideak atzeman orduko, zintzurra eginen dio.

        22. Baldin gerthakariz, herrarik

        23. Eta etsaitasunik gabe, horietarik zerbait egin badu,

        24. Eta hori populuaren aitzinean frogatua izan bada, eta odolezko egitatea xuritua izan bada hiltzailearen eta ahaidearen artean,

        25. Hobengabe atheratua izanen da aspertzailearen eskuetarik, erabakiz bihurtua izanen da bere ihes-lekhuko hirira, eta han egonen da olio sainduaz gantzutua izan den aphez-handia hil dadien arteo.

        26. Desterratuei erakhutsiak diren hirien mugetarik kanpo hiltzailea

        27. Atzemana balitz, eta joa balitz odolaren aspertzaile denaz, hura hil lukeena hoben gabe litake.

        28. Ezen ihesliarrak hirian egon behar zuen aphez-handia hil zedien arteo: bainan hau hil den ondoan, heriotzegina bihurtuko da bere lurrera.

        29. Manamendu haukiek bethi iraunen dute eta lege izanen dira egonen zareten toki guzietan.

        30. Heriotze-egilea, lekhukoak entzun ondoan, gaztigatua izanen da: nihor ez da kondenatuko lekhuko bakhar baten lekhukotasunaren gainean.

        31. Odolaz hobendun denaren ganik ez duzue hartuko odol-saririk; bera izanen da berehala hila.

        32. Desterratuak eta ihesliarrak niholaz-ere ezin bihurtuko dira beren hirietara, aphez-handia hil dadien aitzinean,

        33. Beldurrez-eta khutsa dezazuen zuen egonlekhuko lurra, zeina nothatua izanen baita hobenik gabekoen odolaz: eta ez daiteke bertzela xahutua izan baizik-ere bertzeren odola ixuri duenaren odolaz.

        34. Eta horrela xahu eginen da zuen lurra, eta ni egonen naiz zuekin. Ezen ni naiz Israelgo semeen artean nagoen Jauna.

 

XXXVI. KAP.

        1. Bada, Galaadeko familietako buruzagiak, Makirren semeak, zeina Manaseren semea baitzen, Josepen errotikakoa, hurbildu ziren eta Moisi mintzatu Israelgo buruzagien aitzinean, eta erran zuten:

        2. Jaunak zuri, gure jaun zarenari, manatu darotzu lurra zorteaz zathi diozozuten Israelgo semeei, eta Salphaad gure anaiaren alabei eman diozozuten hekien aitari zorrikako ontasuna.

        3. Baldin bertze leinu bateko gizonek hartzen badituzte emazte, beren ontasuna jarraikiko zaiote, eta bertze leinu batera iraganik, gure ondoregotik gutituko da.

        4. Eta horreletan gerthatuko da, bozkariozko urthea ethortzen denean, erran nahi da bihurkundeko berrogoi eta hamargarren urthea, zorteen berezpena nahasiko dela, eta batzuen ona bertzeetara goanen dela.

        5. Moisek ihardetsi zioeten Israelgo semeei, eta Jaunaren manuz erran zioeten: Josepen semeen leinua zuzen mintzatu da.

        6. Eta lege hau ezarri du Jaunak Salphaaden alaben gainean: Ezkon beitez nahi dutenekin, bakharrik egin ditezen ber-beren leinuko gizonekin,

        7. Israelgo semeen ondoregoa nahas ez dadien leinutik leinura. Ezen gizon guziek emazteak hartuko dituzte beren leinu eta ahaidegoan;

        8. Eta emazteki guziek beren leinuko, senharrak hartuko dituzte, ondoregoa geldi dadientzat familietan,

        9. Eta leinuak elkharren artean nahas ez ditezentzat, bainan bai egon hala,

        10. Nola Jaunaz bereziak izatu baitira. Salphaaden alabek egin zuten manatua izan zitzaioeten bezala,

        11. Eta Maala, Thersa, Hegla, Melka eta Noa eskondu ziren beren aita-aldeko osabaren semeekin,

        12. Manaseren familiatikakoak, zeina Josepen seme baitzen, eta hekiei emana izatu zen ontasuna gelditu zen hekien leinuan eta aitaren familian.

        13. Horiek dira manamenduak eta erabakiak, Jaunak Moisen arartekoz Israelgo semeei igorriak, Moabeko zelhaietan, Jordane gainean, Jerikoko parrean.

 

aurrekoa hurrengoa