www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XVII. mendea

 

aurrekoa hurrengoa

Azpeitiko gutuneria

(1622)

 

Jesus Ma(ria)

dirala guerequin. Amen. çure bentura

bada mendicuarequin ezcoçea ygraçria

ecarri beça leen; guero gucioc ayta orri

eraguingo diogu, Antonioc ta don Martin

eta or perdicacen deban e[rr]etoreac.

Monja da estadu andiena; nay bade-

çu nic eztiçut eragocico. Çuc uste de-

çu monjac debela contentu gucia; aen

artean ere bada çerbayt. Çeurc çeu-

re ayta ory ondoena beratuco deçu.

Ondo esan eguioçu beti. Nic yraglia

dacar < r > enean eraguingo diot bada-

car. Bitartean aytaor<r>en esanac sofri yça-

çu pacienciarequin, Jaungoicoaren

amoreç. Ezteu emen çer ybili mendic-

cuac. Yragria datorrenean estuco

degu aytaory. Badaquiçu çer esaten

dan gure artean; lennena bada

guiçon ondradua, bigarrena odol gar-

bia. Au danean ezta beste bear<r>ic.

Egun osteguna. Çure Maria de Jesus.

 

* * *

 

Jesus M.ª

dala gurequin. Nic, vste deçu, lecua

dedala escribicecoç. Argatic yceç

esanion Madalenchori eman.

Mesede eguin digue ygaroçen

dotoreac ta aytac ta ar<r>ebac, guci-

ac modu onecoac. Ostegunean

emetic ygaroco dira Tolosara.

Dotoreac esan dit escribi de-

guiçudala, çuri. Ala au egui-

ten det. Çure carta rrecibidu

çebala; ez nabrabendasunic

yçateagatic eztebala erançun.

Au da ondo pensatu, guichitan

bitartecoac adicea. Orayn pa-

cienciarequin ygaro yçaçu

aurqui carçela or<r>etatic atera-

co çera. Egun astelena. Çurea

Mari(a) de Jesus.

 

* * *

 

Jesús M.ª

dirala gurequin. Amen. Carta bidaldu niçun-

nean esaten niçun ayta jaun orrec çer

esan cidan. Emen asco ygaro degu

Nic esan diot çuc monja nay deçula

gaztigatu didaçula. Esan dit çatoçela

egun baçuetan egotera. Nic erançun

diot baçatoç ona ezcerala esse onetatic

ceure bician ateraco. Au esan dioda-

nean aserratu da. Ea ynor dadu-

can çuc bayce besteric. Nic esan diot

iralgria ondo probatua ecarrico de-

bala dotoreac. Au esan diodanean

asi da gayzqui esaten. Nic esan dio<t>

eztebala dotoreac culparic erre-

gen alaba albaleu edoçeynec nay

leuqueala. Esan dit çuc deçula be-

raç culpa. Bayeç esan diot. Esan dit

pagua eman dioçu. Esan diot ezta-

la orregati pagu gayztoric, beguietaco

sua gayzto dala amodioa ychua dala.

Esan dit gaztiga deguiçudala nayz-

tebala monja çeran, bera orayn ser-

bi deçaçula. Ta yceguioçu, ezgaytu jo-

co, onegui deriçu. Antonioc diona ba-

da estuco da. Çuc barriz euci ecynda

baletor, orducoç yralgria nay neuque.

Çuc ezconduta berori juango liçay<o>-

te. Gure jaunac animaoi confri da-

naç probey gayzçala. Aguindo serbicen

bioz osoaç eguingo det. Egun ostiralea.

Çurea Maria de Jesus.

 

Bertsio honen iturria: Ibon Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, 1983, 124-126 or.

 

aurrekoa hurrengoa