27. or. atz.

 

Ni aren minez ylte ninçan da

a beti aleguereric

nic aregayti yragaro dot

munduan asco penaric

arc enegaiti oy oraingaño

eztau edugui ansiric

oy orain barriz nic yfini dot

bera cateaz loturic

oy bada bere nic aregana

asco dot borondateric

ez daquiçunoc jaquin eguiçu

çe caoz enganaduric

çerren dama bat serbietaco

asco bear da gauçaric

amoraduac çer bear daben

banago yracasiric

oy ençuçu ta jaquin daguiçun

badoçu borondateric

çegaiti ascoc jaquin ez arren

egon oi da tristeric

yracasterren ez nago esque

bapere yntereseric

oy lenaengo abantajea

dasadan çaoz exilic

 

18

Ysi jaçun bada seculareco

carçel gogorr onetaco ateac

ay ay ene narru çuri gazteac

 

19

Ama librreaganic jaio ninçan

dicharic ez nebenau alabea

dirurren saldu ninçan esclabea

 

20

Neure araguioc dacustanean

çein çarrden direan escuchoetan

berrti jasarte nax eresquetan

 

11

Çegaiti monjea ynox eztago

baiçe au edo ori pensaetan

beti bere coitaen arilquetan

 

12

Jaiorean ninçan desdichadea

çerren aita neben guztiz gogorra

senideac laburr ama leorra

 

13

Ene senideac libre daoça

gozaçen davela liberrtadea

ni nago catigu subjetadea

 

14

Çilegui davela euren senarraz

yragaiten gustosoro biçia

nic ez bay esateco liçencia

 

15

Adata çanean bere senarrac

bere beso laztanaz estalduric

nic jagui bearr oy dot oçac ylic

 

16

Gaztea sarrtu ninçan sentiçaca

andi arrçaite neben engañua

biçi nax biçi guztiz estrañua

 

17

Contentu baga dacuet ditudala

neure urrte dulçeac castaetan

loturic nagoala olzoetan

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—