www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzHerri literatura - XVIII. mendea

 

aurrekoa hurrengoa

Gurutze bidea (Arruitz)

(XVIII)

 

                [...]

 

                Irugaren guruzea

 

                Gurutce pisu vaten

                Carga soin flacoetan

                Ilceco vereartan

                Iminicioten emen;

                Pensazazu cembat zauden

                Jaincoari costea.

                Ay Jesus dela polsible

                Berriz zu ofendicea.

 

 

                Laugaren gurucea

 

                Cargac icaraturic

                Gucia dezaquena

                Ceruac egi(n) cituena

                Lurrean eroriric

                Chuticeco lagunic

                Eztuzu Jaun nerea...

                Ay dela posible

                Berriz zu ofendizea.

 

 

                Borzgaren guruzea

 

                Ona non topatucen

                Ama Sanduarequin.

                Nolaco penarequin

                Maria gelditucen

                Aren acean Jaun (Juan) cen

                O! cein guztis tristia;

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendizea.

 

 

                Seigaren gurucea

 

                Gueiago penagatic

                Emancioten lagun bat

                Viciric Calbariorat

                Allegacea gatic;

                Merchede egiteagatic

                Etzen izan merchedea...

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendizea.

 

 

                Zazpigaren gurruzea

 

                Cego bada beterit

                Odolez haurtegia

                Guelditu da guztia

                Mengalan marcaturic

                Bere pagua arturic

                Doaie content Andrea;

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendizea.

 

 

                Zorcigarren gurucea

 

                Erorcen da lurrera

                Berriz Jainco gurea;

                Nola becataria

                Emendacen etzara?

                Zuc egin duzu bada

                Ain pisu Guruzea;

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendicea.

 

 

                Bederacigaren gurucea

 

                Bada eracusten zaizu

                Emen negara eginten

                Ezpaduzu icasten

                Zuc viotzic ez duzu

                Edo ain gogor daucazu

                Nola dagon broncea.

                Ay! jesus dela posible

                Beriz zu ofendicea.

 

 

                Amargaren gurucea

 

                Cein cruela zara zu!

                Cein cruela diot berriz!

                Erori da irrur aldiz,

                Esta escuematen ez diozu:

                becatuan egon nauzu,

                O! Zure doacabla.

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendizea

 

 

                Amecagarren guruzea

 

                Zauriac billustean

                Jesuri berricen

                Ta ezaizu erdiracen

                Viotza au pensacen:

                Ainbat gende aurean

                O! Jesusen alquea.

                Ay! Jesus dela polsible

                Beriz zu ofendizea

 

 

                Amabigarren guruzea

 

                Bi ladronen artean

                Jesus iminicen dute:

                Zaticacen ereute

                Ilcequin costean;

                Zuc culpa verricean

                Verricen da colpea.

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendizea?

 

 

                Amirugaren gurucea

 

                Lura da icarazen

                ilcean Jaun andia

                Illunzen iguzquia

                Arriac arrallacen;

                Ta alare berazen

                nola ezta biotz zurea?

                Ay! Jesus dela posible

                Berriz zu ofendizea?

                Amalaugarren guruzea

                Josephec erauchiric

                Bere Amac arcen du

                Gorpuza eta icustendu,

                Declaraceco ezta itzic,

                Bere besoetan illic 105

                Bere seme maitea.

                Ay! Jesus dela posible

                Beriz zu ofendizea.

                [...]

 

Bertsio honen iturria: J.M. Satrustegi, Euskal testu zaharrak, I, Iruñea, 1987, 172-174 or

 

aurrekoa hurrengoa