26. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Barri onac dacart

Pericho y Anton

orayn jaio dala

nuestra salvaçion

 

Guztioc guenbilçela

en nuestro ganado

oy etorri jacu

un angel bolando

esan deuscu guero

aquesta cançion

orain jaio dala

nuestra salvaçion

 

Barria guençuanean

el ato dejamos

guztioc alcarregaz

y a Belen llegamos

aynbat gauça egoan

de admiraçion

jaio çan lecuan

nuestra salvaçion

 

Ene laztan çuri ederra

flordelisea cara çu

arren çatozque ene oera

beti çe eguidaçu guerra

borondateric badoçu

 

8

Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ay ay ay ay ay ay darrdo çorroça

çein triste dagoan ene bioça

 

9

aleguere dago ysas aldean

uda ta negu beti naranjea

monesterioan tristea monjea

 

Eskuineko zutabean: Estandarrteric onaena

Jesuchristoren curçea

gauçaric ezta ayn çierrturic

nola dan erioçea

 

4

Oñ escu çardenoc apaçen diot

illustre abbadesa notadea

çerren eguin deustan mesedea

 

5

Ni caso naxala baldin badator

euroen arrtera tentaçioa

berrtati esque nax parcaçioa

 

6

Abisada ederr parebaguea

eztacarrt gorguera eztaust gona

ecusi nagui çe ni ona ona

 

7

Monjea causa dala cocotean

enamoraduac çe beguy açic

çerren monje aenac eztau gaçic

 

1

Monesterio santu devotoa

jaunaren graçiaz eben jarria

ese prençipala eta barria

 

2

Basoan çu çaoça fundadua

eta yl çan arren fundadorea

bacus munduac çure balorea

 

3

Çegaiti çu çara dubdadu baga

corridu badidi ondo mundua

beste guztietan estimadua

 

5

Conbento guztia generalmente

saludaçen dot nic agurr eguinda

belaurico barriz çu ene linda?

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—