www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XVII. mendea

 

aurrekoa hurrengoa

Zuberoa eta Erronkari arteko korrespondentzia ofiziala

(1616-17)

 

        1995ean Sotheby's-en bururatu gabeko enkantetik eskuratutako eskutitz laginak.

 

 

Lehen eskutitza

 

        Jauna ceren çuc ezpaituçu fraincez lengoageric endelgatzen, eta nic ezpaitaquit escribatzen espagnolez, haren causaz heuscaraz escribaturen dut guthun haur, Esperançaz plazer harturen duçula goure lengoage naturalaz; Eta hain bercerequy Aduertitzen citut guthun hunçaz Nola goure Erregue Jaunac bere Conseilhu priuatuyan azquen Bordelen cenian, Ordenatu uken dien, eta eman pothere Ample goure Jaun gouuernadore, eta Jaun Abade Donagracia, eta ene fauoretan Accordatzeco, iugatzeco, eta fin emayteco differend eta eguiteco orory, çoin herry huntaco haren Subiectec eta gendec baitute Roncaleco Vallearequy eta berce gende Naffarrequuequy, Approbatzen diela goure eta cien arteco conferencia gucia, Eta eguiteco guciaz nahi duela guc hirourec eguindeçagun conferencia eta bilku bortuyetan, edo bercelekuyetan, Espaignaco Erregue Jaunaren Depputatu edo Commissaryequy eta heyequy baque hun baten eçarteco herry hunen (...)

 

Bigarren eskutitza

 

        Louis, Jaincoaren gracias, Erregue franciaco, eta Nafarroaco Belsunceco Jaun Capitain Castellari, eta Gouernadore goure herry eta Viscondade Suberacoari, eta Doctor Pierres de Behety Donagraciaco Abadiari, eta Couseranteco Archidiacre handiari, Bay eta Gabriel Detchart goure procuradore Suberacoari, eta goure Conseiller Me des Requestes Nafarroacoan denari goure kario eta anitz mayter; Osseguarria, Nola çuc Belsunceco Jauna endelgatzera eman baiterauqaçu Milla Sey ehun hamairourguerren ourthian, goure Suberoaco herrico Suietec çoinbait ourthez gueroz hanitz differencia dutela Roncaleco Vallearequi, eta berce Nafarro gaigneco frontalarequi, limitoez, peadgeaz, passageaz bascaiguyez, aberez eta d...en hartziez, goure lurren Usurpationes, Herioez, eta berce gaisqui Nafarrec eguinic goure Suberoaco herrian, Hainbercerequi hein arteco commercioa eta traffica discontinuaturic eta interrompituric daguoela, Dangeretan contestatione eta desordre hec continuatzen badite, Berce gaitz handiagoric gin eladin Guc ordian manatu çuntugun, cherka eta ediren ceneçan Expedient eta remedio hunagoric, eta behar beçalacoric, Arrestatzeco desordre gucien coursa, Çuc goure manuaren execucionetan Ycentaturic çoinbait Depputatu gauça huntan bildu içan dirade Vallea Roncaleco Depputatuiequy eta Naffarroa gaigneco Vicerreguias icentatuequi, Bay eta heyce oro elguarrequi bilduric limitoetan, eta amiablequi confereturic, Çuc berrisqui endelgatzera eman uken derauquen cer difficultate han içan den, eta nola conferenciaren coursa empeditu den Non eta guguanic amplequiago authoriza eta, bothere (...)

 

 

Non: «Se espera conseguir unos 7 millones por las 15 cartas en vasco», Diario de Navarra, 1995-11-26, 36 or.; FACHADO, Jokin: «Gaur aterako ditu Sotheby's-ek enkantera XVII. mendeko gutunak», Euskaldunon Egunkaria, 1995-12-01, 29. or.; GURRUCHAGA, Iñigo: «Las cartas vascas de Sotheby's», El Correo, 1995-12-01, 60 or.; D.A.: «Sotheby's subasta hoy las cartas en euskera», Deia 1995-12-01, 57. or.

Bertsio honen iturria: Imanol Trebiño, Administrazio zibileko testu historikoak, HAEE-IVAP, 2001

 

aurrekoa hurrengoa