49. or. aur.

 

1203

 

Ezkerreko zutabean: Euguico bere

secula osaçaric

eucaiteco

asco da errazoaric

çerren eguin da

oy asco calte andiric

guraso asco

jarri da ume bagaric

umeac bere

oyta guraso bagaric

asco dabilça

cureldo desterraduric

norc bere ese

apaindurean urtenic

oyta dabela

ecusten asco penaric

çerren ez daucae

nun paseadu caleric

ez gueiago

erregalozco tendaric

ez gueiago

alcate rregimenturic

jaunac dabela

oy asco gueraçiaric

biçi garean

guztioc rrecojiduric

oy ez cargadu

norc bere conçençiaric

jaunac ez digun

oyta gaztigu besteric

ez ynor eguin

<eze>rr lucuru gauçaric

 

Eskuineko zutabean: Ez gueiago

conçençiazco traturic

ez erabila

derecho baga auçiric

eroan ustez

ynori aziendaric

çe eucaiqueçu

yñogaz ynjuriaric

proximoari

ez eguin agravioric

acorda çatez

çaoça yraçarric

Salbaterrai

ez artu soberviaric

çerren dacusu

oy asco profeçiaric

jaun çerucoac

çuri bidaldu jaguinic

adietaco

badeçu miramenturic

ez consentidu

çeure lurrean gaxtoric

rregimentua

yfinçu abisaduric

ez daguiala

bide ez daben gauçaric

oy dafinela

rrepubliquea garbiric

bazterroc bere

oy ondo gobernaduric

beguirauçu

ez eguin beste gauçaric

ffin

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—