20. or. aur.

 

Oy eta barriz osteangoan

arren çe beguit burlaric

ene laztana ene fedea

ez dot eguiten burlaric

egun ascotan ni ebili naiz

ez dot edugui dicharic

ene lindea çu ecusteco

banago sepultaduric

oy arren jauna yxilic bego

çe besat orrelacoric

oyta çegayti çu erayteco

ni eztot poderioric

poderioa andia doçu

çeruco jaunac emunic

çure beguioc ecusizquero

banago catigaturic

pensamentuoc altuan ditut

çuc ala meresçiduric

oy eta ez dot abajaduco

neure biçian punturic

çure bervaoc adietaco

ez dot entendimenturic

claruxeago berva eguiçu

edo çaoza yxilic

ene laztana çure bildur nax

ezin eguin dot bervaric

nic claruago banesaqueçu

oy baneu liçençiaric

 

Alboan: Philipe Ruiz d'Ybarreta

yo ovi a Anacho Audicarra

a diez y 7 dias del mes

de julio de este año de

seicientos y 7 quando

vine de Galarreta y fue

en el stablo sin dar de comer

a los cavallos y por la

verdad firme fecha ut supra

Licenciado

Philipe Ruiz d'Ybarreta

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—