48. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Salbaterragaz

andiro enojaduric

portaleetan

comiençua arturic

oyta erre dau

Jan Doneanez calteric

canpaac bere

chapitelegaz arturic

bobedaxeoc

ychi dau euroc bacarric

çerren ez dago

norc socorridu jenteric

çerren eoçen

içurriteaz urtenic

ifini dave

oy eta asco penaric

comarcaetan

ara balloa giçonic

çerren eoçen

larrin guztiac beteric

persona ascoz

yçurriagaz gaxoric

oy jente asco

egoan pare bagaric

ara beguira

oy eçin socorriduric

su ori barriz

oy beti sobervioric

ez eucala

bapere piadaderic

yçurridunac

asco eucaen llanturic

norc bereari

oy ezin cobru emunic

 

Eskuineko zutabean: Etorri dira

oy barri onoc ençunic

comarcaetan

eoçenoc rrecogiduric

oyta levela

eguiten asco negarric

çerren ecusten

even guztia galduric

galduric eta

suorrec abrasaduric

emun al baga

bapere rremedioric

al eguienac

esporçuz animaduric

ateraetan

asi çirean tristeric

aziendea

dolorez contu bagaric

andioc barriz

utra negoçiaduric

euren eseac

oy eçin defendiduric

ala galdu çan

lecuau desastraduric

enparaçaca

ese bat baiçe besteric

asco erre da

barruan joia galantic

bay gueiago

oy asco arca gariric

ascoc dauco

bioça ondo erreric

 

Alboan: Digo yo que vuestra merced me tenia mandado seiscientos reales

por la dicha mula y por qual pido a vuestra merced que me de

el dicho prometimiento que me hizo y pido justiçia

para ello a lo qual que fueran presentes Domingo

Florez de Dallo testigo dende y Diego de Gauna Eripa testigo

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—