48. or. aur.

 

Para cantar la noche de Navidad conpuesto por Lazarraga

 

1202

 

Antes era el dia

ya salia luzero

quando dios berdadero

de la Virgen nasçia

como fue hordenado

 

Ystoria de la quema de Salvatierra que fue a primero de agosto del ano del nasçimiento del Señor

1564 conpuesta por Laçarraga

 

Ezkerreko zutabean: Salbatierra

egun ey dago tristeric

oyta dabela

eguiten asco negarric

çerren jarri da

guztia destruiduric

ez da gueratu

barruan ese galantic

çerca çabaloc

jarri ey dira bacarric

oy onezquero

ez da mercatu bearric

apain çe bedi

oyta donçella galantic

erraz daoque

Araba lutoz jançiric

ez ara eroan

barrundiarra frutaric

Nafarroaric

jasi çe bidi gararric

Salbaterrarrac

ez eguin barriz justaric

erraz çaozque

oy ondo gaztigaturic

jaun çerucoac

onela permitiduric

 

Eskuineko zutabean: Ezin esan dot

egon bear dot exilic

flaquezeonen

estit emayten lecuric

balia bequit

oy badot adisquideric

yfini nagui

oy arren esporçaduric

conta deçadan

dolorez asco coitaric

ez daquienac

daoçen abisaduric

asi gura dot

nançuçu çaoz exilic

mila ta bosteun

urte alcarri erançi

yrurogueta

lau gueiago ganeti

da jaio çala

jaun çerucoa justoric

abuztu ylac

egun bat cunpliçacaric

oyta jagui çan

su ori utra fortiçic

 

Alboan: Digo yo el tesorero

mayor que mas vale

un doblon para moças alcan-

çar que no en sus puertas cantar

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—