50. or. aur.

 

De la señora Maria Estivaliz de Sasiola

 

Ezkerreko zutabean: Lecu on bat da Escoçia

obeagoa da Venesçia

ene aldeco lagunoni

elcaencaco flaqueçia

nay deban orduetaco

andia dacar fantasia

bosteun ducat costa jacan

baroeoni balentia

emperadore jaunaganic

ecaricea licencia

eleicara juen oy naiz

eguin oy det becatu

avemaria asi baiçe

eçin oy det notatu

liburuan bere jari oi naiz

begui neureoc lausotu

fraydia predicaçen jarri

yçic eçin aditu

ofrendara dianea

ondo oy det miratu

sagara gora dianean

amore lindeaz oroitu

amore linda galantorec

 

Eskuineko zutabean: Gogoan oy ni banindu

lagunoc bayez diostau

neuronec ezin sinistu

neuronec esin neyo baya

eguingo digot mandatu

arencat jayo nincala ta

enaguiala largatu

es bisteac consolat[...]

ez egonac amorat[...]

ez mayan asentatu[...]

ez oean alvergatu[...]

jaun çerucoa estaguic[...]

guicona onein amor[...]

laztan enea nay gara[...]

sure atean arteti

aren agun cayte[...]

sacusquedan leyotic [...]

egun artan nic ez ne[...]

munduan liçan vear

sperançeac biçi oy [...]

erri oneçat atean

sperancea galdu oy dot

errira natorronea[...]

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—