www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzEuskera aundiki-soņekoz
Xabier Lizardi
1922-1933, 1995

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Euskera aundiki-soñekoz, Jose Maria Agirre Lizardi (Lourdes Otaegiren edizioa). Euskal Editoreen Elkartea, 1995

 

 

aurrekoa hurrengoa

BATZAR IRAUNKORRARI AGURRA

 

        Jaun agurgarriak. Itz batzuk zuzendu nai nizkizuteke gurasoen mintzaira ederrez. Poztuko aal zerate guztiok, etxe au euskera zaarraren aterpe goxo izatea bidezko baita. Neronen ta «Euskaltzaleak» deritzan bazkunaren izenean, biotzetiko eskarrak leendabizi, sarbide eman diguzutelako.

        Eskarrak ere, azken Dagonillaren 31-gneko eskaria ontzat artuarengatik. Eskari aren bidez, erabat «Eusko-Ikaskuntza»-ren ta «Euskaltzaleak»-en bazkide diran zenbaitek, otoi zegizuten, bazkun biok gero ta elkarragotuz, euskeraren iraute-aldeko lana ere su ta gar eragin dezazuten.

        Azkenik, eta egintza orreri asipena eman bearrez, ona zer besterik nik zuei adiraztea agindu didaten: alegia, zuen batzarre auetan euskeraren otsa entzutea biziki atsegin lutekela euskozale orok.

        Naikunde ori baditeke odol beroaren ezin-e onak eragiña: orren etsia eztagokigu guri, eskaleoi. Baña, euskeraren egoitzari buruz, gauz bat badago ukatueziña: alegia, euskera gero ta guztion beroaren bearrago dala, baña are-areago jakintsuen, aitor-semeen ta aundikien bero-bearrean.

        Aren makaltzea buruetatik etorria baita, erriari, erri xee ezjakiñari zor diogu euskerak gaurdañoan iraun izana. Baña, bidenabar, ezin aserrerik darakuskegu, gaur erri xee orretxek, noizpait ere aundikien urratsei darraikiolarik, euskera baztertu ta, alperrikako lorra bailuken, betirako hizkarretik bota nai badu

        Ez: orren aurrean gauz bat soil-soilla dagokigu: erri xeearen arpegian euskeraz jardutea; geren buruok oben zaarraz garbitzea; leen ez bezelako jarraibidez erri ori erakartzea, ta euskera —jakintzaren bidez, bai; baña erabat, aal dan guztietan eta guztietarako erabilliz— goi-malletara jasotzea.

        Ez eusko jakintza (cultura vasca) soil-soil, baizik ere euskel jakintza (cultura euskérica) egin bearra dago, ta erriari begira egin-bearra. Ta lan orren astea euskel ikastolei ta aietan ikasitako biarko euskaldunei utzi bear diotegula diotenak, gogoeta begite euskel ikastolak etzaizkigula berez etorriko, ta biarko Euskalerria euskeldun izatea eztegula ez irabazi izango ta iritxiko ere, gaurxedanik, aal degunok, egitez ta arituz, gure naikundea egi-egiazko dala ezpadarakusagu.

        Oiek orrela dirala, ta apur-apurka agertuko diran zenbait asmo euskelkoien asibidetzat, batzarre auetan, mintzoz, euskerari gorazarre egitea nai genduke, erriaren jarraibidetzat besterik ezpalitz ere. Artarako, ona ere erabaki-gaia:

        I. Iru illabetez beingo batzarre bakoitzean batzarkide euskeldun batek bederik, itzaldi labur bat euskeraz egin beza.

        II. Batzarre oien berri, ez erdera utsez baizik euskeraz ere eman bitzaie izperringiei, ta bai euskerazkoan bai erderazkoan adirazi bedi olakok edo alakok bere gaia euskeraz azaldu zula.

        Nere agur beroaz ta barkapen eskeaz batera, ona nere leendabiziko eskaria ere. Otoi, ontzat artu ezazute, jaunak.

 

Eusko Ikaskuntzaren Deia, 1930, 48. zbka.

 

aurrekoa hurrengoa