45. or. atz.

 

çin bat joaçen

ebili pobre munduan

goseac ylic

oçac bere bay canpuan

oy çuetara

joan joaçen orduan

limosna esque

jaungoicoaren contuan

çuec oegaz

oy contu guichi orduan

orain çaoça

gumuta deçun lecuan

çuelacoac

egon doaçen moduan

utra gaxtoto

biçi çinean munduan

ataidea

ez çeucala contuan

ene gauçaric

ez çeucala buruan

beti çeonçen

Satanasequin jocuan

pensamentuoc

yfini baga çeruan

traspasaduric

oy ene mandamentac

oy deboçio

guchi çeucan tenpluan

saçerdoteac

meça esate orduan

ez gueiago

predicaeta orduan

oy çuen gachoc

utra dacust nic claruan

çoaz da çarriz

ynfernuaren çoruan

 

Eskuineko zutabean: Finic yçango

ez daben asientuan

ernegaduco

dave gaxtoac orduan

engendraduta

jaio çirean puntuaz

eguingo dave

oyta onela llantuac

errnegaçen dot

oy confesore juduaz

çerren ninduçun

oy asolbidu orduan

oy eguin baga

penitençia munduan

oy confesore

condenaduac orduan

erançungo dau

oy au dançuan puntuan

errnegaçen dot

çugaz madaricatua

çerren ninduan

çuc engañadu tenpluan

on yçango nax

esan çeustan orduan

eongo dira

onela condenaduac

secularecoz

finic ez daben lecuan

oy onac barriz

beti contentamentuan

çerren deuste

jaunac esango orduan

oy çatoz çatoz

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—