26. or. aur.

 

Gaztelatica jentil onbre bat

orayn etorri ey jacu

etorrizquero donçella batec

amorez ey dau bençidu

 

Donçelleorri on derecho

donçelleorrec ez ari

au onela oy dan azquero

esquerric asco jaunari

 

Joan Lopez jauna Çuaçuco

ene esan bat eguiçu

barrdin on ez derechun guero

donçelleorri ychaçu

 

Çure adisquidea nax ta

gueiago ez dot esango

çegaiti baquit daqusunean

nola çarean eongo

 

Christobal jauna

Çuaçuco ene adisqui-

dea bardin on ez deri-

chun guero donçelleori

ychaçu

 

Cure adisquidea naz

ta gueago eztot esan-

go cegaiti baquit no-

lan çarean eongo

 

Alboan: Coplaric ondo ordenaeta?

abilidade badoçu

orayn eguin dan ortos andian

metrificadu eguiçu

 

Au esan eta baequidan

yes eguinda estaldu

ylabetean eçin oy neben

secula barriz topadu

 

Egun batean leucala

beste baçugaz cabildu

aen arrtera yçan ninçan

exil exilic coladu

 

Aren aldean jasarri ninçan

çerren ez lidin uçatu

badanic bere bertan eben

çerbait liçana somadu

 

Yçurrariau baequidan

sentidu baga ascatu

guztizco uzcarr terrible bat

nic baneguion pulcatu

 

Esesan neguion ene laztana

ez onegaiti penadu

çegaiti orain çu ta ni gara

bioc ygual gueratu

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—