www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJarritako bertsoak
Pello Errota
1879-1919, 1963

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]

 

Iturria: Jarritako bertsoak, Pello Errota (Antonio Zavalaren edizioa). Auspoa, 1963

 

 

aurrekoa  

BI INDIANO

 

Asteasuko semia naiz ni,

Jose Antonio Otegi,

nere nekiaz egiña nintzan

ustez biar ain loteri,

premi batian bi milla duro

prestatu nizkan besteri,

artzalle orri agertu zaio

gauza aña enbusteri.

 

Emen gustora ez negoen ta

juan nintzaden Cubara,

Cardenas deitzan erri eder bat

paraje aietan bada,

amabost urte kunplitu ziran

ni juan nintzalarik ara,

esango'izuet ango diruak

egin zidaten jornara.

 

Anoetako semia de ori,

B....... dauka izena,

I............... du apellidua

orrek pontian emana,

Cardenasetan almazenian

komerziante egona,

andik igesi etorri eta

Berastegin bizi dana.

 

Milla duro nik gordeta neuzkan

B........ orren etxian,

estuasun bat zuela eta

aiek eskatu zizkian,

baietz agindu niyon orduan,

serbitu nuen trantzian,

artzeko pronto izan zan baño

buelta daduka atzian.

 

Beste milla're nik baneduzkan

urruti gabe gordiak,

nere nekiaz irabaziyak

iñori're zor gabiak,

B........ orrek aitara ere

ebaki ditu bidiak,

modu orretan eamanak ditu

bi milla duro neriak.

 

Oso beriak bazituela

berroi t'amar «injeniyo»,

komerziante bera azkarrena,

bestek etzuen baliyo,

gezurra eta enbusteriyan

bere burua gora iyo,

nere diruak eraman ditu

lan ori dala meriyo.

 

«Injeniyo» ori batere etzala

nintzaion ni akordatu,

nere dirurik agiri ez ta

ni ez negoen kontentu,

nere diruen garbitasuna

paperaz niyon eskatu,

mutil panparroi lujoso orrek

etzuen atsegiñ artu.

 

Esan bezela eskatu niyon

nere diruen papera,

leku txarrian neduzkan eta

nai nituzkian atera,

kantidadia presta zezala

andikan illabetera,

paperaz baietz erantzun zidan

konforme zegola bera.

 

Beste illabete pasata ere

utsegin zuan plazuan,

iñundik ezer agiri ez ta

ez negoen deskantsuan,

beste illabete biarko zala

jaso ezkero osuan,

papera egin, firmatuta utzi,

onera aldegin zuan.

 

Ark aldegin da ondorenian

ni ere etorri nitzan,

arrazoia're banedukan ta

berarengana juan nitzan,

nere diruen aitamen eman,

ukatzen azkar asi zan,

leku onian izango nitzan

firmarik ez banu izan.

 

Bi milla duro nik eman arren

arrek ukatu zituan,

beraren firma nerekin neukan,

asi nitzaion pleituan,

................................

............................

ortik pentsatu kristau gaiztoak

zer maleziyak dituan.

 

Bi milla duro nik eman arren

ukatu zituan aurki,

beraren firma nerekin neukan,

arrapatu det egoki,

konpontziyora beste gizon bat

bialdu ziraden aurki,

alako lanik ark etzedukan

zorrik ez balu eduki.

 

Beste aziyo bat egin dirate

andikan ondorenian,

Anoetako Agerre hipotekatu

arrebaren izenian,

saldu-paperan entendituta

ez da bide zuzenian,

traiziyo au egin dirate

eske asi naizenian.

 

Bi milla duro zuri emanak,

Jose Antonio Otegi,

sei milla errial bakar bakarrak

alkanzatu zaizkit neri,

kontzientzia libratutzeko

arreglatu al baledi,

neretzat gorde biar zenduke

arreba aberats ori.

 

Bere etxian mutil negoen

soldatan ajustatuta,

zaldiya ere ipintzen niyon

apaña preparatuta,

silla ta guzi traste denakin

ederki antolatuta,

aberats gisan an juaten zan

zaldiyari montatuta.

 

Injeniyora zijoala esanda

etxetik egin atera,

aberats gisan apaindu eta

eunero pasiatzera,

gastua aurrera zijoan eta

komertziyua atzera,

aberasteko señale ona:

gaiztuak bisitatzera.

 

Ogei t'amasei milla errial

neriak zure tartian,

berrogei ziran entregatuak

an Cardenasko partian,

sei milla oiek eman dituzu

ez oso borondatian,

nik ez dizkizut zuri barkatzen

danak pagatu artian.

 

aurrekoa