46. or. aur.

 

1200

 

Neuronen escojiduac

jasarri çatez

padarisuco rreñuan

çeña dagoan

çuençat asinadua

oy çerren nauçun

beti eugui contuan

oyta munduan

biçi çinean orduan

cunplidu doçu

oy ondo mandamentuac

goça naçaçu

neure aytaren tronuan

oyta goaçen

ene bedeicatuac

joango dira

onac norbere contuan

jarrico dira

angueruaquin çeruan

ffin

 

No desmayes pecador

con Jesus cruçificado

y en su sagrado costado

no te faltara fabor

 

Eskuineko zutabean: Ene bioça baçegoana

colpeaz maltrataduric

berrtati boz bat adi neçan

çeruco odei arrtaric

servi neçala donzella ura

orrdu bat faltaçaçaric

erançun nagon ni noçun guero

efinten obligaduric

donzella oni ez emun jauna

ni eraiteco arrmaric

eparaetan bardin bajaçu

beste çaguita çorroçic

onen bioçau nay bequiçu

efini senaladuric

erreguquetan didaçun guero

asco dot borondateric

efinico dot orren vioça

çureaz orapilduric

au esan eta amorioac

agana beguiraturic

bere arrcua arrmatu eben

amen bat berançacaric

donzella urac ecusenean

ala determinaduric

acojidu çan sagradura

arrc emun baga colperic

ni arrezquero beti nago

amore minez gaxoric

ay ene desdichadua bada

ezpadot remedioric

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—