19. or. atz.

Un caso que acaesçio al autor

en un camino con una dama

 

Jan Doneanez vezpera baten

ygaro ninçan basoti

Yruraizco hermandadean

lecu on baten aldeti

dama bategaz topadu ninçan

lindea parebagaric

berva eguiten asi ninçaçan

jarri guinean gueldiric

neure biçian ecusi ez dot

ayn gauça abisaduric

forma onetan berva neguion

ez jat ançitu bervaric

alabaçen dot çeruan jauna

bide dodana eguinic

çegaiti naben çuregaz batu

lindea eben bacarric

edolabere joan bano leen

oy bearr doçu ycasi

çure amorez ene laztana

nola nagoan galdiric

erançun çidan utra cortesdo

beguiac abajaduric

neure buruau erraz daidit

nic dichosaçat edugui

jentil honbrea çegaiti naxan

eguin ni çugaz topadiz

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—