47. or. aur.

 

1201

 

Ezkerreko zutabean: Cançion para cantar

por alguna persona que a murmu-

rado

 

Mari Lopezco ederreza (Gainean: atrebidea)

ez esan seculan gauçic

(Ezabatuta: arren çaoque exilic)

baldin gura ezpadoçu

ez difinçuen tacharic

berbaric asco esan oy duçu

(Aurrekoarekin ordezkatuta: oy aserratu deraustaçu)

ene ausençian eguinic

(Aurrekoarekin ordezkatuta: çeurorrec ala guraric)

bada nic bere yrabaçi

(Aurrekoarekin ordezkatuta: baya bardin yrabaçi)

ez doçu gona barriric

(Aurrekoarekin ordezkatuta: ez doçu agaz honrraric)

çierto obato yçango çan

egon baçina exilic

oy bada bere berva gureac

ez diçu emun lecuric

Luçuriagan jaio çinean

Langarican çaoz calteric

oy guchiago esateraco

nic ez dot paçençiaric

berbaric asco erraz dasaquet

çuc ala meresçiduric

çeure aoan doçu aguiri

an ez doçuna quilçaric (Lerro artean: freuric?)

oy çu ederra yçan ez arren

nic ez daucat bearric

oy onegaiti gach esalea (Ezabatuta: ene laztana)

çe eucaqueçu penaric

çerren çu (Lerro artean: chipi) balça yçanagaiti

asco da (Lerro artean: galay) dama galantic

 

Eskuineko zutabean: 19

Çu baçarade serbietan

jaquiten naxan nungoa

baldin badoçu adietan

erri arrtaco berbaetan

ni banax Arabacoa

 

Copla 20

Urrte ascotan biçi banax

eçin nagoque arabaga

barrdin da usdu dodan banax

neure yçenaz nonbraeta nax

<amoradua dicha baga>

Joan Perez de Lazarraga

 

25

Jaquiçu bada gura badoçu

ene jenaoc euradu

aideoc deseaçen dave

lecu onera guiaetan

çiertu procuraçen bave

birretan erabildu nave

donzella bigaz ezconquetan

 

Casaras y amansaras

pare baga arec la leña

querellea (Irakurtezina)

çuc barizta

gora dey eropena eore

 

21

Amoreorrec yl eguidan

çagita batez vioça

libertadea gal equidan

aren orrdeco baeguidan

prendatan echi yçoça

 

22

Aguindu çidan neguiala

dama ederr bat servidu

arrc niri barriz leguidala

gabaz egunaz alabala

contrarioçat seguidu

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—