44. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Mesedea ta confirmadu

banexexqueo

oy leguiola umilladu

gach eguilea

andra oni ta suplicadu

bere semeari

oy leguiola alcançadu

parcaçioa

çerren lebela enojadu

oyta bertati

ameac leyque açeptadu

erreguxeau

çeñac leyan procuradu

oy leguiola

seme jaunorrec otorgadu

culpaduaren

barcaçioa ta confirmadu

bada jentea

çerren daygun atajadu

esan dogunau

arren daygun aclaradu

jaquin eguiçu

oyta dogula enojadu

jaun çerucoa

çerren ditugu quebrantadu

oy mandamentu

santuac eta traspasadu

çegaiti dogun

pena andi meresçidu

 

Eskuineko zutabean: Amorea da onaco çer bat

nundi datorren eztaquit

 

Elexa santa debota bat da

monezterio barria

rrelijiosaz beteric dago

barru aldeti guztia

San Bernardoren abitoa

ojal balça ta çuria

eguiten dave utra santaro

barruan penitençia

jaun çerucoac emunic dave

particulare graçia

eurac daquite curaetan

min oria ta gorria

Jan Doneanez Bautistea

çeruan santu arrguia

mundu guztian çelebraçen da

jaun onen eguçaria

tenporea da ebelteco

açeptoa ta garrbia

bezpera arrtan gentez oy da

ayuntamentu andia

galay galantoc ara doaz

eguiten erromeria

danon corrua lecu ascotaic

ondo acompañadua

dama galantac ara doaça

galanti adornaduac

gustietati lorea dira

orduan Axpurucoac

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—